Frilenseri van SAD-a imaju rok do kraja godine da popune poreske informacije na Upwork-u

Upwork je obavestio frilensere da će od 31. decembra prosleđivati 30% svake zarade Službi unutrašnjih prihoda Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu IRS).

Ovo pravilo će se odnositi čak i na tzv. non-US frilensere, ukoliko ne popune svoje poreske informacije pre kraja roka. 
U pitanju je popunjavanje W-8BEN obrasca i ono je obavezno čak i za one frilensere koji već imaju popunjen obrazac, pošto se obrazac popunjava svake godine za slučaj da se dese promene tokom godine.

Zašto je neophodno popunjavanje obrasca sa podacima na Upwork-u?

Upwork je prema poreskom zakonu Sjedinjenih Američkih Država u obavezi da poseduje detaljne poreske informacije o pravnim i fizičkim licima kojima prosleđuje sredstva.

Ukoliko na osnovu dokumentacije Upwork ne može da potvrdi da niste poreski obveznik Sjedinjenih Američkih Država, u obavezi su da proslede 30% vaše zarade IRS-u, kao da ste njihov poreski obveznik, bez mogućnosti refundacije ukoliko kasnije dokažete da niste.

Bitno je imati u vidu da nije dovoljno prebivalište frilensera iz prostog razloga što možete biti poreski obveznik SAD i živeti van SAD. Takođe, lokacija Nalogodavca i to da li Nalogodavca obuhvataju poreski zakoni SAD takođe nisu relevantni, već činjenica da Upwork posluje u sklopu poreskog sistema SAD

Koji formular popunjavate i koje podatke dostavljate u zavisnosti od pravnog oblika vašeg poslovanja u Srbiji?

Za frilensere iz Srbije je bitno da znaju razliku između formulara W-8BEN i W-8BEN-E. Frilenseri koji posluju kao fizička lica su u obavezi da popune formular W-8BEN dok su frilenseri koji posluju kao pravna lica u obavezi da popune W-8BEN-E

Podaci se popunjavaju u odgovarajućoj sekciji “Settings > Tax Information”

Prvenstveno je neophodno dostaviti adresu oporezivanja “Tax Residence”

U okviru formulara ”W-8BEN” odabrati da niste poreski obveznik SAD “I am not a U.S. person”.

Koje podatke dostavljam ako poslujem kao fizičko lice?

Formular W-8BEN ćete popuniti ako poslujete kao fizičko lice:

  1. Punopravno ime Legal name of Taxpayer” – Kao u zvaničnim dokumentima, popunjava se ime i prezime
  2. Izbor Federalne poreske klasifikacije Federal Tax Classification” – Birate “Individual” na osnovu kog će se formular automatski postaviti kao W-8BEN
  3. Datum rođenja i državljanstvo – Popunjavaju se podaci koji se poklapaju sa zvaničnim ličnim dokumentima.
  4. Identifikacioni broj za oporezivanje “Tax Identification Number / TIN” kao fizičko lice popunjavate JMBG.

Koje podatke dostavljam ako poslujem kao pravno lice?

Formular W-8BEN-E ćete popuniti ako poslujete kao pravno lice:

  1. Punopravno ime Legal name of Taxpayer – Kao u zvaničnim dokumentima, popunjava se puno ime pravnog lica
  2. Izbor Federalne poreske klasifikacije Federal Tax Classification – Birate “Corporation” na osnovu kog će se formular automatski postaviti kao W-8BEN-E
  3. Zemlja osnivanja – Iz padajuće liste odabrati državu u kojoj je pravno lice osnovano
  4. Identifikacioni broj za oporezivanje Tax Identification Number / TINkao pravno lice popunjavate PIB.

Na kraju, bilo da ste pravno ili fizičko lice potpisujete izjavu o informacijama koje ste dostavili.

Koje su posledice nepopunjavanja formulara na Upwork-u?

Dok ne popunite formulare i ne dostavite podatke koje vam traži Upwork, nećete biti u mogućnosti da podignete prihode. Takođe, ukoliko ne dostavite podatke do 31. decembra 2022. Upwork će biti u obavezi da zadrži 30% prihoda i da ih dostavi IRS-u, bez mogućnosti refundacije sredstava.

Upwork izjavljuje da koristi podatke iz formulara kako bi potvrdili da frilenser nije poreski obveznik SAD, jer u tom slučaju nisu u obavezi da uplate 30% zarade IRS-u. Upwork može dostaviti podatke koji su im dati IRS-u ukoliko im to zahtevaju.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

seventeen + eighteen =