Otvoren javni poziv za dodelu subvencija za samozapošljavanje

Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv za subvencije za samozapošljavanje dugoročno nezaposlenih lica u 2024. godini. Ukoliko si na birou duže od 12 meseci, a razmišljaš o preduzetništvu, to je odlična prilika za pokretanje biznisa. Subvencija  se dodeljuje u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i privrednog društva.

Kao dodatnu podršku korisnik subvencije može dobiti mentorske usluge, a nezaposleni roditelji dece mlađe od 7 godina i novčani dodatak za pokrivanje troškova vrtića (do 2 meseca).

Konkurs je trenutno raspisan za filijale Pančevo (Pančevo, Alibunar, Kovačica, Kovin, Opovo), Požarevac (Požarevac, Golubac, Malo Crniće, Žabari, Veliko Gradište, Petrovac, Kučevo, Žagubica, Kostolac), Jagodina (Jagodina, Ćuprija, Paraćin, Svilajnac, Despotovac, Rakovac) i Prokuplje (Prokuplje, Blace, Kuršumlija, Žitorađa) i otvoren je do 11. marta 2024. Na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje možeš pratiti javne pozive i za ostale opštine.

Ko može da konkuriše

Pravo na dodelu subvencije ostvaruju nezaposlena lica koja su do dana podnošenja zahteva:

 • prijavljena na evidenciju nezaposlenih u gore navedenim filijalama NSZ i imaju status dugoročno nezaposlenih lica;
 • završila obuku za razvoj preduzetništva po planu i programu obuke u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće organizacije (za informacije o obuci možeš se javiti svom savetniku u NSZ);
 • ispunila ranije obaveze i izmirila sva dugovanja prema NSZ;
 • u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i u prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći.

Za šta se NE MOGU koristiti subvencije

Pravo na subvenciju se ne može ostvariti:

 • za obavljanje delatnosti koje se ne finansiraju: sve delatnosti iz oblasti 1 – Poljoprivredna proizvodnja, lov i prateće uslužne delatnosti; trgovina električnom energijom (šifra 35.14) i trgovina gasovitim gorivima preko gasovodne mreže (šifra 35.23); taksi prevoz (šifra 49.32); brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom, usluge menjačnica (šifra 66.12); kockanje i klađenje (šifra 92.00); ostale nepomenute lične uslužne delatnosti – osim usluga zbrinjavanja kućnih ljubimaca (smeštaj i ishrana, češljanje, čuvanje i treniranje) (šifra 96.09),
 • za obavljanje poslova/delatnosti za koje je rešenjem o invalidnosti ili rešenjem o proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja utvrđeno da osoba sa invaliditetom ne može da ih obavlja,
 • za osnivanje udruženja,
 • ako je lice već koristilo subvenciju  za samozapošljvanje koja je delom ili u celosti finansirana sredstvima NSZ.

Dokumentacija za podnošenje zahteva

Konkursna dokumentacija obuhvata:

 • popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu NSZ,
 • dokaz o završenoj obuci, ukoliko nije završena u organizaciji NSZ.

Kada je podnosilac zahteva osoba sa invaliditetom, potrebno je dostaviti rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja.

Način ocenjivanja i zaključivanje ugovora

Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, u roku od 30 dana od dana isteka javnog poziva. Prijave se ocenjuju na osnovu bodovne liste, koja je dostupna u sklopu dokumentacije ovog javnog poziva na sajtu NSZ.

Podnosilac zahteva može da registruje i otpočne obavljanje delatnosti počev od narednog dana od podnošenja zahteva. U slučaju odobravanja subvencije u obavezi je da registruje delatnost u skladu sa podnetim zahtevom sa biznis planom, i to do dana potpisivanja ugovora sa NZS. Ukoliko se nezaposleni opredeli za registraciju i početak obavljanja delatnosti pre odluke NSZ po zahtevu, to ne stvara obavezu na strani NSZ da mu odobri subvenciju.

Korisnik subvencije i NSZ zaključuju ugovor na osnovu koga se vrši isplata u roku od 45 dana od dana donošenja odluke. Prilikom zaključivanja ugovora lice je dužno da kao sredstvo obezbeđenja ispunjenja ugovornih obaveza dostavi dve istovetne blanko trasirane menice korisnika sredstava sa dva žiranta i meničnim ovlašćenjem.

Prema ugovoru korisnik subvencije je dužan:

 • da delatnost za koju mu je odobrena subvencija obavlja kao osnovnu, i po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti, sa mogućnošću privremenog prekida delatnosti od najviše 12 meseci prema rešenju APR-a ili drugog nadležnog organa,
 • da omogući NSZ praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti,
 • da obavesti NSZ o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora, u roku od 8 dana od nastanka promene,
 • da u slučaju neispunjenja ili delimičnog ispunjenja obaveza iz ugovora vrati ceo ili srazmerni iznos isplaćenih sredstava uvećan za zakonsku zateznu kamatu od datuma prenosa sredstava.

Način podnošenja zahteva

Zahtev sa biznis planom i dokumentacijom podnosi se do 11. marta 2024. godine nadležnoj organizacionoj jedinici NSZ koja vodi evidenciju o nezaposlenom licu, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem na propisanom obrascu koji se može dobiti u organizacionoj jedinici filijala Nacionalne službe u Pančevu, Požarevcu, Jagodini i Prokuplju ili preuzeti sa sajta NSZ.

Dodatne informacije se mogu dobiti u svakoj organizacionoj jedinici filijala Nacionalne službe u Pančevu, Požarevcu, Jagodini i Prokuplju preko Pozivnog centra telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

2 comments

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *