Preduzetnice trudnice, kako do naknade zarade tokom bolovanja?

Primenom novog Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uvedene su promene u obračunu naknade za porodiljsko bolovanje. Ovim tekstom probaćemo da približimo promene koje se tiču preduzetnica.

 

Pre svega, napravimo razliku između trudničkog i porodiljskog bolovanja.

Trudničko bolovanje možete otvoriti na početku trudnoće. Za to je neophodna doznaka od lekara (Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad), fotokopija rešenja iz APR-a, ukoliko se odlučite da privremeno obustavite obavljanje delatnosti, i uverenje Poreske uprave o uplaćenim porezima i doprinosima. Izabrani lekar može izdati potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad za prvih 30 dana. Nakon ovog perioda, potvrdu izdaje lekarska komisija. Prava na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja se ostvaruju podnošenjem pomenute dokumentacije nadležnoj filijali RFZO koja vrši isplatu.

Porodiljsko odsustvo počinje danom rođenja deteta i može se ostvarivati 365 dana za svako dete, za razliku od zaposlenih koji za treće dete i svako sledeće, ostvaruju dve godine prava na porodiljsko odsustvo. Zahtev se prilaže Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, 27. marta 43-45.

Pravo naknade za vreme porodiljskog odsustva, koje ostvaruju preduzetnice vodi se u Zakonu pod Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta.

 

Da biste ostvarili pravo na naknadu, kao preduzetnica, imate dve mogućnosti:

1. Privremeno obustavljanje delatnosti

Šta to konkretno znači?

Za vreme dok je “zamrznuta” agencija:

 •  neće se obračunavati porez i doprinosi
 •  samim tim neće biti ni troškova agencije
 •  u tom periodu neće se obračunavati radni staž
 •  nećete ostvarivati prihode, kako je agencija prijavila privremeno obustavljanje obavljanja delatnosti

Dakle, nećete imati troškove, ali će postojati prekid u stažu i nećete imati ni prihode.

Ukoliko rešite da privremeno obustavite delatnost ili “zamrznete” agenciju, to možete učitini u APR-u i možete pratiti naša upustva.

 

Bitno je napomenuti da je trudnicama, odnosno porodiljama, i deci zagarantovana zdravstvena zaštita i da je mogu ostvariti i bez overene zdravstvene knjižice.

U slučaju otvaranja trudničkog bolovanja, ostvaruje se pravo na refundiranje troškova u visini od 3 meseca prosečne osnovice.

 

2. Nastavak obavljanja delatnosti uz ovlašćenog poslovođu

Šta to konkretno znači?

Ovo znači da ćete imati radnika koji će voditi vaše poslovanje. U tom slučaju:

 •  nastavljate sa plaćanjem poreza i doprinosa
 •  obračunava se radni staž, tako da nema prekida
 •  možete da nastavite da ostvarujete prihode, kako imate osobu koja će voditi poslovanje
 •  plaćate porez i doprinose i za poslovođu

Dakle, imaćete veće troškove, ali neće biti prekida staža i nastavićete sa ostvarivanjem prihoda. I ovu promenu vršite u APR-u, podnošenjem Zahteva za promenu podataka uz koji prilažete Dodatak 10 i Odluku o davanju ovlašćenja poslovođi (Pod Ostali obrasci, birate Ovlašćenje poslovođi).

U ovom slučaju, ukoliko se otvori trudničko bolovanje, ostvaruje se pravo na refundiranje 50% doprinosa i neto naknade.

 

Napomena: Ne zaboravite da je potrebno obe promene prijaviti Poreskoj upravi podnošenjem elektronske poreske prijave.

 

Koliku naknadu možete očekivati za porodiljsko odsustvo?

Visina naknade računa se po proseku osnovica po kojoj su plaćani doprinosi u prethodnih 18 meseci, koji se zatim deli sa 1,5. Ukoliko je vaša agencija bila aktivna sve vreme u poslednjih 18 meseci, vaš prosek će biti poreska osnovica, dok će visina naknade biti osnovica/1,5.

Ukoliko ste poslovali manje od 18 meseci, vaš prosek biće manji, pa samim tim i naknada. Recimo da ste radili samo 6 meseci pre početka porodiljskog bolovanja, a da je osnovica za plaćanje doprinosa 45.000 din. Vaš prosek biće 6*45.000/18=15.000, a naknada 15.000/1,5=10.000. Ali ako ste otvorili trudničko bolovanje, u obračun proseka ulaziće meseci do otvaranja bolovanja.

 

Ono što se razlikuje kod preduzetnica u odnosu na zaposlene radnice, je to što ne postoji zagarantovana minimalna zarada, odnosno naknada koju primaju može biti manja od prosečne plate. Međutim, maksimalna naknada, kao i kod zaposlenih, ne može biti veća od 3 prosečne plate.

Ukoliko obavljate dodatnu delatnost, odnosno ako ste i zaposleni i imate preduzetničku radnju, ostvarujete pravo na naknadu zarade i naknadu kao preduzetnica, koje sleduju nezavisno jedna od druge.

 

 

DAJANA ĐURIČIĆ

Vizionar | Sanjar | Štreber "It's not about ideas. It's about making ideas happen." Scott Belsky

2 Komentara
 1. Poštovani,
  Ja sam vlasnik preduzetničke radnje (paušalac) od maja 2016. godine i redovno izmirujem poreze i doprinose. Nemam drugih zaposlenih, niti planiram da imenujem poslovođu za vreme trudničkog i porodiljskog bolovanja.
  Od 01.03.2019. sam prijavila privremeni prekid delatnosti u APR-u.
  Moje pitanje je sledeće: da li za mesec mart imam obavezu plaćanja poreza i doprinosa da bih ostavarila pravo na naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja od 31. dana?
  Konfuzno mi je to iz razloga što kada je neko u statusu zaposlenog, njemu u prvih mesec dana bolovanja zaradu isplaćuje poslodavac, i zato ne znam da li ja sebi treba da uplaćujem poreze i doprinose za taj period.
  Unapred hvala na pomoći!

  1. Poštovana, porez i doprinose plaćate samo za period dok je agencija bila aktivna. Ako ste zamrzli agenciju 01.03. plaćaćete za period do tog datuma. Pravo na naknadu ostvarujete od 31. dana sprečenosti za rad prema članu 96. Zakona o zdravstvenom osiguranju:“U slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budžeta Republike.“

Imaš mišljenje na ovu temu? Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.