Podsticaj socijalnog preduzetništva- usvojen Zakon o socijalnom preduzetništvu

Kako bi se podstakao razvoj socijalnog preduzetništva u februaru 2022. godine usvojen je Zakon o socijalnom preduzetništvu. Time je postavljen pravni okvir za sektor u kojem posluje oko 500 preduzeća u Srbiji. Zakon će početi sa primenom istekom devet meseci od dana njegovog stupanja na snagu. Osnovna ideja Zakona je da pruži podršku društveno osetljivim grupama kako bi se lakše integrisali u društvo. Na primer žrtve nasilja, beskućnici, povratnici sa odsluženja kazni, žene i drugi.

Tačna procedura na koji način će neko preduzeće dobiti status socijalnog će biti naknadno objavljena. Ono što se sigurno zna je da ne postoji uslov pod kojim poslovnim oblikom morate poslovati. Drugim rečima, nije bitno da li ste preduzetnik, privredno društvo, fondacija, udruženje građana ili zadruga. Postoji samo jedan izuzetak, ukoliko ste preduzetnik koji se paušalno oporezuje ne možete steći status socijalnog preduzetnika, budući da je neophodno da vodite poslovne knjige. Kako bi pružila podršku i podstakla razvoj socijalnih preduzeća Privredna komora Srbije je u okviru Sektora preduzetnišva formirala Sekciju za socijalno preduzetništvo

Definicija socijalnog preduzetnišva:

Zakon socijalno preduzetništvo definiše kao obavljanje delatnosti od opšteg interesa radi stvaranja novih i inovativnih mogućnosti za rešavanje društvenih problema, problema pojedinaca ili osetljivih grupa kako bi se otklonile posledice socijalne isključenosti. Drugim rečima, socijalno preduzetništvo je poslovanje u kome se ostvarena dobit ulaže u integraciju društveno osetljivih grupa, zaštitu životne sredine, ruralni razvoj, obrazovanje, kulturu, socijalne inovacije i druge oblasti od šireg društvenog interesa. 

Socijalno preduzetništvo se ostvaruje kroz:

  1. proizvodnju dobara i pružanje usluga- socijalnih, obrazovnih i zdravstvenih
  2. radnu integraciju društveno osetljivih grupa
  3. poslovanje koje doprinosi održivom razvoju devastiranih područja i lokalnih zajednica
  4. poslovanje kojim se rešavaju problemi u drugim oblastima od opšteg interesa

Imovina i raspodela dobiti u socijalnim preduzećima

Subjekt socijalnog preduzeća za vreme svog trajanja stiče i raspolaže imovinom slobodno. Ukoliko pak dođe do prestanka obavljanja delatnosti preostala imovina subjekta se može raspodeliti na druge subjekte socijalnog preduzetništva. Na primer:

  1. u slučaju da sa radom prestaje privredni subjekat, onda se imovina može preneti na bilo kog subjekta socijalnog preduzetništva. Postoji izuzetak samo za zadrugu, budući da je njihov položaj uređen drugim zakonom
  2. u slučaju da sa radom prestaje civilni sektor imovinu je moguće preneti samo na drugi subjekt civilnog sektora

Kada je u pitanju raspodela dobiti socijalno preduzeće je u obavezi da najmanje 50% ostvarene dobiti

  1. reinvestira u interne programe koji pružaju podršku osetljivim grupama ili u troškove u vezi sa radnim angažovanjem radno sposobnih pripadnika društveno osetljivih grupa
    i/ili
  2. donira drugim pravnim licima ili preduzetnicima sa statusom socijalnog preduzetništva

Program za razvoj socijalnog preduzetništva donosi Vlada na predlog nadležnog ministra za period od pet godina. Značaj Zakona je što definiše pojam solidarne ekonomije i olakšava donatorima u oblasti socijalne ekonomije da jednostavno identifikuju privredne subjekte koji posluju po načelima koji su karakteristični za socijalnu ekonomiju.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *