Program podsticanja preduzetnika kroz razvojne projekte u 2022. godini

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2022. godinu opredeljena su sredstva u iznosu od 2.500.000.000,00 dinara za realizaciju projekta Podrške razvoju preduzetništva. Od navedenog iznosa  350.000.000,00 dinara namenjeno je za realizaciju Programa podsticanja preduzetnika kroz razvojne projekte u 2022. godini.

Ko ima pravo da konkuriše za Program podsticanja preduzetnika za razvojne projekte 

Pravo da se prijavi na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre. Uslov je da imaju finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak.

Sredstva Programa podsticanja preduzetnika namenjena su za:

  • Kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora
  • Kupovinu novih ili polovnih (ne starijih od 5 godina) mašina i opreme. To uključuje alate, kao i dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva.
  • Trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 10% ukupnog investicionog ulaganja
  • Nabavku softvera i računarske opreme

Sredstva se mogu koristiti i za mašine i opremu za unapređenje energetske efikasnosti i ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje. 

Šta podrazumeva finansijska podrška podsticanja preduzetnika:

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu od 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja, odnosno do 30% za privredne subjekte koji pripadaju četvrtoj grupi razvijenosti. Konkretno to znači da su registrovani u nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave. 

Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda. 

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000 dinara za pravna lica. Ukoliko ispunjavate uslove Programa možete podneti zahtev za finansiranje projekata u kojima je deo bespovratnih sredstava do 2.500.000 dinara. Postoje dva izuzetka ukoliko vaša firma ispunjava uslove brzorastućeg razvoja ili posluje stabilno. U tom slučaju deo bespovratnih sredstava može iznositi preko 2.500.000 dinara, odnosno 3.750.000 dinara u slučaju da pripadate četvrtoj grupi razvijenosti.

Preduzeća koja su brzorastuća

Uslovi koje morate da ispunite da bi se vaše preduzeće smatralo brzorastućim:

  • Ukoliko želite da podnesete zahtev pre dostavljanja završnog računa za 2021. godinu neophodno je da ispunite sledeći uslov. Na dan 31. decembar 2017. godine vaša firma je morala imati najmanje deset zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme. Dodatno, neophodno je da ste u periodu od 2017. do 2020. godine ostvarili prosečan godišnji rast prihoda ili prosečan godišnji rast zaposlenih od minimum 20%. 
  • Ukoliko želite da podnesete zahtev nakon dostavljanja završnog računa za 2021. godinu neophodno je da ispunite sledeći uslov. Na dan 31. decembra 2018. godine  vaša firma je morala imati najmanje 10 zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme. Dodatno, neophodno je da ste u periodu od 2018. do 2021. godine ostvarili prosečan godišnji rast prihoda ili prosečan godišnji rast zaposlenih od minimum 20%.

Uslov za brzorastući razvoj je zadovoljen ukoliko vam je poslovni prihod ili broj zaposlenih u 2020. godini najmanje 1,728 puta veći nego u 2017. godini. Ukoliko posmatramo 2021. godinu, onda je uslov zadovoljen ukoliko vam je poslovni prihod ili broj zaposlenih u 2021. godini najmanje 1,728 puta veći nego u 2018. godini. Pored navedenog uslova, oba parametra moraju iskazivati rast u posmatranim godinama.  

Na primer: Ukoliko ste u 2017. godini ostvarili godišnji prihod od 50.000 evra. Da biste izračunali da li je vaša firma brzorastuća prihod iz 2017. godine množite sa 1,728 i za rezultat dobijate 86.400 evra. Da biste ispunili uslov brzorastućeg razvoja u ovom konkretnom primeru, neophodno je da ste u 2020. godini ostvarili prihod iznad  86.000 evra. Dodatno, uslov je i da ste u 2018. i 2019. godini imali godišnji prihod koji je veći od 50.000 evra. 

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren privrednim subjektima koji ispunjavaju kriterijume brzorastućeg razvoja iznosi 12.500.000 dinara.

Preduzeća koja su stabilna

Uslovi koje morate da ispunite da bi se vaše preduzeće smatralo stabilnim:

  • Ukoliko želite da podnesete zahtev pre podnošenja završnog računa za 2021. godinu neophodno je da ispunite sledeći uslov. Na dan 31. decembar 2017. godine morali ste imati najmanje 10 zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme. Dodatno, u periodu od 2017. do 2020. godine ste zabeležili stabilan rast prihoda i broja zaposlenih.
  • Ukoliko želite da podnesete zahtev nakon podnošenja završnog računa za 2021. godinu neophodno je da ispunite sledeći uslov. Na dan 31. decembar 2018. godine morali ste imati najmanje 10 zaposlenih na određeno ili neodređeno vreme. Dodatno, u periodu od 2018. do 2021. godine ste zabeležili stabilan rast prihoda i broja zaposlenih.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji može biti odobren privrednim subjektima koji posluju stabilno iznosi 10.000.000 dinara.

Finansiranje privrednih subjekata koji diversifikuju postojeću delatnost ili proizvodni program

Preduzetnici, mikro, mala i srednja pravna lica mogu podneti zahtev za finansiranje projekata koji se odnose na delatnost koju do sada nisu obavljali. Bespovratna sredstva za ove privredne subjekte može biti do 2.500.000 dinara. 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *