Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu u Vojvodini otvoren do 19.02.2024.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je još jedan konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Ovaj javni poziv je namenjen podršci ženskog preduzetništva u Vojvodini, a sredstva se mogu koristiti za nabavku mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine.

Sredstva u iznosu od 80.000 do 400.000 dinara po korisnici dodeljuju se po principu refundacije troškova za nabavku mašina/opreme ili računarske opreme ili softvera ili usluge u 2024. godini koji su kupljeni, isporučeni i isplaćeni u celosti u periodu od 19. aprila 2023. godine do 19. februara 2024, kad se zatvara konkurs. Odobrena sredstva pokrivaju najviše 90% vrednosti opreme, softvera odnosno usluge bez PDV i bez zavisnih troškova (nabavke, instalacije, obuke za korišćenje i sl.).

Ko se može prijaviti za dodelu subvencija

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • preduzetnice paušalni poreski obveznici koje lično vode poslovanje i obavljaju zastupanje ili
 • mikro i mala privredna društva čije su vlasnice žene sa najmanje 50% udela u istim i u kojima su žene odgovorna lica i zakonske zastupnice (direktorke).

Prijave su otvorene samo za preduzetnice i privredna društva sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR najkasnije 30. novembra 2023. godine. Moraju da budu registrovani na neodređeno vreme i da imaju aktivan status.

Za šta se mogu koristiti dodeljena sredstva

Bespovratna sredstva mogu da se koriste za nabavku:

 • Mašina/opreme koji su u funkciji izrade ili pripreme i dorade finalnog proizvoda i/ili pružanja usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje, odnosno pružanja usluge i operacija u domenu marketinga i trgovine;
 • Računarske opreme: desktop ili prenosivog ili tablet računara i perifernih uređaja (štampača, skenera itd.) namenjenih isključivo za potrebe digitalizacije poslovanja, digitalne komunikacije, propagande i poslovanja na internetu i/ili društvenim mrežama;
 • Softvera (softverske licence): profesionalnog (aplikativnog) softverskog paketa/alata u funkciji proizvodnog procesa ili daljeg razvoja informatičkih rešenja i proizvoda za tržište, kao i softverskog paketa/alata za potrebe pružanja usluga.

Oprema i softver moraju biti namenjeni za profesionalnu upotrebu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta i nabavljeni od kredibilnog dobavljača (proizvođača, distributera) koji nije povezano lice sa učesnicom na konkursu.

Sredstva se NE MOGU koristiti za refundaciju troškova za:

 • opremu za adaptaciju i uređenje poslovnog i proizvodnog prostora: ugradnu opremu (klima uređaje, ventilatore, solarne panele, alarmne sisteme, sisteme za video nadzor, liftove, kotlove), instalacije (vodovodnu, kanalizacionu, električnu, ventilacionu, grejnu, gasnu, telefonsku, kablovsku, internet), privremene i montažne objekte (tezge, rampe, tende, bazene) i opremanje prostora (drvenariju, bravariju, venecijanere, trakaste zavese, tepihe, pregrade, zidne i podne obloge);
 • fiskalne kase, telefonske aparate, TV, muzičke uređaje, zvučnike;
 • alat, dodatnu opremu, rezervne delove, inventar, opremu za zaštitu na radu, repromaterijal, potrošni materijal;
 • nameštaj (drveni, plastični, metalni, tapacirani);
 • rasvetu, svetleće, reklamne i druge table;
 • sve vrste vozila (za prevoz lica, teretna, dostavna, radna i dr.), prikolice i sl.;
 • poljoprivredne i priključne mašine i drugu opremu za poljoprivrednu proizvodnju;
 • predmet nabavke koji se koristi u Sektoru I – usluge smeštaja i ishrane, oblast 55 – Smeštaj i 56 – Delatnost pripremanja i posluživanja hrane i pića;
 • mašine i opremu za sport, zabavu i igre na sreću.

Sredstva se ne mogu koristiti ukoliko su obaveze prema dobavljaču/prodavcu izmirene u gotovom novcu, putem kompenzacije, asignacije, cesije ili preuzimanjem duga, niti u slučaju da je predmet prijave kupljen na lizing ili je namenjen za iznajmljivanje/rentiranje.

Učesnica ja javnom konkursu može podneti samo jednu prijavu za jednu namenu. U konkursnoj prijavi se mogu tražiti sredstva za nabavku:

 • najviše 5 komada mašina/opreme (istih ili različitih), i to od najviše 2 različita dobavljača/prodavca,
 • najviše 3 komada računarske opreme od jednog dobavljača/prodavca;
 • jednog softvera (softverske licence) od jednog dobavljača/prodavca ili
 • jedne usluge digitalizacije od jednog dobavljača/prodavca.

Ko može da učestvuje na javnom konkursu

Učesnica na javnom konkursu mora da ispunjava sledeće osnovne uslove:

 • da u privrednom društvu žena ima najmanje 50% vlasništva i da je u istom odgovorno lice (kumulativno) ili je žena preduzetnica koja lično upravlja poslovanjem (kumulativno);
 • da nije ostvarila neto gubitak u 2023. godini;
 • da je izmirila dospele obaveze javnih prihoda;
 • da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • da u tekućoj i u prethodne tri uzastopne fiskalne godine nije primila  državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000 dinara;
 • da za iste namene u prethodnoj ili tekućoj godini nije primila bespovratna sredstva po nekom drugom programu državne pomoći ili iz drugih izvora finansiranja;
 • da nije primila bespovratna sredstva na javnom konkursu o dodeli bespovratnih sredstava ženskom preduzetništvu za subvencionisanje troškova nabavke mašina/opreme, računarske opreme, softvera ili usluge u cilju inoviranja i digitalizovanja procesa proizvodnje i operacija u domenu marketinga i trgovine u 2023. godini od 12.09.2023. godinje;
 • da nema neispunjenih ugovornih obaveza prema Sekretarijatu.

Konkursne prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, poštom ili lično, do 19.02.2024. godine.

Detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima za dodelu sredstava možeš naći na linku.

Dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona 0800/021-027 i 021/487-4861 svakog radnog dana od 10.00 do 14.00 časova.

4 comments

  1. Poštovana,

   Iz uslova konkursa se može zaključiti da se kao preduzetnica smatrate zaposlenom, uslov je potvrda o prijavi na socijalno osiguranje. Ipak, da biste bili sigurni, preporučujemo vam da pozovete Pokrajinski sekteratijat za privredu i turizam, brojevi telefona su navedeni na kraju teksta.

 1. Postovani, da li se pod aktivnim smatra i kad smo u mirivanju? S obzirom da tako pise u APR.. aktivan ( dakle nije obrisano ali u mirovanju). Ja sam se ponovo aktivirala u januaru a bila sam u mirovanju tokom 2023.

  1. Draga Jovana,

   U tekstu konkursa nje precizno navedeno da li se misli na aktivni status u registru koji vodi APR ili na to da „radnja“ nije u mirovanju.
   Preporučili bismo vam da kontaktirate Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam. Brojevi telefona su navedeni na kraju teksta.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *