Želim da zaposlim radnika na Ugovor o radu

Već ste razvili svoj posao, ne možete sve sami da postignete i želite pomoć. Našli ste i osobu koja bi vam značila, ali ne znate kako da postupite da biste je zaposlili, ni koliko će vas to koštati. Hajde da vidimo šta će vam sve biti potrebno, ako se odlučite da zaposlite radnika na Ugovor o radu i koliki trošak možete da očekujete.

Ugovor o radu

Ako ste se rešili na ovaj korak, jasno je da je potrebno da sklopite Ugovor o radu. Ugovorom o radu morate definisati uslove rada, među kojima je i visina novčane naknade.

Prijava radnika

Nakon potpisanog ugovora, potrebno je da novozaposlenog prijavite Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Prijavu morate izvršiti pre datuma stupanja na rad. To možete učiniti elektronskim putem (ukoliko imate elektronski potpis) ili u nadležnoj filijali PIO fonda (uz Ugovor o radu i ličnu kartu zaposlenog).

Savet: Ukoliko nemate elektronski potpis, preporučujem da ga izvadite. Procedura je jednostavna, a značajno će vam olakšati sve procedure vezane za prijavu i odjavu radnika. Ujedno, moći ćete elektronski da overite zdravstvenu knjižicu svom zaposlenom.

Troškovi

Osim troška plate, koji očekujete, budite spremni na dodatne troškove koje ste možda prevideli.

1.Knjigovođa

Ukoliko rešite da zaposlite radnika, moraćete da potražite pomoć knjigovođe radi obračuna plate. Knjigovođa će uraditi obračun, poslati ga Poreskoj upravi i reći vam koliko ćete platiti porez i doprinose, kao i na koji račun i sa kojim pozivom na broj.

2.Porez i doprinosi za vašu agenciju

Imajte u vidu da će se vaši porez i doprinosi uvećati za 10% zbog zaposlenog radnika. Takođe, ste u obavezi da naredne godine (do 31.01.) podnesete poresku prijavu PPDG-1R, sa osnovom 24 – izmena obima poslovanja, odnosno prometa i drugih uslova od uticaja na visinu poreske obaveze,  kako biste evidentirali ovu promenu.

3.Porez i doprinosi za zaposlenog

Kako možete okvirno da izračunate koliko ćete platiti porez i doprinose? Pre svega treba da znate da se osnovica za obračun doprinosa (bruto 1) razlikuje od one za obračun poreza (bruto 2).

Bruto 1= (neto – 10% neoporezivi deo)/0,701

Kada dobijete bruto 1, možete izračunati koliko ćete platiti doprinose. 

Doprinosi=Bruto 1 *37,05%

Osnovica za obračun poreza i porez biće:

Bruto 2= Bruto 1 – neoporezivi deo

Porez = Bruto 2 *10%

Dakle, vaš ukupan trošak će biti:

Neto+porez+doprinosi

Imajte u vidu da se neoporezivi iznos poreza na dohodak građana menja svake godine.

Unesite neto platu (npr. 30.000,00 dinara) u tabelu i pogledajte koliki će biti vaš ukupni trošak. Napominjem da je obračun drugačiji ukoliko je bruto veći od 3 prosečne bruto zarade u Republici Srbiji. 

Savet plus: Kada definišete platu za svog radnika, proverite sa knjigovođom koliko će biti ukupno koštanje i na koji način ćete definisati platu u ugovoru, da biste bili sigurni da će obračun biti u redu.

Radnika možete angažovati i na drugi način, poput Ugovora o autorskom delu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima… U tim slučajevima važi drugačiji obračun zarade, o čemu će biti reči u nekom od narednih tekstova.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *