Bolovanje bez komisije do 30 umesto 60 dana

Vlada Srbije je nedavno usvojila i predložila Skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju. Ovim izmenama je predviđeno da izabrani lekar utvrđuje privremenu sprečenost za rad, tj. otvara bolovanje do 30 dana umesto dosadašnjih 60 dana. To praktično znači povratak na stanje iz perioda pre 2019. godine, kada je ovaj zakon izmenjen prošli put. Razlog su značajne zloupotrebe, kako navodi Vlada u obrazloženju.

Prema izmenjenom zakonu lekar opšte prakse moći će da propiše bolovanje na najviše mesec dana, umesto na dva meseca. Ukoliko osiguranik želi da produži bolovanje, moraće da ide na lekarsku komisiju.

Ova izmena ne dotiče onkološke pacijente, trudnice koje imaju komplikacije, osiguranike sa invaliditetom i tek operisane pacijente. Za njih će izabrani lekar i dalje otvarati bolovanje u trajanju do 60 dana.

Još jedna važna izmena se odnosi na obračun naknade zarade. Prema važećem zakonu obračun naknade zarade za zaposlene koji su sprečeni za rad duže od 30 dana vrši prvo poslodavac, a nakon toga i RFZO. Kako se navodi u obrazloženju, ovakvo rešenje se u praksi pokazalo kao izrazito neefikasno. Za posledicu ima velika kašnjenja u pogledu isplate naknade zarade. Kao bi došlo do efikasnijeg ostvarivanja prava na naknadu zarade predloženo je da obračun naknade zarade vrši RFZO, i to u roku od 21 dana. RFZO bi zatim uplaćivao sredstva na poseban račun poslodavca.

Izmene zakona su trenutno u proceduri u Skupštini, status možete pratiti ovde. U slučaju da ih Skupština izglasa sledeći korak je da predsednik potpiše ukaz o proglašenju zakona i da se prečišćen tekst objavi u “Službenom glasniku”. Zakon stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

UPDATE: Ove izmene su usvojene i u primeni su od kraja 2023. godine.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *