Kako da izvršim online prijavu radnika?

Već smo govorili o proceduri koja je potrebna da biste zaposlili radnika na ugovor o radu. Tada smo spomenuli da ste u obavezi da prijavite radnika na socijalno osiguranje. Ovog puta ćemo detaljnije obratiti pažnju na postupak elektronske prijave radnika. 


Kao i kod upotrebe drugih servisa, biće vam potreban elektronski sertifikat i čitač kartice ukoliko je vaš sertifikat na kartici. Pod pretpodstavkom da ste instalirali softver za čitanje vašeg sertifikata (prema upustvu sertifikacionog tela koje ga je izdalo), potrebno je da instalirate još komponentu SecurityTray da biste mogli da koristite Centralni registrar.

Registracija korisnika

Prvi korak je da registrujete svoj nalog. Ubacite karticu u čitač i unesite svoj PIB, a zatim i uneste PIN svog sertifikata. Podesite e-mail sa kojim zelite da se registrujete i odaberite opciju Registruj.

Dodela ovlašćenja

Ukoliko se prvi put registrujete na portal, od vas će se zahtevati da dodelite ovlašćenje sebi ili drugom licu. Najpre štiklirajte sva polja i snimite – kako biste dodeli sebi ovlašćenje. Ako želite nekog drugog da ovlastite to možete učiniti nakon prijave u delu Dodaj ovlašćenje. Imajte u vidu da osoba koja poseduje adimistrativno ovlašćenje može da dodaje i oduzima ostala ovlašćenja.

Prijava radnika

Pre prijave radnika, potrebno je da imate njegovu ličnu kartu i potpisan ugovor o radu. 

Kada prikupite dokumentaciju izaberite opciju Prijava. U polju Nosilac osiguranja obeležite Da, zatim unesite JMBG vašeg budućeg radnika i osnov osiguranja – 101 Zaposleni u privrednom društvu, drugom pravnom licu, kod preduzetnika, civilna lica na službi u vojsci. Kada su podaci unešeni, možete krenuti dalje. 

Podaci o osiguraniku, odnosno zaposlenom, kao i podaci o obvezniku plaćanja doprinosa, odnosno vaši podaci biće automatski popunjeni. Na vama je da unesete podatke koji bi trebalo da su definisani ugovorom: 

  • datum početka osiguranja 
  • zanimanje prema radnom mestu – možete pretražiti ponuđena zanimanja klikom na lupu pored polja za unos
  • stepen stručne spreme
  • broj radnih sati
  • da li je ugovor na neodređeno ili određeno (i koliko meseci)
Primer unosa podataka o osigranju

Napomena: imajte u vidu da se prijava na obavezno socijalno osiguranje vrši pre datuma zaposlenja, odnosno da se može izvršiti najviše 3 dana od datuma početka prijave.

Poslednje što je potrebno da unesete su dokazi na osnovu kojih popunjavate prijavu i koje treba da imate kod sebe, što su najčešće lična karta i ugovor o radu. Izaberite podatke iz leve kolone i dvoklikom ih prebacite u drugu kolonu. Nije potrebno priložiti skeniranu dokumentaciju. 

Primer dokaza koje je potrebno izabrati

Prihvatite prijavu i unesite svoj PIN kako biste završili proces prijave. Ukoliko je sve u redu dobićete potvrdu (M/A obrazac), koji treba da preuzmete i date i svom zaposlenom.

Overa zdravstvenog osiguranja

Nakon što ste uspešno prijavili svog radnika, možete overiti njegovu zdravstvenu knjižicu.  Izaberite opciju RFZO, selektujte knjižicu koju želite da overite i izaberite opciju Vrati overene. Program će vam dati podatak do kada važi overa. Nakon toga, knjižica se automatski overava, ukoliko su doprinosi plaćeni. Naravno, sve ovo funkcioniše pod uslovom da radnik ima novu zdravstvenu karticu.

Savet plus: Ukoliko ne uspete odmah nakon prijave da overite knjižicu, sačekajte da prođe 24 sata kako bi se u sistemu registrovala prijava i pokušajte ponovo. U slučaju da ni tada knjižica nije overena, kontaktirajte RFZO mejlom radi overe knjizice.

Sa portala Centralnog registra možete vršiti prijave, promene i odjave, kako radnika tako i njihovih članova porodice o čemu ćemo govoriti u nekom od narednih tekstova. 

6 comments

    1. Odjava zaposlenog vrši se takođe putem portala CROSO. Kada se prijavite na portal, sa leve strane imate opciju promena/odjava/pregled. Unesite JMBG zaposlenog. Izlistaće se prijava i sve promene ukoliko su postojale. Kliknite na prijavu i imaćete opciju odjavi. Unesite razlog za odjavu -istek ugovora, sporazumni raskid… i datum odjave. Odjavu možete izvršiti sa najviše 3 radna dana zakašnjenja. Instrukcije možete pronaći i ovde.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *