Kako zamrznuti, a kako zatvoriti paušalnu agenciju?

Bilo da ste rešili da samo privremeno prestanete sa radom ili da u potpunosti obrišete svoju agenciju iz Privrednog registra, prvi korak je da je “zamrznete”. Ovim korakom prijavljujete privremeni prekid obavljanja delatnosti, zbog čega će obračun poreza i doprinosa biti prekinut i moći ćete da izmirite celokupno zaduženje bez daljeg gomilanja duga.

 

Da biste “zamrzli” agenciju potrebno je da uradite sledeće:

  • Predate Registracionu prijavu promene podataka i Dodatak 06 Agenciji za privredne registre. Obratite pažnju da datum prestanka ne može biti pre datuma predaje prijave.
  • U roku od dva-tri dana, moći ćete da preuzmete rešenje APR-a o prekidu obavljanja delatnosti (status predate prijave možete proveriti na ovoj stranici).
  • Nakon donošenja Rešenja APR-a o prekidu obavljanja delatnosti dužni ste da (u roku od 30 dana) izvršite elektronsku poresku prijavu kojom zahtevate stopiranje obračuna poreza i doprinosa od datuma donošenja rešenja o prekidu obavljanja delatnosti.

Ne zaboravite da uvek možete nastaviti delatnost, podnošenjem iste dokumentacije u APR-u. Ukoliko znate tačno kada biste nastavili, tj. “odmrzli” agenciju možete navesti i taj datum prilikom “zamrzavanja”. Takođe, nakon nastavka obavljanja delatnosti opet podnosite elektronsku poresku prijavu kako bi opet krenulo obračunavanje poreza i doprinosa.

 

U slučaju da se odlučite za brisanje agencije (pretpostavićemo da ste već obustavili obavljanje delatnosti) pre nego što krenete u postupak uverite se da ste izmirili sva zaduženja proverom stanja u Poreskoj upravi. Naredni koraci su navedeni ispod:

 • Podnosi se Zahtev nadležnoj Poreskoj upravi za izdavanje Uverenja o izmirenim dugovanjima Preduzetnika za poreze i doprinose, uz uplatu takse od 620,00 din. Koliko dugo ćete čekati na uverenje zavisi od Poreske uprave, a u proseku je to 7 dana.
 • Podnosi se Zahtev nadležnoj Upravi prihoda za izdavanje Uverenja o izmirenim obavezama Preduzetnika prema lokalnoj administraciji, uz uplatu takse od 310,00 din. U praksi pomenuto uverenje se dobija u roku od 2 dana.
 • Nakon dobijanja ovih uverenja, u roku od 5 dana podnesite u APR-u Registracionu prijavu brisanja preduzetnika, uz uplatu takse od 1.200,00 din.
 • Kao i nakon zamrzavanja, imate rok od 30 dana da podnesete elektronsku poresku prijavu.

Savet plus: Imajte na umu da Uverenja važe samo 5 dana, a da Poreska uprava i Uprava javnih prihoda imaju različite rokove za izdavanje uverenja. Pre podnošenja zahteva raspitajte se na oba mesta za koliko ćete dobiti Uverenje, pa predajte Zahteve u razmacima tako da ih dobijete isti dan.

 

Podnošenje elektronske poreske prijave

U aplikaciji ePorezi, izaberite prijavu PPDG-1R i unesite :

1.1. Vrsta prijave – 1 Opšta prijava

1.1a Osnov za prijavu – 4 Prekid obavljanja samostalne delatnosti (ukoliko zamrzavate) ili 3 Prestanak obavljanja samostalne delatnosti (ako ste zatvorili agenciju)

1.2. Poreski period od 01.01. (ili od datuma osnivanja) do datuma prekida, odnosno prestanka obavljanja delatnosti

1.3. Datum dospelosti – 30 dana od datuma prekida/prestanka

3.1. Osnov osiguranja – 1 ako je u pitanju osnovna delatnost, 2 ukoliko ste u radnom odnosu u drugoj firmi

7.2. Broj zaposlenih – upisujete 0 (sebe ne smatrate zaposlenim) osim ukoliko nemate zaposlene radnike za koje plaćate porez i doprinose

7.3. Površina sedišta radnje – ukoliko nemate definisan prostor ugovorom o zakupu, već radite kod kuće, možete navesti 6m2 kao optimalan prostor za rad

Na kraju dodajte kontakt podatke i u prilogu Rešenje APR-a o prekidu obavljanja delatnosti, odnosno brisanju.

 

Kada zamrzavate agenciju, vi zapravo privremeno prestajete sa radom i u tom periodu ne vršite delatnost, ne možete da izdajete fakture niti da upravljate novcem agencije, a takođe i ne plaćate porez i doprinose.

Ne postoji ograničenje za zamrzavanje agencije, možete to činiti i više puta u toku godine, i svaki put kada je odmrznete možete regularno nastaviti sa radom.

Kada gasite agenciju, vi je zapravo potpuno brišete iz registra i ne možete je ponovo aktivirati. Međutim, ukoliko odlučite da ponovo poslujete putem paušalne agencije, možete otvoriti novu agenciju prateći istu proceduru kao i prilikom prve registracije prateći sledeće korake.

 

 

DAJANA ĐURIČIĆ

Vizionar | Sanjar | Štreber "It's not about ideas. It's about making ideas happen." Scott Belsky

2 Komentara
 1. A postoji li vremensko ograničenje koliko dugo agencija može da bude zamrznuta? Tipa „najduže godinu dana“. Ili je to dokle god se ne podnese prijava za ponovno otpočinjanje obavljanja delatnosti?

  1. Ne postoji zakonom definisan vremenski period u kojem se agencija mora ponovo aktivirati, tako da je ona zamrznuta dokle god ne prijavite početak obavljanja delatnosti. Postoje drugi uslovi za prinudno brisanje preduzetnika iz prvirednog registra, kao što je na primer blokada poslovnog računa duže od dve godine. Ove specifične uslove možete videti u Zakonu o privrednim društvima, član 91.

Imaš mišljenje na ovu temu? Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.