Odložite pečat i bacite štampač, digitalna faktura je validna bez pečata i potpisa

Faktura, kao i bilo koji elektronski dokument, koji je izvorno nastao u elektronskom obliku se smatra originalom.

To znači da nema potrebe da štampate ovaj papir, stavljate na njega pečat i potpis i zatim čuvate ili dajete kupcu kojem je namenjen – kada ga pošaljete meilom ili nekim drugim kanalom, smatra se originalom i potpuno validnim dokumentom.

 

Da bi elektronska faktura bila validna, ona mora (pored zakonom naznačenih obaveznih elemenata) sadržati i identifikacionu oznaku.

Ova oznaka u suštini potvrđuje verodostojnost fakture, tako što pokazuje da je nju kreirala osoba koja ima ovlašćenje za to. Ona može biti samo ime i prezime, potpis, elektronski potpis, kombinacija ovih oznaka, kombinacija drugih oznaka itd. U suštini šta god što vi odredite i označite kao vašu specifičnu oznaku.

Ovo se određuje internim aktom, tj. dokumentom kojim osoba koja ima ovlašćenje donosi odluku da će koristiti identifikacionu oznaku za potpisivanje elektronskih dokumenata i koja je to tačno oznaka.

 

Jedan primer ovog dokumenta je sledeći:

 

i njime potvrđujemo da je svaka faktura sa ovom identifikacionom oznakom validna:

 

Na ovom primeru se vidi identifikaciona oznaka kao niz nasumičnih karaktera, što predstavlja još jedan primer kako ona može biti korišćena.

 

2 comments

  1. Nejasno mi je kako se dobija ovaj potpis (kod)
    Da li se to dobija preko LK u MUPu i onda ocitava nekako?
    Da li se ovakav dokument od gore overava negde?

    1. Dragi Nenade,

      Ukoliko koristite PAUSAL aplikaciju, ovaj identifikacioni broj koji vidite na primeru, aplikacija sama dodeljuje i jedinstvena je za svakog korisnika. Ukoliko ne koristite aplikaciju, dovoljno je da izaberete šta želite da bude vaša oznaka (niz karaktera, ime i prezime…) i da donesete Odluku o određivanju lica ovlašćenog za potpisivanje na kojem ćete to navesti. Odluku je dovoljno da potpišete, nema potrebe da overavate kod notara. Ukoliko želite vaše fakture možete potpisivati elektronskim sertifikatom, koji možete dobiti u MUP-u preko lične karte, ali vam je u tom slučaju potreban čitač kartice.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *