Da li zaposlena lica mogu imati paušalnu agenciju?

Apsolutno da! Možete otvoriti agenciju dok ste zaposleni i isto tako se zaposliti dok imate agenciju. Ukoliko ste zaposleni, agencija se vodi kao dodatna, a ne osnovna delatnost.

Šta se menja u ovom slučaju?

 

Kada ste zaposleni, firma u kojoj radite plaća za vas porez i doprinose (za PIO, zdravstveno i nezaposlenost) i preko nje ste zdravstveno osigurani. To znači da ćete, kada registrujete svoju agenciju, biti u obavezi da plaćate jedino porez na prihod od samostalne delatnosti i doprinos za PIO. Oni se obračunavaju isto kao i kada je osnovna delatnost u pitanju – 10% osnovice za porez i 26% osnovice za doprinos za PIO.

*napomena: pri plaćanju doprinosa za PIO u slučaju zaposlenja koristi se uplatni račun 840-0000721419843-40 , dok se račun za uplatu poreza ne menja.

 

Kako da prijavim Poreskoj upravi promenu?

Ukoliko tek otvarate agenciju i zaposleni ste, pri registaciji u APR-u obeležićete da ste u radnom odnosu i prilikom podnošenja poreske prijave kao osnov osiguranja izabraćete br. 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos.

Ako dođe do promene dok je agencija već aktivna, bilo da započnete ili prekinete radni odnos, potrebno je da podnesete poresku prijavu PPDG-1R i kao osnov za prijavu navodite br. 7 – Promena osnova osiguranja. Zatim, kao osnov osiguranja birate 1 – obavljanje samostalne delatnosti kao osnovne delatnosti, ukoliko prekidate radni odnos, odnosno 2 – obavljanje samostalne delatnosti i radni odnos, ukoliko zasnivate radni odnos. Uz prijavu, kao prilog dodajte i MA obrazac prijave/odjave.

 

Ne zaboravite – ukoliko dođe do prekida radnog odnosa, u obavezi ste da se prijavite na zdravstveno osiguranje preko agencije. Ovaj proces se ne odvija po automatizmu, već je potrebno da se u roku od 3 dana prijavite u nadležnoj filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za to ce vam biti potreban M obrazac, lična karta i rešenje iz APR-a o registraciji agencije.

 

Bonus pitanje: Da li mogu registrovati više paušalnih agencija na svoje ime?

Ne, jedno fizičko lice može imati samo jednu preduzetničku radnju registrovanu na svoje ime.

 

 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *