Odgovori na pitanja sa vebinara „Trudničko i porodiljsko odsustvo za preduzetnice i frilensere“

Početkom novembra ove godine održali smo vebinarTrudničko i porodiljsko odsustvo za preduzetnice i frilensere„. Naše gošće Milena Rančić, predsednica skupštine Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije i Katarina Pavlović, advokatica, odgovarale su na pitanja koja su nam pistigla tokom i nakon vebinara.

1. Da li ako zamrznem radnju mogu da se zaposlim kod nekog drugog da mi idu doprinosi? Ako zamrznem radnju da li može neko da me prijavi? Onda bih Imala platu i država bi mi plaćala doprinose.

Da, možete se zaposliti i zamrznuti radnju. Da pretpostavimo da ste se zaposlili čim ste zatrudneli i podneli zahtev za trudničko. I dalje će se gledati prosek od 12 meseci za izračunavanje naknade, jedino je razlika što vam je kao zaposlenoj zagarantovan minimalac za naknadu. Što se tiče porodiljskog odsustva (do 3 meseca starosti bebe), takođe je zagarantovana minimalna zarada. Međutim, za naknadu za odsustvo radi nege deteta (od kada beba napuni 3 meseca do kraja isteka 365 dana odsustva ili 2 godine za treće i svako sledeće dete) gleda se prosek prethodnih 18 meseci od otvaranja trudničkog, pa bi u ovom slučaju, gde ne postoji dan radnog staža kao zaposlene, naknada iznosila nula dinara.

S druge strane, možete istovremeno podneti zahtev za Ostale naknade za vreme porodiljskog odsustva na koje imate pravo kao preduzetnica. I za obračun ove naknade će se gledati prosek od 18 meseci od otvaranja porodiljskog, odnosno trudničkog (ako se kao u primeru otvorilo trudničko pre porodiljskog). Ovu naknadu ćete primati godinu dana bez obzira na red rođenja deteta. 

2. Da li može muž da se angažuje kao poslovođa?

Muž, kao i bilo koji član porodice, može da se angažuje kao knjigovođa, ali se za njega onda plaćaju porez i doprinosi. Samo u veoma specifičnim situacijama može da se angažuje bez plaćanja. Zato je bolje, ukoliko postoji ta mogućnost, da angažujete nekoga ko je već zaposlen kod vas kao poslovođu, s obzirom da za njega već plaćate porez i doprinose. 

U slučaju da nema zaposlenih, ako koristite prava naknada kao preduzetnica, za vreme trudničkog bolovanja morate imati poslovođu kako bi primili bar tih 50% naknade, ali za vreme porodiljskog odsustva niste obavezni da imate poslovođu dok primate Ostale naknade za porodiljsko odsustvo. Svakako ste u obavezi da sami plaćate svoje doprinose ako vam je radnja i dalje aktivna za vreme porodiljskog odsustva i nege deteta, pa vas država ne uslovljava da imate poslovođu za to vreme.

3. Ako sam zaposlena kod muža u firmi na minimalac i imam pored toga svoju firmu; da li mogu da odem na porodiljsko kod njega, a da ne zatvaram svoju firmu (oboje smo paušalci)? Da li onda ako ostaje da radi moja firma; a ja odem na porodiljsko kod muža u firmi gde sam zaposlena; ne moram muža da imenujem za poslovođu svoje firme?

Da, prava ćete ostvariti preko svog radnog odnosa, a ne preko preduzetništva pošto vam je preduzetništvo dodatna, a ne osnovna delatnost. Ovo važi za porodiljsko. Ako idete i na trudničko, bez obzira što imate preduzetničku radnju kao dopunsku, morate privremeno zatvoriti svoju radnju za vreme trudničkog ili zaposliti poslovođu.

4. Koliki je dodatak ako su u pitanju blizanci? Da li to ima veze ako se dete rodi u inostranstvu? I ima drugo drzavljanstvo

Zakon ne postavlja takav uslov (da je dete rođeno u Srbiji). Ali, ukoliko se u toku isplata roditeljskog dodatka (koji se vršii u mesečnim ratama) utvrdi da dete ne živi u RS, prekida se dalja isplata do donošenja odluke nadležnog ministarstva. Takođe, roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako roditelj koji podnosi zahtev za dete za koje se ostvaruje pravo, u momentu podnošenja zahteva živi u inostranstvu. Visina dodatka utvrđena je Zakonom o dinansijskoj podršci porodici sa decom.

5. Koji bi naposletku bio najbolji izbor za advokate? Ne zatvarati kancelariju, otvoriti porodiljsko i plaćati doprinose, a primati tu malu razliku?  

Nema idealne situacije, advokatice su u istoj poziciji kao i sve ostale preduzetnice (pomoć nadležne komore zaista nije velika i ne zavisi od izbora koji napravite kao preduzetnica, nju svakako dobijate).

S obzirom da vam zbog prirode posla verovatno nije u interesu da pauzirate, možete otvoriti porodiljsko i nastaviti s poslovanjem. Niste u obavezi da otvorite porodiljsko, ali na ovaj način dobijate naknadu koju možete iskoristiti za šta želite, npr. za plaćanje poreza i doprinosa. 

6. Da li se ovo odnosi i na paušalce? Šta ako nemamo 18 meseci? Da li mi moramo uopšte otvoriti to porodiljsko?

Na vebinaru smo govorili o pravima preduzetnica, ona su ista, samo se obračun malo razlikuje u zavisnosti od toga da li ste paušalac ili knjigaš. Nije obavezno otvoriti porodiljsko, ali nemate razlog da to ne učinite, s obzirom da možete da nastavite obavljanje delatnosti i primate određenu naknadu. Za obračun naknade se posmatra prosek od 18 meseci, ako u nekom periodu niste bili aktivni za taj period se racuna nula koja ulazi u prosek. Na snimku možete videti primer obračuna kada preduzetnica nije imala aktivnost svih 18 meseci. 

7. Ako kao knjigaš uzmem poslovođu, dobijam 50% zarade, a 100% doprinosa?

Dobijate 50% i neto naknade i 50% doprinosa, ostatak morate da platite sami uz pretpostavku da pitate za trudničko bolovanje.

8. Da li tokom trudničkog, mora da se zatvori paušalna agencija, ako je to dodatna delatnost?

Da, mora da se zatvori radnja ako je dodatna delatnost za vreme trudničkog.

9. Da li se priča odnosi i za preduzetnike kao dodatna delatnost?

Kao neko ko je u radnom odnosu, vi ćete ostvariti prava na trudničko i porodiljsko odsustvo, kao i naknade vezane za ista kao zaposlena žena.

Za vreme trudničkog odsustva, ukoliko ima potrebe za njim, iako ste zaposleni i tu primate naknadu, morate da privremeno zatvorite svoju radnju ili da imate poslovođu kome plaćate doprinose. 

Ukoliko ste slučajno u 18 meseci pre otvaranja porodiljskog ili trudničkog bili u bilo kom trenutku preduzetnica kao osnovna delatnost, imate pravo da za porodiljsko podnesete zahtev i za Naknadu zarade kao zaposlena, i za Ostale naknade kao preduzetnica.

10. Gde se podnosi zahtev za naknadu za porodiljsko?

Zahtev za porodiljsko se podnosi u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu

11. Šta je potrebno od dokumentacije za otvaranje porodiljskog?

Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima, kopija kartice tekućeg računa.

12. Uplaćujem doprinose kao preduzetnik paušalac i od 1 januara kao frilenser za dodatnu delatnost. Da li to znači da u obračun za porodiljsko ulaze sva primanja ili samo osnovna delatnost?

Ukoliko pod “frilenser” mislite da ste imali primanja i po nekim ugovorima o autorskom delu ili srodnim ugovorima, ugovora o delu i sl, da, sva vaša primanja koja su predmet Ostalih naknada (preduzetništvo, privremeno povremeni poslovi, Ugovor o delu, autorski ugovori itd) se sabiraju i ulaze u 18-mesečni prosek na osnovu koga vam se računa naknada. 

13. Trenutno sam preduzetnk knjigaš (17.5k mesečno), a od nove godine prelazim na paušal. Kako će se to posle računati za porodiljsko? Prosek tih plata?

Naknada će se računati prema osnovi po kojoj su plaćeni porez i doprinosi, jedan deo će biti prema poreskom rešenju (za paušal), a drugi prema isplaćenoj plati u zavisnosti koji deo obuhvata prethodnih 18 meseci. 

14. Kako se računa naknada ako postoji prekid delatnosti bilo kada u periodu od 18 meseci pre otvaranja porodiljskog?

Za obračun naknade za porodiljsko bolovanje posmatra se period od 18 meseci, bez obzira na to da li ste bili aktivni ili ne. U periodu kada niste aktivni, ne plaćate porez i doprinose, pa samim tim za taj period nemate osnovicu koju računate, tj. za te mesece će se računati nula dinara. Npr. ako ste bili aktivni 12 od tih 18 meseci i da je vaša osnovica za doprinose koja ulazi u obračun 50.000 dinara mesečno, računica će biti 12*50.000/18=33.333,33 pa onda će vaša naknada biti 33333,33/1,5=22.222,22 dinara.

15. Negde je ranije bilo da smo obavezne kao preduzetnice da odemo na porodiljsko mesec dana ranije od datuma porođjaja, to se sad promenilo?

Vama i dalje doktor otvara porodiljsko u tom periodu 28-45 dana pre, ali vama zakon daje naknadu od dana rodjenja deteta u trajanju od godinu dana.

16. Koliko vazi porodiljsko ako su u pitanju blizanci?

Kod preduzetnica uvek traje samo godinu dana, koje god dete po redu ili istovremeno rodili.

17. Da li se u prosek naknade za trudničko računaja zbir faktura koje smo slali u prethodnih 12 meseci?

Ne, ako ste paušalac posmatra se osnovica iz poreskog rešenja po kojima ste plaćali doprinose i onda se od tog iznosa oduzimaju iznosi poreza i doprinosa koje plaćate i vi dobijate neto deo, a plaćaju vam se i doprinosi na taj neto. Ovo sve u slučaju da ste privremeno zatvorili radnju za vreme trajanja trudničkog. Ukoliko niste, morate da registrujete u APR-u poslovođu kome ćete plaćati doprinose, a vama će država plaćati 50% netoa i doprinosa po gore navedenom proseku.

18. Ja kao paušalac imam osnovicu 34 hiljade. Porez i 3 doprinosa mi iznose 18 hiljada. Ja ako zatrudnim mogu da otvorim trudničko bolovanje i onda moram da obustavim delatnost, dobijam naknadu u iznosu cele osnovice 34 hiljade, ali moram da plaćam porez i doprinose pa mi ostane 16 hiljada?

Ako pretpostavimo da ste u prethodnih 12 meseci imali osnovicu 34 hiljade i ako obustavite delatnost, država će uplaćivati minimalac i doprinose. Međutim, ako nastavite sa obavljanjem delatnosti morate da angažujete poslovođu (zaposlite ili proglasite zaposlenog za poslovođu). Vi ćete dobijati umesto minimalne zarade dobiti samo polovinu, oko 15-16 hiljada dinara i uplaćene doprinose koji njima pripadaju, a ujedno ćete morati da nastavite da plaćate porez i doprinose (18 hiljada kako ste naveli). 

19. Zašto mora da se zatvori paušalna agencija, ako je to dodatna delatnost – tokom trudničkog?

Zato sto Član 85 Zakona o zdravstvenom osiguranju glasi:

„Osiguraniku iz člana 11. stav 1. tačka 18) ovog zakona ne pripada naknada zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ako za vreme privremene sprečenosti za rad nije privremeno odjavio obavljanje delatnosti, bez obzira ko je isplatilac naknade.“

Gde je osiguranik iz člana 11, stav 1, tačka 18 na koji se ovaj član poziva – Preduzetnik.

20. Zaposlena sam u poslednjih više od 18 meseci kod muža u firmi. Pored toga imam svoju paušalnu firmu od pre par meseci. U januaru mi je termin za porođaj i nisam išla na trudničko. Planiram da idem na porodiljsko. Da li mogu da odem na porodiljsko kod muža (kao zaposlena), a da ne zatvaram svoju firmu? Ili treba njega da imenujem za poslovođu svoje firme? Da li dobijam od države oko 32.000 dinara mesečno (na minimalac sam prijavljena kod muža) do kraja sledeće godine (onoliko koliko traje porodiljsko)?

Možete da idete na porodiljsko kao zaposlena i ne morate privremeno da zatvarate svoju preduzetničku radnju. Ne morate da prijavite poslovođu.

Dobijaćete vaš prosek u 18 meseci pre otvaranja porodiljskog. Ako je to 32.000 dinara (ako imate vih 18 meseci primanja) to će biti vaša naknada do kraja trajanja porodiljskog. Može da se desi da vam za vam za prvi deo odsustva (do 3. meseca starosti bebe) naknada neki mesec bude i malo veća, pošto je za taj period zagarantovan minimalac, a po izmenama minimalne cene rada za 2022. godinu, 32.000 je manje od minimalca.

21. Ja sam preduzetnica vlasnik privatne stomatološke ordinacije od 08.06.2015. godine. Sve vreme plaćam porez i doprinose sa poreskom osnovicom od 40.000 dinara. Zadnjih 6 meseci ordinacija je promenila lokaciju u drugi grad gde je nastavljen rad iste s tim što je poreska osnovica na koju se plaćaju porez i doprinosi zadnjih 6 meseci 28.000. Mene interesuje sledeće: s obzirom na to da preduzetnicama ne ide radni staž za vreme porodiljskog odsustva i uplaćuje se nadoknada koja je sramna, postoji li mogućnost da mene suprug zaposli u svojoj firmi onog dana kada stavim svoju ordinaciju u stanje mirovanja. Koja bi to onda delatnost bila, osnovna ili dodatna i koja bi moja prava bila ukoliko bi porodiljsko koristila iz radnog odnosa zaposlena kod njega. I koliko dugo moram da budem osigurana kod njega da bih imala pravo na porodiljsko? S tim u vezi sam htela još da pitam, a spomenuli ste tokom vebinara da može da se traži naknada za negu deteta iz dva dela, jedan kao preduzetnica, a drugi kao zaposlena?

Molim vas pročitajte odgovore na pitanja 1,3,9 i 20.

22. Ako je preduzetnica na ličnoj zaradi, ne otvara trudničko bolovanje, prosek neto u prethodnih 18 meseci će biti 60.000 dinara pa pretpostavljam da će dobijati ostalu naknadu za vreme porodiljskog od 40.000 dinara. Neće staviti radnju u mirovanje. Moje pitanje je na koji iznos u tih godinu dana dok traje porodiljsko treba da se obračunavaju doprinosi? Da li na tih 40.000 dinara ili može na 28.402 koliko je sada najniži iznos doprinosa? Da li će u tom periodu porodiljskog da nastavi kao isplatu lične zarade ili će biti kao samooporezivanje?

Naknada će se dobiti kada BRUTO prosek ( a ne neto ) u poslednjih 18 meseci podelite sa 1,5. Dakle, imaće naknadu negde oko tih 60.000 dinara, a ne 40.000,00 dinara.

Možete slobodno, nakon sto dobijete rešenje o Ostaloj naknadi da promenite svoj obračun i nastavite da plaćate na najnižu osnovicu koja u tom trenutku, a koja je ove godine 28.402,00 dinara. Nastavljate najnormalnije da obračunavate ličnu zaradu kao do sada, samo možete da promenite iznos, ako vam tako odgovara i donesete takvu odluku.

42 comments

 1. Postovanje svima,
  ja sam preduzetnica,imam gvozdjaru,pausalac sam i jedina zaposlena vec 3 godine.
  U cetvrtom sam mesecu trudnoce , ako sve bude okej dace Bog ,planiram da odem na trudnicko mesec dana pred porodjaj. Kakva prava imam? Ne bih zatvarala firmu. Da li imam pravo na neku naknadu za vreme porodiljskog? Hvala.

 2. Od trenutka kada sam otvorila svoju preduzetničku radnju do trenutka kada treba da se porodim neće još uvek proći 18 meseci, već možda 16 ili 17 meseci. Da li to znači da uopšte nemam pravo na naknadu?

 3. Postovanje! Koliko god da čitam i pokušavam da se razaberem ipak mi ma kraju nije jasno.
  Nasa ćerka je samostalni preduzetnik, paušalac.
  29.04.2023.g se porodila ranije nesto više od 3 nedelje. Molim Vas da mi što prostije pojasnite šta i kako treba odraditi da bi ona ostvarila pravo na porodiljsko bolovanje!
  Buni me razlika u treminologiji “ trudnicko bolovanje“ i porodiljsko odsustvo“. I onda se na sve to pojavi “ ostale naknade“.
  Šta konkretno treba da se uradi? Koje radnje vezano za status firme prethode otvaranju bolovanja?
  Da li se trudničko bolovanje( koga u njemom slučaju praktično ni nema zbog prevremenog porođaja) otvara kod ginekologa, a „ostale naknade“ u Opštinskoj upravi?
  Da li se ove dve stvari preklapaju?
  Da napomenem, porodila se u stranoj državi.
  Mnogo Vam hvala! Nadam se da ćete uspeti da mi pomognete jer zbog ćerkinog odsustva moram ja sve da završavam u njeno ime.

  1. Pre svega, cestitamo! ?
   Kod preduzetnica se naknade za trudnicko i porodiljsko vode pod ostale naknade.
   Trudnicko bolovanje se otvara pre nego sto se preduzetnica porodi i nije obavezno.S obzirom da vam se cerka vec porodila, nema mogucnost otvaranja trudnickog. Porodiljsko kod preduzetnica pocinje sa danom rodjenja deteta.
   Dakle, posto se porodila moze da otvori porodiljsko.
   Ima mogucnost da obustavi delatnost u APR kako ne bi placala porez i doprinose (ali se ne uplacuje ni staz) i da prima punu naknadu, ili da nastavi da radi i u tom slucaju ce nastaviti da placa poreze i doprinose (uplacuje se staz) i prima punu naknadu.

   1. Postovani, zar vas odgovor na 2.pitanje između ostalog ne kaze da za ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog nije uslov zamrzavanje radnje ili imenovanje poslovodje za kog se placaju porezi i doprinosi?

 4. Postovani,

  U sedmom sam mesecu i pausalac sam vec 5 godina, trudnicno necu otvarati, ali bi porodiljsko otvorila.
  Koje su mi opcije, obzirom da ne isplacujem sebi platu, nego usluge naplacujem preko faktura i nemam zaposlenih?

  Hvala.

  1. Ukoliko ste se odlučili samo za porodiljsko odsustvo, možete da nastavite da poslujete, bez obaveze angazovanja poslovodje i primacete naknadu u punom iznosu.
   Ukoliko ne zelite da poslujete u vreme porodiljskog odsustva, imate mogucnost da zamrznete agenciju i imacete pravo na naknadu u punom iznosu.

   Visina naknade za porodiljsko odsutsvo se odredjuje na osnovu placenih doprinosa – gleda se prosek placenih doprinosa u prethodnih 18 meseci.

   Lep pozdrav 🙂

 5. Postovani, u radnom sam odnosu tri i po godine kod istog poslodovca, trenutno sam na trudnickom, zbog inspekcije poslodavac planira da promeni naziv firme i da firmu prebaci na drugog vlasnika, delatnost ostaje ista, i mene hoce da prebaci u tu novu firmu. Zanima me da li ja gubim neko pravo na porodiljsko,tj da li cu primati manji iznos od minimalnog ako budem imala neki prekid? Hvala unapred. Pozdrav

  1. Postovana,

   Kao obracun za porodiljsko odsustvo se uzima ukupan zbir uplacenih doprinosa u prethodnih 18 meseci. Ovi doprinosu su vam vec uplaceni, sto znaci da vam se ne moze oduzeti pravo na naknadu za porodiljsko 🙂

   Za sve dodatno, tu smo!

   Lep pozdrav,

 6. Postovani, pausalac sam i nemam platu, placam porez i doprinise prema resenju. Planiram da idem na trudicko bolovanje tako sto cu staviti firmu na mirovanje ali zelim da nastavim da uplacujem doprinose kako bi mi isao staz. Da li postoji ta opcija i koliku cu naknadu onda dobijati za trzdnicko a koliko za porodiljsko?

  1. Kao naknada za trudničko se gledaju uplaćeni doprinosi unazad 12 meseci (na osnovu poreskog rešenja) i ukoliko želite punu naknadu, neophodno je da zamrznete agenciju.
   Pak ukoliko odlučite da agencija bude aktivna neophodno je da angažujete poslovođu koji će voditi poslovanje agencije (to može biti zaposleni, supružnik, član porodice itd…) i da njemu isplaćujete zaradu. U ovom drugom slučaju imali biste pravo na naknadu u visini od 50% 12-mesečnog proseka.
   Trudničko se otvara u RFZO-u.

   Kao naknada za porodiljsko gleda se prosek poreskog rešenja od 18 meseci (od započinjanja porodiljskog ili trudničkog bolovanja ako je ono prvo započeto), koji se deli sa 1,5 i nije potrebno da zamrzavate paušalnu agenciju kako biste dobili punu naknadu.
   Porodiljsko se otvara u Sekretarijatu za zastitu porodice.

   Ukoliko želite da nastavite da plaćate doprinose za PIO, morate podneti PPDG-1R prijavu (osnov 18) na ePorezi portalu. Ta sredstava koja uplaćujete dobrovoljno u toku kada je agencija zamrznuta ne ulaze ni u obračun od 12 ni u obračun od 18 meseci, ali na taj način izbegavate prekid radnog staža.

 7. Zdravo svima! Zaposlena sam u državnom sektoru. Elem, trenutno sam na specijalizaciji i profesori su voljni da nastavu slušam online. Trudničko neću otvarati.
  Moje pitanje je sledeće: da li ja MORAM da otvorim PORODILJSKO bolovanje? Ili ne?
  Pošto imam prilike da nastavim da slušam ovako online, da ne bih gubila od godine.

  1. Zdravo,

   Situacija je malo specifična, a i nemamo sve informacije da bismo mogli da damo potpuniji odgovor, zato predlažemo da se posavetuješ sa sektorom za ljudske resurse u ustanovi na kojoj si na specijalizaciji. Nije nam poznato da li u tom slučaju važe neki posebni uslovi. Porodiljsko bolovanje je obavezno u trajanju od 3 meseca, ali odsutvo radi nege deteta nije obavezno.

 8. Pozdrav !
  Ako moze pomoc mama preduzetnica ?

  Trebam da otvorim porodiljsko iduceg meseca, mesec dana pre termina ( pausalac bez licne isplate ) , necu da zatvaram firmu vec cu muza proglasiti za poslovodju ( nije u radnom odnosu ) ili ako postoji neki drugi nacin ?
  U sustini mogu i na raditi samo ne znam je l moguce raditi u primati porodiljsko ?

  Pa me zanima procedura :

  1. Koju dokumetnacihz trebam da dostavim i gde ih uzimam ?
  2. Kome dostavljam dokumentaciju ?
  3. Da li uplacujem i dalje sve isto PIO, osoguranje u slucaju nezaposlenosti , zdravstveno i porez ?
  4. Na koji nacin se utvrdjuje kolika ce isplata biti ?
  5. Koliko dugo se prima ova pomoc od drzave da kazem .

  Hvala unapred ?

  1. Zdravo,

   Porodiljsko odnosno odsustvo radi nege deteta za preduzetnice se otvara od dana detetovog rođenja i traje 365 dana. Za treće i svako sledeće dete odsustvo može da traje i dve godine.

   Da biste otvorili ovo odsustvo nije neophodno da se radnja stavlja u mirovanje. Možete nastaviti sa poslovanjem, bez poslovođe i nastaviti da plaćate porez i doprinose kao i do sada.

   Od dokumentacije je potrebno: 1) zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, 2) uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima, 3) kopija kartice tekućeg računa.
   Dostavlja se Sekretarijatu za socijalnu zaštitu.

   Kao naknada za porodiljsko gleda se prosek poreskog rešenja od 18 meseci (od započinjanja trudničkog bolovanja ako je ono prvo započeto), koji se deli sa 1,5.

 9. Poštovani,
  Preduzetnik sam već 6 godina, ali mu je to postala dopunska delatnost pre dve godine kada sam se zaposlila za stalno. Nisam znala da je potrebno da zamrznem preduzetnicku delatnost da bih ostvarila pravo na naknadu za trudnicko bolovanje i firma u kojoj radim je odbijena za refundaciju za predhodni mesec za koji mi je isplaćena naknada. U RFZOu su mi rekli da je neophodno da sada zamrznem preduzetnicku radnju, ali ne razumem kako da sada ostvarim svoje pravo na naknadu bez prekida u obračunu zarade? Da li imate neki savet?
  Hvala!

  1. Poštovana,

   Nažalost ne znamo sve detalje da bismo mogli da pokušamo da vam pomognemo. Najbolje bi bilo da proverite u RFZO šta je potrebno da uradite, ali da biste ostvarili pravo na naknadu za trudničko, kao zaposlena, morate obustaviti delatnost.

 10. Poštovani, zanima me kako će mi biti obračunata zarada za porodiljsko odsustvo, s obzirom da je malo specifična situacija. U zadnjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja sam bila zaposlena kod jednog poslodavca, potom sam dala otkaz, i otvorila svoju firmu kao paušalac 7 meseci,nakon toga sam zamrzla firmu i zaposlila se kod drugog poslodavca gde sam radila 6 meseci. Dakle imam 11 meseci rada kao zaposlena i 7 meseci rada kao paušalac. Moje pitanje je, da li mi se za obračun porodiljskog uzima u obzir i radni staž kao paušalca ili mi se tu računaju nule?

  1. Poštovana,

   Ako dobro razumemo, vi ćete sada ostvariti pravo na porodiljsko kao zaposlena. Za obračun naknade gledaće se prosek koji ste ostvarili u prethodnih 18 meseci kao zaposlena, s tim što imate zagarantovanu minimalnu nakadu u prva 3 meseca.

   Vi možete podneti i zahtev za ostvarivanje prava na ostale nakande gde ćete dobijati naknade na osnovu prihoda koje ste uplaćivali kao preduzetnica (prosek 18 meseci koji se deli sa 1,5).

   Nažalost, meseci koje ste radili kao preduzetnica, neće biti obračunati u obračun nakande koje dobijate kao zaposlena.

 11. Poštovani,

  Pausalna preduzetnica sam već dve godine, i trenutno sam u procesu za mirovanje firme, tj čekam odgovor APR-a. Posle toga otvaram porodiljsko, jer ubrzo ulazim u 9ti mesec.
  Ako je za dve godine unazad plaćan porez po rešenju od 22.000, kolika je naknada na porodiljskom?
  Takodje, da li imam pravo na jos neku pomoc od drzave, sem te za negu deteta tj porodiljske nadoknade, jer danas sa 22000 je nemoguce ziveti?

  1. Poštovana,

   Porodiljsko odsustvo za preduzetnice odnosno odsustvo radi nege deteta se otvara danom detetovog rođenja i traje 12 meseci. Pošto ulazite u 9. mesec trudnoće, možete da otvorite trudničko odsustvo.
   Iznos naknade za trudničko je prosek osnovica za doprinose za prethodnih 12 meseci.

   Iznos naknade za porodiljsko odnosno odsustvo radi nege deteta se utvrđuje na osnovu poreske osnovice iz rešenja (bruto), prosek za prethodnih 18 meseci, podeljen sa 1,5. Okvirno ako uzmemo da je prosek vasih osnovica 47.000, naknada za porodiljsko bila bi oko 31.000. Naravno, ovo je ugruba računica, ne možemo vam reći nista precizno bez poreskog rešenja.

   Pored naknada tokom trudničkog i porodiljskog imate pravo na roditeljski dodatak, isto tako vredi da se proveri da li postoje neke dodatne isplate ili pokloni za bebe na nivou vašeg grada ili opštine.

 12. Dobar dan, imam pausalnu radnju kao dodatnu delatnost i jednu zaposlenu radnicu koja odlazi na trudnicko bolovanje, posto smo planirali zatvaranje radnje posle aprila 2024. godine, da li je uopste moguce da zatvorim radnju ili stavim u mirovanje dok je radnica na trudnickom tj. kasnije porodiljskom bolovanju?

  1. Poštovana,

   Možete zatovoriti paušalnu agenciju ukoliko imate osobu koja je na trudničkom/porodiljskom.

   Međutim, zatvaranjem radnje zaposlena će izgubiti status zaposlenog lica, odnosno prestaće da traje radni odnos. Kada zaposlenom prestane radni odnos prestaju da važe i prava iz radnog odnosa, pa samim tim prestaje i pravo na naknadu zarade za vreme odsustva radi nege deteta. Međutim, ona moze ostvarivati prava iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti, koja traju do isteka perioda korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva zbog posebne nege deteta, bez obzira na godine staža osiguranja.

   Ono što je potrebno jeste da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, osoba prijavi na evidenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, a oni će vas uputiti na dalji postupak za ostvarivanje ovog prava.

   Za sve dodatno, tu smo!

 13. Poštovani, imam paušalnu radnju kao dopunsku delatnost (pausalac bez licne isplate) i nemam zaposlenih.
  Zaposlena sam za stalno u kompaniji gde ću otvoriti porodiljsko odsustvo (nisam išla na trudničko bolovanje). Da li moja firma može raditi i tokom mog trudničkog odusva najnormalnije? Da li mi je potreban poslovođa? Da li je potrebno da nešto naznačim u APR-u kada budem odlazila na trudničko u firmi u kojoj sam primarno zaposlena?

  Pozdrav.

 14. Poštovani, imam paušalnu radnju kao dopunsku delatnost (pausalac bez licne isplate) i nemam zaposlenih. Zaposlena sam za stalno u kompaniji gde ću otvoriti porodiljsko odsustvo (nisam išla na trudničko bolovanje). Da li moja firma može raditi i tokom mog porodiljskog* odusva najnormalnije? Da li mi je potreban poslovođa? Da li je potrebno da nešto naznačim u APR-u kada budem odlazila na porodiljko* u firmi u kojoj sam primarno zaposlena? Pozdrav.

 15. Poštovanj,
  Primećujem da u nekoliko slučajeva napominjete da preduzetnica na porodiljskom, odnosno odsustvu radi nege deteta (a koja pri tome nije obustavila poslovanje) ne mora da ima poslovođu. S obzirom da deluje da većina knjigovodstvenih agencija savetuje upravo suprotno, zanima me da li možete podeliti pravni osnov za navedeno mišljenje?
  Unapred hvala

  1. Poštovani Đorđe,

   Članom 65b zakona o doprinosima, navodi se da je obveznik plaćanja doprinosa za vreme ostvarivanja prava na ostale naknade (što je slučaj sa preduzetnicama) sama preduzetnica. To je i informacija koju smo dobili od Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

  1. Zdravo, Gabriela,

   Kao preduzetnica možete da ostvarite pravo na trudničko bolovanje. Visina naknade je prosek 12 meseci i računa se na osnovu vaše poreske osnovice. Međutim, da biste ostvarili punu naknadu potrebno je da obustavite obavljanje delatnosti (zamrznete agenciju).
   U slučaju da ne obustavite obavljanje delantosti, ostvarujete pola nakande i potrebno je da angažujete poslovođu za koga ćete takođe plaćati porez i doprinose. Dokumentaciju predajete u svom RFZO.

   Porodiljsko bolovanje s druge strane počinje datumom rođenja deteta, dokumentaciju možete predati i pre porođaja. Ukoliko ne otvarate trudničko bolovanje, onda se posmatra prosek od 18 meseci vaše poreske osnovice, koji se deli sa 1,5. U slučaju da otvorite trudničko, gleda se prosek 18 meseci od otvaranja trudničkog.
   Tokom porodiljskog ne morate obustavljati delatnost da biste ostvarili pravo na punu naknadu i nije vam potreban poslovođa.

   Takođe, što se tiče radnog odnosa, možete ostvariti pravo na porodiljsko, ali ne i na trudničko preko tog osnova.

   Za sve dodatno, tu smo!

 16. Poštovani,
  preduzetnica sam 18 godina. Od pre mesec dana zaposlena sam za stalno u drugoj firmi. Moja preduzetnicka radnja i dalje radi, suprug je zapislen u njoj i imenovan je kao poslovođa. Trudna sam, treće dete. Da li trudnicko bolovanje ostvarujem iz radnog odnosa ili kao preduzetnica? Takođe me zanima da li mom slučaju imam pravo na dve godine porodiljskog odsustva za trece dete. Hvala!

  1. Poštovana Gordana,

   Ukoliko ste bili zaposleni na puno radno vreme – 40h nedeljno – ostvarujete pravo na trudničko preko poslodavca.
   Kako su nam objasnili iz RFZO, poslodavac popunjava OZ-7 obrazac.

   Takođe, s obzirom na to da je treće dete u pitanju, imate pravo na dve godine porodiljskog odsustva.

   Pozdrav

 17. Poštovani. Mene zanima šta mogu da uradim kada zatvorim porodiljsko ? Firma u kojoj sam radila u mom gradu više ne postoji, par puta sam kontaktirala inspekciju rada i ništa nisam uspela. Dobila sam odgovor da nema nikog više na toj adresi u Nišu gde je bilo sedište firme. Na zavodu su mi rekli da ne mogu da se prijavim dok me oni ne odjave a od njih ni traga ni glasa. Šta mogu da uradim?

  1. Poštovana Ivana,

   Koliko je nama poznato, u slučaju da poslodavac prestane s radom, prekida se i radni odnos, pa je potrebno da se prijavite Nacionalnoj službi za zapošljavanje.

   Prekid radnog odnosa bi značio da ne postoji osnov za nakadu zarade, ali je članom 73. Zakona o zapošljavanju propisano da se naknada nastavlja za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege detata i radi posebne nege deteta.

   O ovakvim slučajevima se odlučuje pojedinačno, tako da možemo samo da predložimo da se obratite NSZ i Sekretarijatu za zaštitu porodice.

   Srdačan pozdrav

 18. Poštovani,

  Kao preduzetnica pausalac, stavila sam svoju radnju u mirovanje i otvorila trudnicko bolovanje. Posto rfzo uplacuje naknadu nakon 30 dana bolovanja, a prvi mesec pada na teret preduzetnice, u ovom slucaju mene, interese me da li i sta ja moram da uplatim tih prvih mesec dana, s obzirom da je firma u mirovanju i da ne moram da plaćam doprinose.

  Hvala unapred na odgovoru.

  1. Draga Tijana,

   Potrebno je da platite za prvih 30 dana, bez obzira što je radnja u mirovanju. Trebalo bi da vam RFZO da podatke za uplatu, na osnovu obračunate nakande.

 19. Poštovani,
  Da li je potrebno otvarati novi-poseban poslovni ili lični račun kako bi se obavila isplata trudničkog i porodiljskog ili je moguće za to iskoristiti trenutni račun? U pitanju je paušalna radnja.

 20. Postovani,
  Radim u drzavnoj firmi i imam pausalnu radnju otvorenu na svoje ime. Uplacujem redovno doprinose, sa osnovicom od 79hiljade. Trudna sam, 7mi mesec i planiram da radim do porodiljskog. Zanima me da li ce u prosek za porodiljsko ulaziti i pausal ili samo osnovna plata? Na par mesta su mi rekli da to zavisi od toga da li sam na licnoj zaradi ili ne. Da li mozete da mi pojasnite sta to znaci? Knjigovodja mi kaze da nije siguran sta se desava u mom slucaju.

  Unapred hvala,
  Aleksandra

  1. Draga Aleksandra,

   Vi ćete ostvarivati pravo na porodiljsku naknadu (preko zaposlenja) i pravo na ostale naknade (kao preduzetnica).

   Što se tiče ostale naknade koju ostvarujete kao preduzetnica, podnosite zahtev u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, a iznos nakande se računa prema poreskom rešenju. Gleda se prosek osnovica sa porekog rešenja u prethodnih 18 meseci, što se deli sa 1,5. Ovde nemate obavezu da otvarate porodiljsko pre porođaja, jer ono počinje danom rođenja deteta.

   Lep pozdrav

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *