Odgovori na pitanja sa vebinara „Trudničko i porodiljsko odsustvo za preduzetnice i frilensere“

Početkom novembra ove godine održali smo vebinarTrudničko i porodiljsko odsustvo za preduzetnice i frilensere„. Naše gošće Milena Rančić, predsednica skupštine Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije i Katarina Pavlović, advokatica, odgovarale su na pitanja koja su nam pistigla tokom i nakon vebinara.

1. Da li ako zamrznem radnju mogu da se zaposlim kod nekog drugog da mi idu doprinosi? Ako zamrznem radnju da li može neko da me prijavi? Onda bih Imala platu i država bi mi plaćala doprinose.

Da, možete se zaposliti i zamrznuti radnju. Da pretpostavimo da ste se zaposlili čim ste zatrudneli i podneli zahtev za trudničko. I dalje će se gledati prosek od 12 meseci za izračunavanje naknade, jedino je razlika što vam je kao zaposlenoj zagarantovan minimalac za naknadu. Što se tiče porodiljskog odsustva (do 3 meseca starosti bebe), takođe je zagarantovana minimalna zarada. Međutim, za naknadu za odsustvo radi nege deteta (od kada beba napuni 3 meseca do kraja isteka 365 dana odsustva ili 2 godine za treće i svako sledeće dete) gleda se prosek prethodnih 18 meseci od otvaranja trudničkog, pa bi u ovom slučaju, gde ne postoji dan radnog staža kao zaposlene, naknada iznosila nula dinara.

S druge strane, možete istovremeno podneti zahtev za Ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva na koje imate pravo kao preduzetnica. I za obračun ove naknade će se gledati prosek od 18 meseci od otvaranja porodiljskog, odnosno trudničkog (ako se kao u primeru otvorilo trudničko pre porodiljskog). Ovu naknadu ćete primati godinu dana bez obzira na red rođenja deteta. 

2. Da li može muž da se angažuje kao poslovođa?

Muž, kao i bilo koji član porodice, može da se angažuje kao knjigovođa, ali se za njega onda plaćaju porez i doprinosi. Samo u veoma specifičnim situacijama može da se angažuje bez plaćanja. Zato je bolje, ukoliko postoji ta mogućnost, da angažujete nekoga ko je već zaposlen kod vas kao poslovođu, s obzirom da za njega već plaćate porez i doprinose. 

U slučaju da nema zaposlenih, ako koristite prava naknada kao preduzetnica, za vreme trudničkog bolovanja morate imati poslovođu kako bi primili bar tih 50% naknade, ali za vreme porodiljskog odsustva niste obavezni da imate poslovođu dok primate Ostale naknade za porodiljsko odsustvo. Svakako ste u obavezi da sami plaćate svoje doprinose ako vam je radnja i dalje aktivna za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta, pa vas država ne uslovljava da imate poslovođu za to vreme.

3. Ako sam zaposlena kod muža u firmi na minimalac i imam pored toga svoju firmu; da li mogu da odem na porodiljsko kod njega, a da ne zatvaram svoju firmu (oboje smo paušalci)? Da li onda ako ostaje da radi moja firma; a ja odem na porodiljsko kod muža u firmi gde sam zaposlena; ne moram muža da imenujem za poslovođu svoje firme?

Da, prava ćete ostvariti preko svog radnog odnosa, a ne preko preduzetništva pošto vam je preduzetništvo dodatna, a ne osnovna delatnost. Ovo važi za porodiljsko. Ako idete i na trudničko, bez obzira što imate preduzetničku radnju kao dopunsku, morate privremeno zatvoriti svoju radnju za vreme trudničkog ili zaposliti poslovođu.

4. Koliki je dodatak ako su u pitanju blizanci? Da li to ima veze ako se dete rodi u inostranstvu? I ima drugo drzavljanstvo

Zakon ne postavlja takav uslov (da je dete rođeno u Srbiji). Ali, ukoliko se u toku isplata roditeljskog dodatka (koji se vršii u mesečnim ratama) utvrdi da dete ne živi u RS, prekida se dalja isplata do donošenja odluke nadležnog ministarstva. Takođe, roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelj koji podnosi zahtev za dete za koje se ostvaruje pravo, u momentu podnošenja zahteva živi u inostranstvu. Visina dodatka utvrđena je Zakonom o dinansijskoj podršci porodici sa decom.

5. Koji bi naposletku bio najbolji izbor za advokate? Ne zatvarati kancelariju, otvoriti porodiljsko i plaćati doprinose, a primati tu malu razliku?  

Nema idealne situacije, advokatice su u istoj poziciji kao i sve ostale preduzetnice (pomoć nadležne komore zaista nije velika i ne zavisi od izbora koji napravite kao preduzetnica, nju svakako dobijate).

S obzirom da vam zbog prirode posla verovatno nije u interesu da pauzirate, možete otvoriti porodiljsko i nastaviti s poslovanjem. Niste u obavezi da otvorite porodiljsko, ali na ovaj način dobijate naknadu koju možete iskoristiti za šta želite, npr. za plaćanje poreza i doprinosa. 

6. Da li se ovo odnosi i na paušalce? Šta ako nemamo 18 meseci? Da li mi moramo uopšte otvoriti to porodiljsko?

Na vebinaru smo govorili o pravima preduzetnica, ona su ista, samo se obračun malo razlikuje u zavisnosti od toga da li ste paušalac ili knjigaš. Nije obavezno otvoriti porodiljsko, ali nemate razlog da to ne učinite, s obzirom da možete da nastavite obavljanje delatnosti i primate određenu naknadu. Za obračun naknade se posmatra prosek od 18 meseci, ako u nekom periodu niste bili aktivni za taj period se racuna nula koja ulazi u prosek. Na snimku možete videti primer obračuna kada preduzetnica nije imala aktivnost svih 18 meseci. 

7. Ako kao knjigaš uzmem poslovođu, dobijam 50% zarade, a 100% doprinosa?

Dobijate 50% i neto naknade i 50% doprinosa, ostatak morate da platite sami uz pretpostavku da pitate za trudničko bolovanje.

8. Da li tokom trudničkog, mora da se zatvori paušalna agencija, ako je to dodatna delatnost?

Da, mora da se zatvori radnja ako je dodatna delatnost za vreme trudničkog.

9. Da li se priča odnosi i za preduzetnike kao dodatna delatnost?

Kao neko ko je u radnom odnosu, vi ćete ostvariti prava na trudničko i porodiljsko odsustvo, kao i naknade vezane za ista kao zaposlena žena.

Za vreme trudničkog odsustva, ukoliko ima potrebe za njim, iako ste zaposleni i tu primate naknadu, morate da privremeno zatvorite svoju radnju ili da imate poslovođu kome plaćate doprinose. 

Ukoliko ste slučajno u 18 meseci pre otvaranja porodiljskog ili trudničkog bili u bilo kom trenutku preduzetnica kao osnovna delatnost, imate pravo da za porodiljsko podnesete zahtev i za Naknadu zarade kao zaposlena, i za Ostale naknade kao preduzetnica.

10. Gde se podnosi zahtev za naknadu za porodiljsko?

Zahtev za porodiljsko se podnosi u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu

11. Šta je potrebno od dokumentacije za otvaranje porodiljskog?

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima, kopija kartice tekućeg računa.

12. Uplaćujem doprinose kao preduzetnik paušalac i od 1 januara kao frilenser za dodatnu delatnost. Da li to znači da u obračun za porodiljsko ulaze sva primanja ili samo osnovna delatnost?

Ukoliko pod “frilenser” mislite da ste imali primanja i po nekim ugovorima o autorskom delu ili srodnim ugovorima, ugovora o delu i sl, da, sva vaša primanja koja su predmet Ostalih naknada (preduzetništvo, privremeno povremeni poslovi, Ugovor o delu, autorski ugovori itd) se sabiraju i ulaze u 18-mesečni prosek na osnovu koga vam se računa naknada. 

13. Trenutno sam preduzetnk knjigaš (17.5k mesečno), a od nove godine prelazim na paušal. Kako će se to posle računati za porodiljsko? Prosek tih plata?

Naknada će se računati prema osnovi po kojoj su plaćeni porez i doprinosi, jedan deo će biti prema poreskom rešenju (za paušal), a drugi prema isplaćenoj plati u zavisnosti koji deo obuhvata prethodnih 18 meseci. 

14. Kako se računa naknada ako postoji prekid delatnosti bilo kada u periodu od 18 meseci pre otvaranja porodiljskog?

Za obračun naknade za porodiljsko bolovanje posmatra se period od 18 meseci, bez obzira na to da li ste bili aktivni ili ne. U periodu kada niste aktivni, ne plaćate porez i doprinose, pa samim tim za taj period nemate osnovicu koju računate, tj. za te mesece će se računati nula dinara. Npr. ako ste bili aktivni 12 od tih 18 meseci i da je vaša osnovica za doprinose koja ulazi u obračun 50.000 dinara mesečno, računica će biti 12*50.000/18=33.333,33 pa onda će vaša naknada biti 33333,33/1,5=22.222,22 dinara.

15. Negde je ranije bilo da smo obavezne kao preduzetnice da odemo na porodiljsko mesec dana ranije od datuma porođjaja, to se sad promenilo?

Vama i dalje doktor otvara porodiljsko u tom periodu 28-45 dana pre, ali vama zakon daje naknadu od dana rodjenja deteta u trajanju od godinu dana.

16. Koliko vazi porodiljsko ako su u pitanju blizanci?

Kod preduzetnica uvek traje samo godinu dana, koje god dete po redu ili istovremeno rodili.

17. Da li se u prosek naknade za trudničko računaja zbir faktura koje smo slali u prethodnih 12 meseci?

Ne, ako ste paušalac posmatra se osnovica iz poreskog rešenja po kojima ste plaćali doprinose i onda se od tog iznosa oduzimaju iznosi poreza i doprinosa koje plaćate i vi dobijate neto deo, a plaćaju vam se i doprinosi na taj neto. Ovo sve u slučaju da ste privremeno zatvorili radnju za vreme trajanja trudničkog. Ukoliko niste, morate da registrujete u APR-u poslovođu kome ćete plaćati doprinose, a vama će država plaćati 50% netoa i doprinosa po gore navedenom proseku.

18. Ja kao paušalac imam osnovicu 34 hiljade. Porez i 3 doprinosa mi iznose 18 hiljada. Ja ako zatrudnim mogu da otvorim trudničko bolovanje i onda moram da obustavim delatnost, dobijam naknadu u iznosu cele osnovice 34 hiljade, ali moram da plaćam porez i doprinose pa mi ostane 16 hiljada?

Ako pretpostavimo da ste u prethodnih 12 meseci imali osnovicu 34 hiljade i ako obustavite delatnost, država će uplaćivati minimalac i doprinose. Međutim, ako nastavite sa obavljanjem delatnosti morate da angažujete poslovođu (zaposlite ili proglasite zaposlenog za poslovođu). Vi ćete dobijati umesto minimalne zarade dobiti samo polovinu, oko 15-16 hiljada dinara i uplaćene doprinose koji njima pripadaju, a ujedno ćete morati da nastavite da plaćate porez i doprinose (18 hiljada kako ste naveli). 

19. Zašto mora da se zatvori paušalna agencija, ako je to dodatna delatnost – tokom trudničkog?

Zato sto Član 85 Zakona o zdravstvenom osiguranju glasi:

„Osiguraniku iz člana 11. stav 1. tačka 18) ovog zakona ne pripada naknada zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ako za vreme privremene sprečenosti za rad nije privremeno odjavio obavljanje delatnosti, bez obzira ko je isplatilac naknade.“

Gde je osiguranik iz člana 11, stav 1, tačka 18 na koji se ovaj član poziva – Preduzetnik.

20. Zaposlena sam u poslednjih više od 18 meseci kod muža u firmi. Pored toga imam svoju paušalnu firmu od pre par meseci. U januaru mi je termin za porođaj i nisam išla na trudničko. Planiram da idem na porodiljsko. Da li mogu da odem na porodiljsko kod muža (kao zaposlena), a da ne zatvaram svoju firmu? Ili treba njega da imenujem za poslovođu svoje firme? Da li dobijam od države oko 32.000 dinara mesečno (na minimalac sam prijavljena kod muža) do kraja sledeće godine (onoliko koliko traje porodiljsko)?

Možete da idete na porodiljsko kao zaposlena i ne morate privremeno da zatvarate svoju preduzetničku radnju. Ne morate da prijavite poslovođu.

Dobijaćete vaš prosek u 18 meseci pre otvaranja porodiljskog. Ako je to 32.000 dinara (ako imate vih 18 meseci primanja) to će biti vaša naknada do kraja trajanja porodiljskog. Može da se desi da vam za vam za prvi deo odsustva (do 3. meseca starosti bebe) naknada neki mesec bude i malo veća, pošto je za taj period zagarantovan minimalac, a po izmenama minimalne cene rada za 2022. godinu, 32.000 je manje od minimalca.

21. Ja sam preduzetnica vlasnik privatne stomatološke ordinacije od 08.06.2015. godine. Sve vreme plaćam porez i doprinose sa poreskom osnovicom od 40.000 dinara. Zadnjih 6 meseci ordinacija je promenila lokaciju u drugi grad gde je nastavljen rad iste s tim što je poreska osnovica na koju se plaćaju porez i doprinosi zadnjih 6 meseci 28.000. Mene interesuje sledeće: s obzirom na to da preduzetnicama ne ide radni staž za vreme porodiljskog odsustva i uplaćuje se nadoknada koja je sramna, postoji li mogućnost da mene suprug zaposli u svojoj firmi onog dana kada stavim svoju ordinaciju u stanje mirovanja. Koja bi to onda delatnost bila, osnovna ili dodatna i koja bi moja prava bila ukoliko bi porodiljsko koristila iz radnog odnosa zaposlena kod njega. I koliko dugo moram da budem osigurana kod njega da bih imala pravo na porodiljsko? S tim u vezi sam htela još da pitam, a spomenuli ste tokom vebinara da može da se traži naknada za negu deteta iz dva dela, jedan kao preduzetnica, a drugi kao zaposlena?

Molim vas pročitajte odgovore na pitanja 1,3,9 i 20.

22. Ako je preduzetnica na ličnoj zaradi, ne otvara trudničko bolovanje, prosek neto u prethodnih 18 meseci će biti 60.000 dinara pa pretpostavljam da će dobijati ostalu naknadu za vreme porodiljskog od 40.000 dinara. Neće staviti radnju u mirovanje. Moje pitanje je na koji iznos u tih godinu dana dok traje porodiljsko treba da se obračunavaju doprinosi? Da li na tih 40.000 dinara ili može na 28.402 koliko je sada najniži iznos doprinosa? Da li će u tom periodu porodiljskog da nastavi kao isplatu lične zarade ili će biti kao samooporezivanje?

Naknada će se dobiti kada BRUTO prosek ( a ne neto ) u poslednjih 18 meseci podelite sa 1,5. Dakle, imaće naknadu negde oko tih 60.000 dinara, a ne 40.000,00 dinara.

Možete slobodno, nakon sto dobijete rešenje o Ostaloj naknadi da promenite svoj obračun i nastavite da plaćate na najnižu osnovicu koja u tom trenutku, a koja je ove godine 28.402,00 dinara. Nastavljate najnormalnije da obračunavate ličnu zaradu kao do sada, samo možete da promenite iznos, ako vam tako odgovara i donesete takvu odluku.

6 comments

 1. Postovanje svima,
  ja sam preduzetnica,imam gvozdjaru,pausalac sam i jedina zaposlena vec 3 godine.
  U cetvrtom sam mesecu trudnoce , ako sve bude okej dace Bog ,planiram da odem na trudnicko mesec dana pred porodjaj. Kakva prava imam? Ne bih zatvarala firmu. Da li imam pravo na neku naknadu za vreme porodiljskog? Hvala.

 2. Od trenutka kada sam otvorila svoju preduzetničku radnju do trenutka kada treba da se porodim neće još uvek proći 18 meseci, već možda 16 ili 17 meseci. Da li to znači da uopšte nemam pravo na naknadu?

 3. Postovanje! Koliko god da čitam i pokušavam da se razaberem ipak mi ma kraju nije jasno.
  Nasa ćerka je samostalni preduzetnik, paušalac.
  29.04.2023.g se porodila ranije nesto više od 3 nedelje. Molim Vas da mi što prostije pojasnite šta i kako treba odraditi da bi ona ostvarila pravo na porodiljsko bolovanje!
  Buni me razlika u treminologiji “ trudnicko bolovanje“ i porodiljsko odsustvo“. I onda se na sve to pojavi “ ostale naknade“.
  Šta konkretno treba da se uradi? Koje radnje vezano za status firme prethode otvaranju bolovanja?
  Da li se trudničko bolovanje( koga u njemom slučaju praktično ni nema zbog prevremenog porođaja) otvara kod ginekologa, a „ostale naknade“ u Opštinskoj upravi?
  Da li se ove dve stvari preklapaju?
  Da napomenem, porodila se u stranoj državi.
  Mnogo Vam hvala! Nadam se da ćete uspeti da mi pomognete jer zbog ćerkinog odsustva moram ja sve da završavam u njeno ime.

  1. Pre svega, cestitamo! 🙂
   Kod preduzetnica se naknade za trudnicko i porodiljsko vode pod ostale naknade.
   Trudnicko bolovanje se otvara pre nego sto se preduzetnica porodi i nije obavezno.S obzirom da vam se cerka vec porodila, nema mogucnost otvaranja trudnickog. Porodiljsko kod preduzetnica pocinje sa danom rodjenja deteta.
   Dakle, posto se porodila moze da otvori porodiljsko.
   Ima mogucnost da obustavi delatnost u apr kako ne bi placala porez i doprinose (ali se ne uplacuje ni staz) ili da nastavi da radi ali uz angazovanje poslovodje. U tom slucaju ce nastaviti da placa poreze i doprinose (uplacuje se staz), ali placa poreze i doprinose za poslovodju.

 4. Postovani,

  U sedmom sam mesecu i pausalac sam vec 5 godina, trudnicno necu otvarati, ali bi porodiljsko otvorila.
  Koje su mi opcije, obzirom da ne isplacujem sebi platu, nego usluge naplacujem preko faktura i nemam zaposlenih?

  Hvala.

  1. Ukoliko ste se odlučili za porodiljsko, možete da nastavite da poslujete uz poslovođu, za kog ćete plaćati porez i doprinose, dok za agenciju ne plaćate i nije potrebno da zamrzavate agenciju kako biste ostvarili 100% naknade, jer ćete je imati i u ovom slučaju. Dok ukoliko zamrznete agenciju, svakako ostvarujete 100% naknade i ne plaćate porez i doprinose, samo što vam u oba slučaja ne ide staž i penzija zato što ih ne uplaćujete.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *