RADNI ODNOS
x Ovo polje obeležavate
samo ako ste u radnom odnosu u kompaniji u Srbiji, a ovaj prihod je vaša dodatna delatnost.
DETALJAN PREGLED
= najisplativija opcija za zadati priliv*