Niste plaćali porez i doprinose? Platite na rate!

Verovatno ste u toku svog poslovanja bili u prilici da ne platite porez i doprinose na vreme. Kao što znate u tom slučaju stvara se kamata i vaš dug se uvećava. To nije problem kada su dugovanja mala, međutim, šta ako niste plaćali celu godinu ili više?

Bez obzira da li niste bili u mogućnosti da platite ili su zaduženja u Poreskoj upravi tekla bez vašeg znanja, možete izbeći gomilanje dugovanja podnošenjem zahteva za reprogram.

Šta je potrebno da znate?

  • Pre nego što podnesete zahtev za reprogram, proverite svoje stanje u Poreskoj upravi. Ukoliko postoji pretplata na nekom od računa, bez obzira na to koji iznos je u pitanju, morate najpre podneti zahtev za preknjiženje. Tek kada na računima ne postoji višak, Poreska uprava može pristupiti obradi zahteva za reprogram.
  • Ukoliko je dug koji imate veći od 1.500.000 dinara, morate dati sredstvo obezbeđenja, odnosno garanciju da ćete redovno plaćati. To može biti hipoteka na nepokretnosti, zalog na pokretnim stvarima, bankarska garancija…
  • Prilikom podnošenja zahteva navodite na koliko mesečnih rata želite da platite dug, ali imajte u vidu da je maksimalan broj 60.
  • Da biste ostvarili pravo na odlaganje poreskog duga morate izmiriti sve tekuće obaveze, odnosno sve obaveze nastale u toku godine kada podnosite zahtev.

Šta se dešava posle podnošenja zahteva?

  • Nakon što uđete u proces reprograma potrebno je da redovno izmirujete tekuće obaveze (do 15. u mesecu) i obaveze određene rešenjem o reprogramu. U suprotnom, poreski organi moći će da izvrše prinudnu naplatu ili naplatu iz sredstva obezbeđenja.
  • Kada Poreska uprava odobri reprogram, doneće rešenje po kome ćete plaćati rate i u kom će biti naznačeno koliko je potrebno da platite, na koji račun, sa kojim pozivom na broj i do kog datuma. 
  • Prema Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 76), dokle god redovno izmirujete rate i obaveze otpisuje se 50% kamate na taj dug.

Primer zahteva za reprogram možete pogledati na sajtu, ali vam savetujem da ipak posetite svoju Poresku upravu koja će vam onda dati dokumentaciju koju je potrebno da potpišete, jer često svaka uprava ima dokument različitog izgleda.

 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *