Poreski tretman frilensera od 01.01.2023.godine

Trajno rešeno pitanje radnika na internetu

Doneto je trajno rešenje pitanja frilensera. Skupština Srbije je usvojila izmene zakona na osnovu predloga Radne grupe za rešavanje statusa fizičkih lica koja posluju na internetu. 

Lica koja posluju preko interneta i dalje ostaju definisana Zakonom o porezu na dohodak građana, članom 85, tačka 18.

Ko može da se oporezuje po ovom modelu?

Konkretno, ovaj model oporezivanja je namenjen fizičkim licima za ugovorenu naknadu za izvršeni rad na koju se porez plaća samooporezivanjem. Na primer to mogu biti prihodi koje fizičko lice ostvari od pravnog ili fizičkog lica koje je van teritorije Srbije.

Jedini poslovni oblici unutar Srbije koji se mogu tretirati prema ovom poreskom modelu su poslovi koje fizičko lice pruži drugim fizičkim licima (na primer, house majstori, bejbisiterke, čišćenje i održavanje stanova i sl.) i koja se ne mogu podvesti ni pod jednu drugu kategoriju oporezivanja. 

Poreski tretman novog modela oporezivanja frilensera

Predlogom su obuhvaćena dve opcije oporezivanja i tiču se isključivo fizičkih lica koja se samooporezuju.

Oporezivanje će se vršiti na tromesečnom nivou, uz mogućnost promene modela na svaka tri meseca. U praksi to znači, da u zavisnosti od razvoja ili smanjenja obima posla ova lica mogu na kvartalnom nivou promeniti model oporezivanja kako bi im opterećenje bilo manje.

Prvi model

Prvi model predviđa normirane troškove u dinarskom iznosu od 96.000 dinara na tromesečnom nivou

Obaveze:

  • Porez 20%
  • Zdravstveno osiguranje 10.3%
  • PIO 24% 

Takođe, uveden je i obavezni minimalni iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje koji će iznositi ~4.200 dinara i odnosi se na oba modela.

Ova struktura normiranih troškova i obaveza je isplativija za mesečne prihode od 51.300 dinara, kada dolazi do izjednačavnja prvog i drugog modela. Zbog visokih norminarnih troškova fizičko lice koje za 3 meseca ostvari prihod od 96.000 dinara u okviru prvog modela za obavezu će imati samo ~4.200 dinara za zdravstveno osiguranje.

Drugi model

Drugi model predviđa normirane troškove u dinarskom iznosu od 57.900 dinara na tromesečnom nivou uvećane za 34% bruto prihoda

Obaveze:

  • Porez 10%
  • Zdravstveno osiguranje 10.3%
  • PIO 24%

Ono što pravi razliku između prvog i drugog modela, pored visine poreza i normiranih troškova je uvođenje obaveznog minimalnog iznosa doprinosa za PIO u skladu sa Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje. Taj iznos će biti usklađen sa minimalnom propisanom osnovicom za doprinose u 2023. godini koja iznosi 35.025 RSD.

Prvi model je povoljniji za lica koja tek počinju karijeru poslovanja na internetu ili su zaposlena i žele da ostvare dodatni prihod. Dok je drugi model adekvatniji za lica kojima je poslovanje preko interneta jedini angažman. Kako izgleda uporedno oporezivanje oba modela, pogledajte na kalkulatoru

Posle godinu dana, koliko je prošlo od formiranja radne grupe, novo rešenje je prepoznalo potrebe frilenserai prilagodilo njihovo poresko opterećenje. Portal koji se najavljuje za frilensere ima za cilj da pojednostavi administraciju poslovanja frilensera. 

Dodatno, lica koja posluju preko interneta će imati pravo na zdravstveno osiguranje za sebe i porodicu, kao i na penziono i invalidsko osiguranje, odnosno biće im priznat radni staž. Nerešeno pitanje ostaju njihova prava za trudničko, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta. 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

four × 1 =