Kako da potpišem punomoćje elektronskim potpisom?

Kao što znate 01.01.2018. godine u Agenciji za privredne registre omogućeno je osnivanje preduzetnika elektronskim putem. Registraciju možete izvršiti sami prateći upustvo ili možete potpisati ovlašćenje, odnosno punomoćje, kako bi neko drugi podneo prijavu umesto vas. Potpisivanje dokumentacije često ume da bude problem, pa smo spremili tekst koji vam u tome može pomoći.

Šta je bitno da znate pre potpisivanja?

  • I vama i osobi koja podnosi elektronsku prijavu neophodan je elektronski sertifikat
  • Morate posedovati čitač elektronske kartice, kako biste mogli da očitate sertifikat
  • Dokument potpisujete u PDF formatu
  • Podršku APR prilikom potpisivanja ovlašćenja možete dobiti ukoliko imate instaliran Windows 7 ili noviju verziju ovog operativnog sistema
  • Ukoliko koristite Linux operativni sistem potpisivanje dokumentacije je moguće samo sa sertifikatima koje je izdalo Sertifikaciono telo pošte (i to za sledeće distribucije: Ubuntu, CentOS i RedHat).

Da počnemo…

Ako posedujete elektronski sertifikat i čitač kartice, možemo početi sa potpisivanjem punomoćja. Ono mora da sadrži vaše podatke (ime, prezime, adresu, JMBG) kao i podatke osobe koju ovlašćujete, odnosno koja će u vaše ime podneti prijavu.

Kada popunite podatke, sačuvajte dokument kao PDF fajl kako biste mogli uspešno da ga potpišete.

Savet: Pogledajte korake u osnivanju paušalne agencije da biste znali šta je potrebno da očekujete nakon registracije.

Instalacija programa

Prvo što je potrebno da instalirate jesu softveri za čitanje sertifikata. Koji softver (middleware) je potrebno da instalirate zavisi od sertifikacionog tela koje vam je izdalo sertifikat. Spisak programa možete naći na petoj strani Upustva.

Ukoliko pratite uputstva za instalaciju, moći ćete da potpisujete dokument bez dodatnih podešavanja. Postupak instalacije se razlikuje i zato će biti potrebno da posetite sajt tela koje vam je izadlo sertifikat (MUP, Pošta, Privredna komora Srbije) i u slučaju da naiđete na problem prilikom instalacije, kontaktirajte njihovu podršku.

Drugi korak je instalacija NexU-APR aplikacije, koja je neophodna za potpisivanje dokumentacije. Preuzmite aplikaciju i pokrenite instalaciju. Nakon završene instalacije kreiraće se nov folder nexu-apr u kome će se naći fajl NexU-Startup kojim pokrećete aplikaciju. Kada pokrenete aplikaciju u donjem desnom uglu (pored sata) bi trebalo da se pojavi ikonica kao na slici. Da bi potpisivanje bilo uspešno potrebno je da ova aplikacija bude startovana pre potpisivanja.

Ako imate probleme pri instalaciji ove aplikacije, možete kontaktirati tehničnu podršku APR.

Potpisivanje dokumenta

Konačno smo stigli i do poslednjeg koraka – potpisivanja dokuemnta.

Kako se pokazalo u praksi, najjednostavniji način za potpisivanje dokumentacije je sajtu APR. Najpre uključite aplikaciju NexU-APR, a zatim izaberite dugme „Pokreni potpisivanje„, koje će vam otvoriti formu za izbor dokumenta. Kliknite na popunjeno punomoćje u PDF formatu i nastavite. Program će vam ponuditi listu sertifikacionih tela Srbije i potrebno je da izaberete ono koje vam je izdalo sertifikat (ako je u pitanju potpis na ličnoj karti, birate MUP…).

Nastavite i unesite pin vašeg sertifikata. Forma će očitati sertifikate, a vi izaberite ispravan – ispred kog će se naći zeleni kružić. Nastavite i sačuvajte fajl na željenoj lokaciji. Ukoliko je sve uspešno potpis neće biti vidljiv na dokumentu, ali će ga program za registraciju očitavati.

Savet plus: Ako prilikom potpisivanja ne možete direktno da pristupite smart kartici (prva opcija) znači da putanja do sertifikata nije dobro podešena. Probajte da izaberite Mikrosoft skladište ključeva, a zatim klikćite „cancel“ dok vam se ne očitaju sertifikati, izaberite validan sertifikat i nastavite dalje sa potpisivanjem. Rešenje nije idealno, ali bi trebalo da upali. 🙂

2 comments

    1. Poštovana,

      Moguće je ali mora da se ispuni nekoliko usova. Pre svega elektronski obrasci se koriste za elektronsko podnošenje prijave, te i onaj kome dajete vlašćenje mora imati elektronski potpis kako bi podneo prijavu. Drugo, mora biti potpisana elektornskim sertifikatom izdatim od strane Privredne komore Srbije ili Pošte. U suprotnom može dati ovlašćenje overeno kod notara s kojim advokat može podneti prijavu u APR.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *