Otvoren četvrti ciklus programa „Moja prva plata“

Otvoren je konkurs za novi ciklus programa „Moja prva plata“. U program se uključuju nezaposlena lica sa srednjim i visokim obrazovanjem, bez radnog iskustva. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, sa ciljem osposobljavanja nezaposlenog kroz praksu kod poslodavca radi sticanja znanja, veština i kompetencija za rad.

Program „Moja prva plata“

Program se sprovodi u trajanju od 9 meseci sa ciljem osposobljavanja nezaposlenih za rad. Tokom tog perioda Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćivaće novčane naknade angažovanim licima i vršiti obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.

Novčane naknade su povećane u odnosu na prošlu godinu i iznose:

 • 28.000 RSD za lica sa srednjim obrazovanjem,
 • 34.000 RSD za lica sa visokim obrazovanjem.

Poslodavac može isplatiti angažovanim licima dodatna sredstva do visine iznosa koje isplaćuje Nacionalna služba, na koje će platiti porez na druge prihode po stopi od 20%. Primer obračuna možete videti ovde.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih može u program da uključi 1 nezaposleno lice. Onaj koji ima 6 do 14 zaposlenih, može da uključi do 2 nezaposlena, a ukoliko ima više od 15 zaposlenih, može da uključi onaj broj nezaposlenih koji ne prelazi 20% zaposlenih.

Uslovi za poslodavce

Poslodavac se može prijaviti na program ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 • Ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 • Izmiruje obaveze poreza i doprinosa na vreme;
 • U poslednjih 6 meseci nije bio duže od 30 dana bez prekida evidentiran u sistemu prinudne naplate;
 • Izmirio je obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje, osim za obaveze čija je realizacija u toku;
 • Ima zaposlenog mentora za osposobljavanje kandidata (1 mentor može obučavati najviše 5 osoba);
 • Poseduje prostor, sredstva i opremu za osposobljavanje koji su u skladu sa propisima o bezbednosti na radu.

Poslodavac je u obavezi da osposobljava korisnika, dostavlja mesečni izveštaj o realizaciji programa, izda Potvrdu o obavljenom osposobljavanju, omogući NSZ kontrolu realizacije ugovornih obaveza i obavesti NSZ o svim promenama značajnim za realizaciju ugovora u roku od 8 dana.

Za program se mogu prijaviti i poslodavci iz javnog sektora, s tim što se prioritet daje privatnom sektoru i poslodavcima iz devastiranih područja. NSZ može da ograniči broj poslodavaca koji se mogu uključiti u Program i broj lica na odobrenim pozicijama kako bi se obezbedilo ravnomerno učešće poslodavaca iz različitih sektora u/ili regiona.

U slučaju prekida osposobljavanja odabranog kandidata, poslodavac može u roku od 30 dana da izvrši zamenu sa sledećim nezaposlenim licem sa liste.

Prijava se vrši na portalu mojaprvaplata.gov.rs, a uputstvo za registraciju možete pronaći ovde. Primer trojnog ugovora sa NSZ i izabranim kandidatom nalazi se ovde.

Uslovi za kandidate

Uslovi da se kandidat prijavi na oglašenu poziciju su:

 • Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih NSZ;
 • Ima najmanje srednje obrazovanje;
 • Ima do 30 godina na dan prijave;
 • Nema radno iskustvo ili ima iskustvo kraće od 6 meseci;
 • Nema položen stručni ispit;
 • Nije ranije bio korisnik programa “Moja prva plata”;
 • U periodu od 6 meseci pre objave poziva nije bio u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Prijava se takođe vrši na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, uz pomoć uputstva. Kandidati koji su se prijavili prošle godine, mogu koristiti prethodno kreirane naloge na portalu eID i pristupiti direktno portalu “Moja prva plata”. Nakon prijave kandidati popunjavaju obrazac radne biografije i prilažu skeniranu diplomu o stečenoj kvalifikaciji.

Važni datumi za program „Moja prva plata“

Program će se sprovoditi kroz sledeće faze:

 • 10.10 – 31.10.2023. Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija
 • 06.11 – 24.11.2023. Prijava kandidata na pozicije
 • 27.11 – 8.12.2023. Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora i javnog sektora
 • 09.12 – 15.12.2023. Objava konačne liste poslodavaca sa brojem izabranih kandidata na odobrenim pozicijama
 • 16.12 – 29.12.2023. Zaključivanje ugovora između NSZ, poslodavca i izabranog kandidata
 • 01.01 – 15.01.2024. Početak osposobljavanja izabranih kandidata

Možda će vas zanimati i raniji ciklus programa:
Otvoren treći ciklus programa „Moja prva plata“

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *