Elektronska registracija DOO

Putem portala APR, moguće je podneti elektronsku prijavu za registraciju preduzetnika, ali i jednočlanog i višečlanog DOO. Hajde sada da vidimo koji su koraci za registraciju DOO.

Šta je potrebno za online prijavu?

Za podnošenje online prijave potrebno je da imate: 

  1. elektronski sertifikat
  2. čitac kartice (osim ako nemate sertifikat na usb-u)
  3. platnu karticu kako biste mogli da platite taksu od 4500,00 din

Da bi potpis uopšte mogao da bude pročitan potrebno je da se instaliraju drajveri, koje možete naći na sajtu izdavača sertifikata, odnosno MUP-a, Pošte ili Privredne komore Srbije, kao i program NexuAPR za elektronsko potpisivanje.  

Kako se popunjava prijava?

Nakon što smo instalirali sve neophodne komponente možemo započeti sa procedurom registracije.

Prvi korak je da kreirate nalog u APR sistemu za centralizovano prijavljenje korisnika, unosom nekoliko podataka i odabirom mejla i lozinke. Procedura je brza i jednostavna. 

je da kreirate nalog u APR sistemu za centralizovano prijavljenje korisnika, unosom nekoliko podataka i odabirom mejla i lozinke. Procedura je brza i jednostavna. 

Drugi korak je podnošenje zahteva. Kada se ulogujete na svoj nalog izaberite osnivanje preuzetnika i doo, a zatim izaberite novi zahtev – privredno društvo

Odaberite da li želite da registrujete jednočlano ili višečlano društvo. Ukoliko prijavu ne podnosi član društva, to može učiniti punomoćnik i u tom slučaju potrebno je da obeležite polje prijava preko punomoćnika. Na taj način započinjemo sa podnošenjem prijave. 

Zatim unosimo podatke o društvu. 

Osnovni podaci – u ovom delu unosimo podatke poput naziva društva, sedišta, delatnosti…

Potrebno je obratiti pažnju na odabir imena društva. Ono mora da se razlikuje od već registovanih društava u minimum tri karaktera, zato treba pretražiti naziv u registru. Kada unesete željeni naziv i adresu, poslovno ime biće automatski popunjeno. 

Ali ovde moramo da vodimo računa o još jednoj važnoj stvari. Da bi registracija bila uspešna željeni naziv morate uneti velikim slovima, samim tim i poslovno ime biće automatski upisano velikim slovima. Međutim, potrebno je da poslovno ime uskladite da bude napisano na isti način kao u osnivačkom aktu. 

Primer:

Poslovno ime u osnivačkom aktu: Leptir doo Beograd – Palilula

Na prijavi u polje “Željeni naziv” unosite: LEPTIR

U polju Poslovno ime biće automatski popunjeno  LEPTIR DOO BEOGRAD – PALILULA, što je drugačije od imena upisanog u aktu. Zbog toga u ovom polju morate sami da prepravite poslovno ime u: Leptir doo Beograd – Palilula.

Član društva – ovde unosimo podatke o članu ili članovima. Osim ličnih podataka, unose se podaci o upisanom i uplaćenom ulogu. Ovde obraćamo pažnju na sledeče:

  1. Da li je ulog uplaćen? – ukoliko jeste upisujemo upisan i uplaćen ulog, a kasnije dodajemo prilog potvrdu banke o uplaćenom osnivačkom ulogu sa elektronskim potpisom ovlašćenog lica banke. Ukoliko nije unosimo samo upisan ulog. 
  2. Zbir uloga ne sme biti manji od 100 din
  3. Zbir udela mora biti tačno 100%
  4. Da li član zasniva radni odnos u društvu? Ukoliko ste uneli “da”, zajedno sa rešenjem o registraciji bi trebalo da dobijete o prijavi (M obrazac). Ukoliko to nije slučaj, znači da član nije prijavljen i da to morate da učinite sami preko portala Croso.  

Ukupan kapital – biće popunjen nakon unosa članova, potrebno je samo da proverimo podatke.

Podnosilac prijave – unose se podaci lica koje podnosi prijavu – član društva ili lice ovlašćeno punomoćjem.

Zakonski zastupnici – unose se podaci o zakonskom zastupniku/direktoru

Ostali zastupnici, Nadzorni odbor, Prokuristi i Ogranci društva – unose se podaci ukoliko su predviđeni osnivačkim aktom

Poreska upava – obavezan je unos telefona, a ukoliko želite da budete u sistemu PDV-a, ovde ćete to i naznačiti. 

Napomena: Ako ste odabrali da budete u sistemu PDV-a, nakon što je izvršena registracija, proverite na sajtu Poreske uprave u registrovanim podacima vašeg društva da li ste i prijavljeni u sistem PDV-a. Ukoliko niste, potrebno je da podnesete prijavu poreskoj upravi.

Priloženi dokumenti – ovde dodajemo dokumenta koja moraju imati elektronski potpis:

  1. Osnivački akt – sa e potpisom svih članova društva. Vodite računa da veličina fajla ne sme biti veća od 15MB.
  2. Potvrda o uplati osnivačkog uloga – ukoliko se uplaćuje pre registracije. Još jednom proverite da li je potvrda potpisana elektronskim potpisom od strane ovlašćenog lica u banci.
  3. Punomoćje – ukoliko prijavu podnosi punomoćnik i njega potpisuju svi članovi društva. 

Kada dodate dokument, aplikacija će vam reći da li je dokument ispravno potpisan. 

Podnošenje prijave

Treći korak – potvrđivanje mejla. Od APR stići će mejlovi na adresu za prijem elektronske pošte koju ste uneli i na adresu podnosioca prijave da potvrdite ove dve adrese.

Četvrti korak – plaćanje. Sada možete odabrati dugme “plaćanje”, koje će vas preusmeriti na plaćanje karticom. 

Peti korak – slanje prijave. Kada je izvršeno plaćanje, prijava se potpisuje i podnosi. Uverite se da ste pokrenuli program NexU APR (pojavice se ljubičasta ikonica u donjem desnom uglu ekrana). 

Potrebno je da unesete svoj pin i time završavate proces. Sada ostaje samo da sačekate da dobijete rešenje o osnivanju na vaš mejl. 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *