Kako da protumačim poresko rešenje?

Pretpostavimo da ste završili ceo proces registracije i podneli poresku prijavu PPDG-1R elektronskim putem. Sada čekate da poresko rešenje stigne poštom na vašu adresu. Koliko ćete čekati na poresko rešenje zavisi u najvećoj meri od poreske uprave i inspektora. Prosečno se čeka oko 2 meseca, ali bi najkasnije trebalo da stigne u roku od 6 meseci od osnivanja.

S obzirom da se tačne instrukcije za plaćanje nalaze na rešenju, nećete vršiti uplate dok ga ne dobijete. Rok za plaćanje ukupnog duga je 15 dana od dobijanja rešenja, tako da je moj savet da čuvate određenu sumu novca sa strane kako biste izmirili dug u roku. Da biste imali ideju koliko može biti vaše poresko rešenje, pogledajte našu statistiku. Za opštine i delatnosti koje nisu na spisku možete nam se javiti na office@pausal.rs ili se direktno obratiti poreskom inspektoru vaše opštine.

Kada dobijete Poresko rešenje obratite pažnju da imate dva rešenja:

 1. Za doprinose na lična primanja, na kojem postoje 3 uplatna računa:
 • Za penzione doprinose
 • Za doprinose za zdravstveno osiguranje
 • Za doprinos za osiguranje nezaposlenih

S obzirom da se retko ko registruje prvog dana u mesecu, na ovom rešenju se nalaze iznosi koji su obračunati za prvi mesec poslovanja srazmerno broju dana, kao i iznosi za sve naredne mesece dok ne dobijete novo rešenje. Doprinosi se izračunavaju po osnovici koju određuje poreska uprava i na osnovu nje dobijate iznose koje treba da uplatite. Doprinos za PIO iznosiće 26% osnovice, 10,3% biće doprinosi za zdravstveno, a doprinosu u slučaju nezaposlenosti 1,5%. Dakle, pri plaćanju zanemarujete kolonu osnovica i posmatrate kolone za doprinose (najčešće se desiti da imate iskazano koliko u tom momentu treba da platite).

Doprinosi se plaćaju do svakog 15-og u mesecu za prethodni mesec (odnosno u roku od 15 dana od dobijanja rešenja za sve zaostale mesece).

 

 1.  Na rešenju za porez imate 1 uplatni račun i takođe jedan iznos za prvi mesec poslovanja i drugi iznos za naredne mesece do dobijanja novog rešenja.

Porez se takođe plaća do 15-og u mesecu za prethodni mesec.

 

Na šta da obratim pažnju?

Pri plaćanju, važno je da unesete odgavarajuće uplatne račune i poziv na broj, uz obavezan model 97. Obratite pažnju da će u rešenju najverovatnije biti navedena 2 poziva na broj – za tekuću i narednu godinu, kao i da poziv na broj treba da sadrži 19 cifara. Poziv na broj možete naći uz uplatni račun.

Račune na koje treba da uplaćujete su:

 • za porez: 840-711122843-32
 • za doprinos za PIO: 840-721313843-74
 • za doprinos za zdravstveno: 840-721325843-61
 • za doprinos za nezaposlenost: 840-721331843-06

Ako ste u radnom odnosu u obavezi ste da plaćate samo porez (za koji ostaje isti uplatni račun) i doprinos za PIO, koji se uplaćuje na račun: 840-0000721419843-40

Ukoliko zakasnite sa uplatom, obračunava se kamata za svaki dan kašnjenja. Kamata zavisi od visine duga i nije velika ukoliko se malo kasni. Međutim, vremenom može postati velika, zato nije loše da povremeno proveravate svoje stanje u poreskoj upravi. Takođe, u interesu vam je da redovno izmirujete svoje obaveze kako bi zdravstvena kartica bila automatski overena.

Porez i doprinose plaćate prema iznosima sa rešenja sve dok ne dobijete novo poresko rešenje. Jedino se menja poziv na broj, koji je takođe naveden i on se koristi za uplate od 15.02. Ono može biti do 10% veće u odnosu na trenutno. Kada dobijete novo rešenje potrebno je da izračunate razliku između novog i prethodnog rešenja i da tu razliku doplatite u roku od 15 dana.

Kako to izgleda? Recimo da ste dobili novo rešenje u junu na iznose iz tabele, a da ste do tada platili 6 puta po starom rešenju (stavka “Uplaćeno” u tabeli ispod). U trenutku dobijanja rešenja biće potrebno da uplatite razliku po svim navedenim stavkama, a od sledećeg meseca plaća ćete prema novom rešenju.

 

Naravno, ukoliko niste sigurni uvek nam možete pisati na office@pausal.rs ili jednostavno dodati rešenje u Pausal aplikaciju, a naš tim će u najkraćem roku anallizirati rešenje i poslati spremne uplatnice.

 

One comment

 1. Poštovani,
  Pre 10 meseci ostvario sam pravo na redovnu starosnu penziju po osnovu Zakona o Vojsci Srbije.
  Pre nekoliko dana otvorio sam preko APR-a preduzetničku agenciju sa paušalnim oporezivanjem. U prijavi na APR-u uredno sam na kartici „Podaci za PIO fond“ odabrao da pripadam kategoriji „Penzioner“.
  I pored toga, u Rešenju o akontacionom zaduženju po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, utvrđena mi je obaveza plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 10,3% i doprinos za nezaposlene od 0,75%. Ako im ovu poslednje i oprostim (jer mi se ne isplati da žalbu na 300 dinara mesečno taksiram sa skoro 2000 dinara), interesuje me da li, uzevši u obzir izmene relevantnih zakona od aprila 2019. godine, ja kao redovan penzioner treba da plaćam zdravstveno osiguranje po osnovu toga što sam sada još i preduzetnik?

  Unapred zahvalan!

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *