Svet frilensera

Saznajte na koje sve načine mogu da posluju frilenseri u Srbiji i izračunajte svoje troškove. Sve informacije koje mogu biti od značaja za vaše poslovanje na jednom mestu.

Pogledajte kako izgleda biti frilenser u drugim državama, na koji način je uređeno njihovo poslovanje i koje troškove poslovanja oni trpe.

Stope oporezivanja prihoda fizičkih lica u regionu

Pogledajte na interaktivnoj mapi, koje su stope oporezivanja prihoda iz inostranstva, koje ostvare frilenseri kao fizička lica u regionu i načine na koje mogu da posluju.

Srbija

U Srbiji postoje 3 načina na koja možete raditi kao frilenser. Saznajte kolike troškove nosi svaki od njih, kako oni funkcionišu i naučite osnovne pojmove važne za poslovanje.

Italija

U Italiji, takođe postoje 3 načina registracije, ali se oni razlikuju od onih u Srbiji. Pogledajte kako mogu da posluju frilenseri u Italiji i koji način je za njih najpovoljniji.

Velika Britanija

Frilenseri u Velikoj Britaniji se vode kao samozaposleni, a visina troškova koje snose, zavisi od visine primanja. Saznajte koliko Britanci odvajaju za porez i doprinose.

Nemačka

U Nemačkoj postoji poseban entitet Freiberufler koji je namenjen frilenserima. Proverite kako izgleda njihovo poslovanje i kolike troškove mogu da imaju.

Austrija

Postoje određene delatnosti kojima se frilenseri mogu baviti u Austriji. Procenat poreza koji plaćaju raste sa visinom prihoda, a pored socijalnih doprinosa, plaćaju i doprinos Komori rada.

E-rezidentnost Estonije

E-rezidentnost Estonije je posebna mogućnost koju ova zemlja nudi. Ona se može dobiti relativno brzo i jednostavno, ali šta zapravo znači imati je i šta ona omogućava?

Estonija

Frilenseri u Estoniji registruju se kao samozaposleni radnici, a to mogu postati od svoje 15 godine. Računovodstveni principi su pojednostavljeni, ali u slučaju nelikvidnosti odgovaraju sopstvenom imovinom.

Bugarska

U Bugarskoj frilenseri se ne registruju kroz neku pravnu formu, već samo prijavljuju ostvaren prihod. Porez i doprinosi računaju se na prihod umanjen za 25% (što se posmatra kao njihov trošak).

Rumunija

U Rumuniji se frilenseri registruju kao preduzetnici ili DOO. Visina poreskoh stopa je među najnižima u Evropi. Osim toga postoji još povoljnosti koje mogu smanjiti troškove poslovanja.

Hrvatska

Frilenseri u Hrvatskoj, mogu da posluju bez registracije ii u tom slučaju sklapaju ugovor o delu. Druga mogućnost je da se registruju i da posluju kao preduzetnici paušalci.