Pogrešno korišćenje termina „retroaktivno“ i njegovo ispavno značenje

*Ovaj tekst izrađen je u sklopu informativno-edukativnih aktivnosti kampanje „Popravi sistem – znanjem do promena“

Svesni smo teške situacije frilensera u Srbiji danas. I sami radimo sve što je u našoj moći da je unapredimo. Smatramo da prvi korak ka rešavanju problema, jeste njegovo definisanje. Upravo u ovom koraku uočavamo prvu grešku. U daljem tekstu ćemo pokušati i da je objasnimo.

Svedoci smo da se u dnevnoj štampi, svakodnevnom razgovoru frilensera, ali ne samo među njima već i pojedinim institucijama provlači shvatanje da se frilenserima porez naplaćuje retroaktivno.  Koja je namera upotrebe ovog termina svesna ili nenameravana, u to ne želimo da ulazimo, ali imamo veliku želju da objasnimo sam termin. 

Smatramo da je objašnjenje ovog pojma bitno, kako bi se mogli postaviti ispravni zahtevi za rešavanje problema frilensera.

Šta znači „retroaktivno“ u pravnom smislu?

U pravnom smislu retroaktivnost podrazumeva primenu pravne norme na događaje koji su se desili pre njenog stupanja na snagu. Pravne norme po pravilu važe za budućnost, i najraniji trenutak kada se mogu primenjivati je od trenutka njihovog donošenja.

Uzmimo u obzir da je zakon po kome se oporezuju frilenseri donesen pre oko 20 godina. Država želi da oporezuje frilensere za zaradu ostvarenu 5 godina unazad. To znači da se ovo nikako ne može nazvati retroaktivno naplaćivanje poreza. Retroaktivo bi bilo ukoliko bi država sada donela novi zakon po kome će se oporezivati frilenseri, a da ga primeni na prethodnih pet godina.

Veoma je važno shvatiti da država u ovom slučaju ne radi ništa što nije legitimno i što je protivzakonito. Mi smo saglasni da uslovi pod kojima to država trenutno radi i kojim ugrožava egzistenciju frilensera nije u redu. Zato smatramo da trenutno stanje, ali i način uređenja budućeg zakona koji će se ticati oporezivanja frilensera treba da budu predmet razgovora između države i frilensera. Između ostalog, i naš interes je da se sve ovo završi po što povoljnijim uslovima za frilensere. U tom cilju je i pokrenuta kampanja Popravi sistem- znanjem do promena

U cilju poboljšanja sistema oporezivanja fizičkih lica koja rade sa inostranstvom i pronalaženja rešenja za trenutnu situaciju, Srbija u pokretu je započela kampanju Popravi sistem – znanjem do promena, koju je podržao i Pausal. Pored insistiranja na usvajanju prelaznih i nakon toga trajnih rešenja, fokus kampanje biće na informisanju i edukaciji zajednice. Pozivamo vas da se priključite kampanji, kao i da nam pišete u komentarima o kojim temama vezanim za poslovanje frilensera biste voleli da saznate više. Da pratite novosti vezane za kampanju prijavite se ovde.

7 comments

 1. „Veoma je važno shvatiti da država u ovom slučaju ne radi ništa što nije legitimno i što je protivzakonito.“

  De jure ne ali de facto da.
  A osim toga – sve i da nije protivzakonito sa strane ZPP, apsolutno je protivzakonito u smislu obaveze države da pruži svakome postupak u razumnom roku. Da se neko seti nakon XY godina da te rebne za porez – nije ništa drugo nego de facto retroaktivna naplata i odraz je nemara a ne toga da se radi po propisima.
  Znači ako ja 2017. god. pitam svog lokalnog poreznika kako da platim obaveze i ostvarim na konto toga odgovarajuća prava – i dobijem odg. da „nema šta tu, neće te niko juriti“…a 2021. dobijem rešenje za 2017. – kako to okarakterisati nego retroaktivni čin sa strane države.
  To je cista zloupotreba ovlašćenja jer njima u poreskoj takvo ovlašćenje zakonodavac nije uopšte ni predvideo da bi se primenom tog ovlašćenja globili honorarci nego da se ulove oni koji porez tendenciozno utajuju i muljaju.
  Ako te neko rebne za nešto od pre 3-4-5 god. bez da dokaže tvoju nameru da izbegneš poresku obavezu – taj ima tendenciju da ti post festum izbije pare iz džepa jer u suprotnom gde je bio neposredno nakon proteka roka dospeća poreske obaveze da ti se najpre javi tad rešenjem koje bi reklo, parafraziracu: „Nemamo vašu poresku prijavu a vidimo vaš oporezivi prihod. Dođite u kancelariju tu i tu ili se pismeno obratite donosiocu ovog rešenja najkasnije do tad i tad radi obrazloženja vaših prihoda, gde nedoavljanje dokaza da ste porez obračunali povlači da vam ga obračunamo mi i to sa sve kamatom u skladu sa zakonom“. Jer to je pošten postupak.
  A za ovo – treba svako da se žali, pa ako odbije se žalba da pokrene upravni spor. I treba ići do Strazbura.
  Jedino tako možda opstanemo. U suprotnom satrše nas.
  (govorim ovo kao neko ko nema problem sa ovime sada ali dobro pamtim kako je raditi kao freelancer)

  1. Dragi M,
   U tekstu je naznačeno da mi takođe osuđujemo način na koji je država ovo uradila, i ukoliko ste videli kampanju koju vodimo, mogli ste primetiti da se zalažemo za 4. zahteva kako bi frilenserima olakšali položaj u kom se nalaze. U ovom tekstu, mi ne stajemo u zaštitu države, i propusta koji je ona napravila, već hoćemo da naglasimo da termin „retroaktivno“ nije adekvatan za opis konkretne situacije. Koliko god da mislite da je de facto država primenila zakon retroaktivno, na žalost kontrolu koju trenutno vrši, vrši je po postojećem zakonu, štaviše zakonu iz 2001. godine.

  1. Poštovana Marija,
   Najlepše Vam hvala na konstruktivnoj kritici. Cilj ovog teksta nije bio da se detaljno bavimo pojmom retroaktivnosti, već da što jednostavnije objasnimo sam termin, kako bi svi razumeli da nije adekvatan za konkretnu situaciju. Žao mi je ako to u tekstu nije bilo dovoljno jasno.

  2. Marija, koji deo ovog rada opovrgava definiciju retroaktivnosti iz ovog teksta? Pročitao sam sve s linka koji ste ostavili i nisam uspeo da nađem ništa. Štaviše, u radu se govori o tome kako retroaktivnost kod poreskih zakona često nije zabranjena, za razliku od krivičnih.

 2. Poštovana,
  dopune zakona koje su izvršene decembra 2019 u kojem se prvi put pominje frilenser i njegova obaveza da plaća doprinose stupile su na snagu 2020 godine. I svaka njihova primena unazad jeste retroaktivna.

  1. Poštovani Đuro,
   O toj temi je već bilo reči, i poreski savetnici su objasnili da izmenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iz 2019. godine, nije prepoznat status frilensera, već je dodatno uređen član 12, tačka 3. Odnosno, dodato je objasnjenje 3a. u kome se kaže da „lica koja rade na teritoriji Republike Srbije za stranog poslodavca, koji nema registrovano predstavništvo u Republici Srbiji, kod koga za obavljen posao ostvaruju naknadu (u daljem tekstu: ugovorena naknada), a nisu osigurani po drugom osnovu;“. Ova tačka 3a, u stvari samo dodatno objašnjava tačku 3, a ne prepoznaje ili uređuje status frilensera.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *