Svet frilensera

Saznajte na koje sve načine mogu da posluju frilenseri u Srbiji i izračunajte svoje troškove. Sve informacije koje mogu biti od značaja za vaše poslovanje na jednom mestu.

Pogledajte kako izgleda biti frilenser u drugim državama, na koji način je uređeno njihovo poslovanje i koje troškove poslovanja oni trpe.

Stope oporezivanja prihoda fizičkih lica u regionu

Pogledajte na interaktivnoj mapi, koje su stope oporezivanja prihoda iz inostranstva, koje ostvare frilenseri kao fizička lica u regionu i načine na koje mogu da posluju.

Srbija

U Srbiji postoje 3 načina na koja možete raditi kao frilenser. Saznajte kolike troškove nosi svaki od njih, kako oni funkcionišu i naučite osnovne pojmove važne za poslovanje.

Italija

U Italiji, takođe postoje 3 načina registracije, ali se oni razlikuju od onih u Srbiji. Pogledajte kako mogu da posluju frilenseri u Italiji i koji način je za njih najpovoljniji.

Velika Britanija

Frilenseri u Velikoj Britaniji se vode kao samozaposleni, a visina troškova koje snose, zavisi od visine primanja. Saznajte koliko Britanci odvajaju za porez i doprinose.

Nemačka

U Nemačkoj postoji poseban entitet Freiberufler koji je namenjen frilenserima. Proverite kako izgleda njihovo poslovanje i kolike troškove mogu da imaju.

Austrija

Postoje određene delatnosti kojima se frilenseri mogu baviti u Austriji. Procenat poreza koji plaćaju raste sa visinom prihoda, a pored socijalnih doprinosa, plaćaju i doprinos Komori rada.

E-rezidentnost Estonije

E-rezidentnost Estonije je posebna mogućnost koju ova zemlja nudi. Ona se može dobiti relativno brzo i jednostavno, ali šta zapravo znači imati je i šta ona omogućava?

Estonija

Frilenseri u Estoniji registruju se kao samozaposleni radnici, a to mogu postati od svoje 15 godine. Računovodstveni principi su pojednostavljeni, ali u slučaju nelikvidnosti odgovaraju sopstvenom imovinom.

Bugarska

U Bugarskoj frilenseri se ne registruju kroz neku pravnu formu, već samo prijavljuju ostvaren prihod. Porez i doprinosi računaju se na prihod umanjen za 25% (što se posmatra kao njihov trošak).

Rumunija

U Rumuniji se frilenseri registruju kao preduzetnici ili DOO. Visina poreskoh stopa je među najnižima u Evropi. Osim toga postoji još povoljnosti koje mogu smanjiti troškove poslovanja.

Hrvatska

Frilenseri u Hrvatskoj, mogu da posluju bez registracije ii u tom slučaju sklapaju ugovor o delu. Druga mogućnost je da se registruju i da posluju kao preduzetnici paušalci.

Grčka

Poreske stope za frilensere u Grčkoj do 2020. godine su bile prilično visoke, tako da je vlada Grčke usvojila nove Zakone kojima će prilagoditi stope oporezivanja radu frilensera.

Slovenija

Frilenserima u Sloveniji mogu se priznati stvarni troškovi ili standardizovani. U zavisnosti od toga, vrši se i obračun za plaćanje poreza. U prve dve godine poslovanja mogu da očekuju i olakšice za plaćanje doprinosa.

Severna Makedonija

U Severnoj Makedoniji frilenseri imaju obavezu da prijave godišnji prihod. Porez na dohodak građana iznosi 10%-15%. Za doprinose se računaju minimalna i maksimalna osnovica, a procenat koji se plaća je 28%.

Albanija

U Albaniji postoji prihod do kojeg se ne plaća porez, ali postoje i progresivne stope oporezivanja. Stope doprinosa nisu visoke, a osnovica se posmatra prema minimalnj zaradi.

Slovačka

Frilenseri u Slovačkoj, mogu se lako i besplatno upoznati sa načinima na koji mogu da posluju. Registruju se kao samozaposleni, a za obračun poreza prihvataju se normirani troškovi.