Otvoren treći ciklus programa „Moja prva plata“

Otvoren je konkurs za treći ciklus programa „Moja prva plata“. U program se uključuju nezaposlena lica sa srednjim i visokim obrazovanjem, bez iskustva. Program se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa, sa ciljem obavljanja prakse i sticanja veština i znanja, kako bi se povećale mogućnosti za zapošljavanje.

Program „Moja prva plata“

Program se sprovodi u trajanju od 9 meseci sa ciljem osposobljavanja nezaposlenih za rad. Tokom tog perioda Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćivaće novčane naknade angažovanim licima i vršiti obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu.

Iznos novčane naknade je:

 • 25.000 RSD za lica sa srednjim obrazovanjem
 • 30.000 RSD za lica sa visokim obrazovanjem

Isplata mesečne naknade vršiće se preko banke „Poštanska štedionica“ koja će otvoriti namenski tekući račun izabranim kandidatima, bez troškova održavanja.

Poslodavac može isplatiti angažovanim licima dodatna sredstva do visine iznosa koje isplaćuje Nacionalna služba, na koje će platiti porez na druge prihode po stopi od 20%. Primer obračuna možete videti ovde.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih može u program da uključi 1 nezaposleno lice. Onaj koji ima 6 do 14 zaposlenih, može da uključi do 2 nezaposlena, a ukoliko ima više od 15 zaposlenih, može da uključi onaj broj nezaposlenih koji ne prelazi 20% zaposlenih.

Uslovi za poslodavce

Poslodavac se može prijaviti na program ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. Ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 2. Izmiruje obaveze poreza i doprinosa na vreme;
 3. U poslednjih 6 meseci nije bio duže od 30 dana bez prekida evidentiran u sistemu prinudne naplate;
 4. Izmirio je obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
 5. Ima zaposlenog mentora za osposobljavanje kandidata (1 mentor može obučavati najviše 5 osoba);
 6. Poseduje prostor, sredstva i opremu za osposobljavanje koji su u skladu sa propisima o bezbednosti na radu.

Poslodavac je u obavezi da osposobljava korisnika, dostavlja mesečni izveštaj o realizaciji programa, izda Potvrdu o obavljenom osposobljavanju i obavesti NSZ o svim promenama značajnim za realizaciju ugovora.

Za program se mogu prijaviti i poslodavci iz javnog sektora, s tim što se prioritet daje privatnom sektoru i poslodavcima iz devastiranih područja.

U slučaju prekida osposobljavanja odabranog kandidata, poslodavac može u roku od 30 dana da izvrši zamenu sa sledećim nezaposlenim licem sa liste.

Prijava se vrši na portalu mojaprvaplata.gov.rs, a uputstvo za registraciju možete pronaći ovde.

Uslovi za kandidate

Uslovi da se kandidat prijavi na oglašenu poziciju su:

 1. Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih NSZ;
 2. Ima najmanje srednje obrazovanje;
 3. Ima do 30 godina na dan prijave;
 4. Nema radno iskustvo ili ima iskustvo kraće od 6 meseci;
 5. Nema položen stručni ispit
 6. Nije ranije bio korisnik programa Moja prva plata;
 7. U periodu od 6 meseci pre objave poziva nije bio u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Prijava se takođe vrši na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, uz pomoć uputstva. Kandidati koji su se prijavili prošle godine, mogu koristiti prethodno kreirane naloge na portalu eID i pristupiti direktno portalu Moja prva plata.

Važni datumi za program „Moja prva plata“

Program će se sprovoditi kroz sledeće faze:

 • 22.08. – 22.09.2022. Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija
 • 03.10. – 31.10.2022. Prijava kandidata na pozicije
 • 01.11. – 15.11.2022. Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora
 • 16.11. – 30.11.2021. Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora
 • 01.12. – 31.12.2021. Objava liste odabranih kandidata i poslodavaca iz javnog sektora, potpisivanje ugovora. Početak prakse je tokom decembra, a najkasnije do 30.12.

Možda će vas zanimati i raniji ciklus programa:
Počele prijave za drugi ciklus programa „Moja prva plata“

Ostavi komentar

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *