Da li ću imati manje poreske obaveze ako zatvorim svoju paušalnu “radnju” i otvorim novu?

Poresko umanjenje od 50% koje se primenjuje za novoosnovane preduzetnike paušalce od 1. januara 2024. mnoge je navelo da razmišljaju o paušalnom poslovanju, a neke čak i na ideju da zatvore postojeću i registruju novu paušalnu “radnju”. Pre nego što se odlučiš za ovako drastičan potez evo šta je potrebno da znaš o poreskim implikacijama ako si već bio/bila registrovan(a) kod APR u periodu od 18 meseci pre otvaranja paušalne “agencije”. Da vidimo da li bi tvoje poreske obaveze zaista bile manje ili bi se možda postigao suprotan efekat?

Kako poslovanje u prethodnih 18 meseci utiče na poreske obaveze

Uredbom o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti definisano je kako se  umanjuje polazna osnovica u zavisnosti od tri elementa: zone kojoj pripada sedište, starosti i radne sposobnosti preduzetnika i vremena koje je proteklo od registracije. Upravo ovim poslednjim elementom se bavimo u ovom tekstu.

Kako funkcioniše poresko umanjenje zavisno od vremena proteklog od registracije? Pomenuta Uredba sledi logiku da bi svaki novoosnovani preduzetnik trebalo da ima manja poreska davanja dok ne “razradi posao”. Prema tome u prvih 36 meseci poslovanja važi poresko umanjenje koje se postepeno smanjuje za svaku novu kalendarsku godinu.

Međutim ako je preduzetnik već bio registrovan u periodu koji je kraći od 18 meseci gubi se pravo na ovo umanjenje, te se plaća pun iznos poreza i doprinosa.

Prema tome ako bi zatvorio/la svoju paušalnu “agenciju” i otvorio/la novu, ne samo da ne bi imao/la pravo na 50% umanjenja već bi izgubio/la i umanjenje koje imaš sada ako posluješ kraće od 3 godine.

Da li je totalni promašaj ako sam otvorio/la radnju krajem 2023?

Ovo pitanje nam u poslednje vreme postavljaju oni koji su se krajem prošle godine registrovali kao paušalci ne znjući za 50% poreskog umanjenja od 1. januara 2024. Da li su napravili ogromnu grešku? Da li sada plaćaju mnogo veće poreze nego u slučaju da je registracija bila posle 1. januara? Zapravo ne.

Kako to? 50% niža polazna osnovica zapravo ne znači 50% niže poreze u odnosu na 2023. godinu nego nešto drugo. Ta polazna osnovica od koje zavisi visina paušalnog poreza i doprinosa vezana je za prosečnu zaradu u gradu odnosno opštini gde je registrovan preduzetnik, a taj iznos je prošle godine bio manji nego ove.

Pored toga, iako ne ostvaruješ pravo na 50% nižu osnovicu, kao što smo pomenuli, ako posluješ kraće od 36 meseci, i dalje se primenjuju koeficijenti za poresko umanjenje. Da vidimo kako to tačno funkcioniše:

 • Ako na dan 31.12.2023. posluješ kraće od 12 meseci, poresko umanjenje u 2024. godini je 20%.
 • Ako je posluješ duže od 12, a kraće od 24 meseca, umanjenje je 15%.
 • Ako posluješ duže od 24, a kraće od 36 meseci, umanjenje je 10%.
 • Ako posluješ duže od 36 meseci, nemaš pravo na umanjenje po ovom osnovu.

Ne zaboravi na godišnji limit od 10% za povećanje paušalnog poreza

Još jedan važan faktor koji ne bi trebalo zanemariti jeste godišnji “limit” od 10% za povećanje paušalnog poreza i doprinosa. Drugim rečima, ako bi ispalo da su tvoje poreske obaveze za 2024. godinu porasle za više od 10% u odnosu na prošlu godinu, poreska uprava bi ipak morala da se drži gornje granice od 10% povećanja. Ovaj veoma praktični “limit” je svojevrsna garancija za paušalce da se njihove poreske obaveze neće drastično povećati i ugroziti njihovo poslovanje. Već nekoliko godina unazad postoji tendencija da se njegova primena prudužava. Poslednjom Uredbom je produžena do kraja 2025. godine.

Važna napomena: ovo ograničenje prestaje da važi u slučaju promene pretežne delatnosti ili sedišta (promenom sedišta se ne smatra promena opštine na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada).

Ako to primenimo na naš primer, “starog” paušalca koji razmišlja o opciji da zatvori svoju “radnju” i otvori novu, u tom slučaju bi izgubio pravo i na poresko umanjenje (ukoliko posluje kraće od 3 godine), ali i ovo ograničenje od 10% godišnjeg povećanja u odnosu na prethodno poresko rešenje.

Podsetnik: ako tek razmišljaš o paušalnom poslovanju ili želiš da proveriš da li su iznosi iz tvog poreskog rešenja ispravni, možeš da ideš na zvanični kalkulator paušalnog poreza i doprinosa.

👉Imaš pitanja o svojim poreskim i drugim obavezama? Piši nam na office@pausal.rs. Tu smo da objasnimo i da pomognemo 🙂

8 comments

  1. Draga Slađana,

   Svi paušalici koji se registruju u 2024. godini, osim ako nisu u prethodnih 18 meseci već imali registrovanu delantost. Nije potrebno ništa da šaljete, poreska uprava automatski obračunava umanjenje i iznos koji dobijete na rešenju plaćate, to je iznos sa umanjenjem.

   1. Poštovani, upravo smo dobili rešenje za novoosnovanog paušalca.Nema umanjenja.Nije bio registrovan u APR-u nikad pre . Iz poreske uprave Jagodina nam kažu da ne znaju o cemu pricamo i da ovo umanjenje postoji samo u nasoj masti
    Znate li o cemu se radi

    1. Proverite u izveštaju koji ste dobili uz poresko rešenje da li vam pod Vremenski period koji je protekao od registracije preduzetnika piše koeficijent 0,5? Ako piše znači da vam je umanjeno rešenje. Takođe, možete proveriti na poreskom kalkulatoru da li se iznos poreza i doprinosa poklapa. U slučaju da nema umanjenja u izveštaju ili se iznos ne poklapa, podnesite žalbu.

  1. Dragi Ivane,

   Ne možemo samo na osnovu ovih podataka da utvrdimo da li postoji neki problem, ali ako mislite da postoji možete prijaviti portalu ePorezi. Vodite računa samo da u kalkulator upisujete osnovicu, a da je konačan rezultat zbir poreza i doprinosa. Svakako, ako ste ranije registrovani i sve vreme aktivni, iznos rešenja je maksimalno 10% veći.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *