Elektronsko fakturisanje

Zakonom o elektronskom fakturisanju koji je stupio na snagu 07.05.2021. godine uvodi se novi sistem za elektronsko fakturisanje. Ovim zakonom je odložena obaveza preduzetnicima i pravnim licima da izdaju elektronske fakture do početka 2023. godine. Međutim, za javni sektor obaveza korišćenja sistema biće uvedena od 2022. godine.

Preko novog sistema elektronskih faktura vršiće se izdavanje, prijem i čuvanje faktura. Sistem za upravljanje fakturama (SUF) od 01.01.2022. godine zameniće postojeći Centralni registar faktura. Predviđeno je donošenje nekoliko podzakonskih akata pre kraja godine.

Ko je i od kada u obavezi da koristi sistem za elektronsko fakturisanje?

Sistem za elektronsko fakturianje moraće da koriste:

 • Javna preduzeća, bez obzira da li su u sistemu PDV-a i da li su računi otvoreni u Upravi za trezor ili u poslovnim bankama
 • Pravna ili fizička lica, kao i preduzetnici koji su u sistemu PDV-a

Odnosno, od 01.01.2022. godine:

 • Javni sektor imaće obavezu izdavanja elektronskih faktura ka javnom sektoru, kao i obavezu evidentiranja PDV-a kroz sistem
 • Privatni sektor biće u obavezi da izda elektronsku fakturu javnom sektoru

Update: Za ovu grupaciju, pomeren je rok za obaveznu primenu sistema elektronskih faktura na 01.05.2022. godine

Od 01.07.2022. godine:

 • Javna preduzeća biće u obavezi da izdaju fakture subjektima privatnog sektora (dok će oni biti u obavezi da je prime i čuvaju)

Od 01.01.2023. godine:

 • Obaveza izdavanja faktura između subjekata privatnog sektora

Ukoliko lice nije subjekt javnog sektora ili u sistemu PDV-a, nije u obavezi da izdaje fakture u ovom sistemu, ali može ga koristiti. Ukoliko se odluči za korišćenje sistema elektronskih faktura, ovo lice je u obavezi da ga koristi u tekućoj i narednoj kalendarskoj godini.

Dakle, obaveza izdavanja elektronske fakture postoji ako su oba učesnika u transakciji u sistemu PDV-a ili ukoliko je bar jedan od njih javno preduzeće. Ukoliko je samo jedno lice u sistemu PDV-a, ono ne mora izdati elektronsku fakturu, ali mora da evidentira PDV-a u sistemu, s obzirom da to neće biti evidentirano kroz izdavanje fakture.

Informacioni posrednik

Informacioni posrednik je pravno lice koje je dobilo saglasnost Ministarstva i koje se može angažovati za usluge izdavanja, evidentiranja, slanja, primanja i čuvanja elektronske fakture. Ministarstvo može posredniku oduzeti saglasnost za obavljanje ovih poslova.

Angažovanje posrednika je dodatna mogućnost, nije obaveza. Odnosi između posrednika i korisnika usluga uređuju se ugovorom, dok će se aktom Vlade odrediti postupak i uslovi za dobijanje i oduzimanje saglasnosti za rad posrednika.

Kada se ne izdaje elektronska faktura?

Korišćenje sistema za elektronsko fakturisanje nije obavezno za:

 • Promet na malo i primljeni avans za promet na malo u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji
 • Ugovornu obavezu ka korisnicima sredstava iz međunarodnih okvirnih sporazuma
 • Nabavku naoružanja i vojne opreme

Sistem za elektronsko fakturisanje

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu obezbedila je Sistem za upravljanje fakturama (SUF) pomoću kojeg će se izdavati e-fakture, a demo verzija sistema biće dostupna korisnicima u julu 2021. godine.

Fakture će se izdavati u skladu sa Srpskim standardom elektronskog fakturisanja (kada su u pitanju domaći subjekti), odnosno Evropskim standardom (kada su u pitanju inostrana lica).

 • Evropski standard elektronskog fakturisanja – standard donet od strane Evropskog komiteta za standardizaciju (CEN) na osnovu naloga Evropske komisije;
 • Srpski standard elektronskog fakturisanja – predstavlja standard donet od strane nacionalnog tela za standardizaciju u Republici Srbiji.

Obavezni elementi elektronske fakture propisani su članom 7. Zakona.

Prihvatanje i čuvanje elektornske fakture

Preko sistema, primalac elektronske fakture može da je prihvati ili odbije u roku od 15 dana od prijema. Kada je u pitanju javni sektor, nakon ovog perioda bez obzira da li je prihvaćena ili samo nije odbijena, faktura se smatra prihvaćenom.

Kod privatnog sektora nakon 15 dana, automatski se šalje obaveštenje o prijemu elektronske fakture, a ukoliko se nakon 5 dana ne prihvati, smatra se odbijenom.

Bez obzira na ove rokove, datumom dostavljanja smatra trenutak izdavanja fakture, pa u skladu sa tim teku obaveze platioca (u skladu sa članom 3. Zakona o RINO).

Elektronska faktura izdata ili primljena od strane javnog sektora čuva se trajno, dok se fakture od privatnog subjekta čuvaju u sistemu u roku od 10 godina od isteka godine u kojoj je izdata elektronska faktura.

4 comments

 1. Posto sam paušalac, a imam 1 klijenta u javnom sektoru, zbog njega jednog moram da se registrujem i izdajem njemu e fakture od 1.1.2022?
  Da li mogu samo njemu izdavati e fakture a ostalim klijentima, kao i do sad ili sad moram zbog tog 1 klijenta da izdajem svima e fakture al od 2023 godine?

 2. Jel zna neko sta ce ovo znaciti za ljude koji rade preko Upworka? Oni ce od 2023. moci da izdaju fakturu, to je ok, al nece imati ko da je „prihavti“ i onda ce se u ovom nasem sistemu smatrati odbijenom.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

two × one =