Pausal & Payoneer Webinar

Finansijski i pravni aspekti poslovanja sa inostranim klijentima

Kako da vodite poslovanje i koristite Payoneer?

Pridružite nam se u sredu, 20og marta, na kratkom uvodu u poslovanje sa inostranstvom, šta to nosi za sobom i koje su vaše obaveze. Tema će biti fokusirana na ovo poslovanje koristeći stranu instituciju elektronskog novca, kao što je Payoneer. Specijalni gost webinara Leon Aldoshin dolazi direktno iz Payoneer-a i govoriće o ovom trenutno najpopularnijem platnom sistemu i odgovarati na sva pitanja koja imate.

Prva tema će biti na srpskom jeziku, dok će drugi deo webinara gostujući predavač držati na engleskom jeziku.

Webinar je besplatan za sve učesnike, ali je prijava obavezna zbog ograničenog broja mesta.

Prijavu možete izvršiti ovde.

Tema: Kako koristiti Payoneer u Srbiji 

 • Šta je Payoneer
 • Kako se ovaj račun koristi
 • Upravljanje novcem na ovom računu
 • Koja su ograničenja

 Helena Grbić, CMO firme Clever, kreatora fintech aplikacije Pausal

 

Tema: Benefiti korišćenja platforme Payoneer 

 • Payoneer kao alternativa US i EU bankovnim računima
 • Radeći putem platformi ili direktno sa ino klijentima
 • Različiti načini primanja ino uplata
 • Opcije za naplatu

 Leon Aldoshin, Payoneer Partnership Manager

Financial and legal aspects of providing services to international customers

How to manage your business and use Payoneer

Join us on Wednesday, 20th of March, on a short introduction to all of the aspects of doing business with abroad, what it implies and what are your obligations. The topic will be focused on this type of business using a foreign institution of electronic money, such as Payoneer. Special guest of this webinar Leon Aldoshin comes directly from Payoneer to speak to you more about this today most popular paying system and answer all of the questions you may have.

The first topic will be presented in the Serbian language, and the second one will be in the English language.

The webinar is free for all participants, but registration is mandatory due to the limited number of places.

You can register here.

Topic: How to use Payoneer in Serbia 

 • What is Payoneer
 • How to use this account
 • Managing money on this account
 • What are the limitations

 Helena Grbić, CMO at Clever, the creator of the application Pausal

 

Topic: Payoneer benefits for service providers 

 • Payoneer as an alternative to US and EU bank account
 • Working through marketplaces or directly with the customers
 • Various ways of getting cross-border payments
 • Payoneer payout options

Leon Aldoshin, Payoneer Partnership Manager

4 comments

    1. Olivere videćemo šta možemo da uradimo, potrudićemo se da ovde okačimo snimak ukoliko je to moguće 🙂 Do tada vas pozivam da pogledate članke na našem blogu, koji pokrivaju mnoge teme sa ovog webinara, a takođe i da učestvujete u akciji koja traje ovog meseca i postavite pitanja Payoneer-u ukoliko ih imate.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *