Poreska prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak

Prijava godišnjeg poreza na dohodak se kao i svake godine podnosi do 15. maja. Međutim, od ove godine najavljene su velike promene prilikom podnošenja prijave i omogućeno je automatsko popunjavanje prijave.

Ko i kada podnosi prijavu godišnjeg poreza?

Prijavu podnose:

 • Rezidenti Republike Srbije, koji porez plaćaju na prihode ostvarene u zemlji i inostranstvu
 • Nerezidenti, koji porez plaćaju na prihod ostvaren u Srbiji

Sva fizička lica koja su u 2022. godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade, odnosno prihode veće od neoporezivog iznosa 3.719.376 dinara.

U zbir prihoda ulaze plate i drugi prihodi – npr. ukoliko lice ima preduzetničku radnju, prihode od izdavanja stana ili neke druge nepokretnosti, autorskih prava i sl.

Kod preduzetnika paušalaca, kao prihod se posmatra osnovica sa poreskog rešenja. Kako osnovica ne može biti veća od neoporezivog iznosa, paušalci koji nemaju drugi izvor prihoda, ne podnose ovu prijavu.

U obračun se mogu uračunati odbici koji smanjuju prihode za oporezivanje:

 • Za izdržavana lica (deca, supružnik, roditelji) do 50% iznosa za oporezivanje.
 • Za ulaganja u alternativni investicioni fond tokom 2022. godine.

Za lica koja imaju manje od 40 godina, neoporezivi iznos je 6 prosečnih zarada, odnosno 7.438.752 din. Update: U slučaju da je dohodak za oporezivanje (polje 3.12. prijave) nula, prema mišljenju ministarstva, prijava se ne podnosi.

Iznos poreza za plaćanje je:

 • 10% za prihode do šestostruke godišnje zarade – 7.438.752
 • 15% za prihode veće od šestostruke godišnje zarade

Podsećamo da je rok za plaćanje obaveza, takođe 15. maj.

Kako se podnosi prijava?

Novina od ove godine je da će prijava PP – GPDG (a ne PPDG-2R) biti automatski popunjena, na osnovu podataka koji su dostupni poreskoj upravi.

Unapred popunjena prijava biće dostupna od 03.04.2023. godine na portalu ePorezi, kao radna verzija, odnosno sa statusom „U pripremi„.

Poreski obveznici su dužni da unete podatke provere i ukoliko je potrebno izvrše korekcije. Ako se slažu sa unetim podacima potrebno je samo da potpišu i podnesu prijavu.

Prijava se može podneti samo u elektronskoj formi, putem portala ePorezi.

Obratite pažnju: Podaci o izdržavanim članovima porodice, neće biti automatski upisani, već će biti potrebno da ih dopunite, kako bise uračunalo umanjenje.

Ukoliko poreski obveznik ne podnese prijavu do 15. maja, Poreska uprava će to učiniti umesto njega i podneće zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

Ukoliko poreska prijava nije unapred popunjena, poreski obveznici su dužni da sami popune i podnesu poresku prijavu. Slučajevi u kojima prijave neće biti pripremljene su ako poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima PPP PD nije podneta ili u slučajevima kada je kao identifikator fizičkog lica unet broj pasoša.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje prijave?

Da biste popunili prijavu potrebna vam je PPP-PO potvrda na kojoj se nalaze podaci o isplaćenim zaradama u 2022. godini i koju bi trebalo da ste dobili od poslodavca do 31.01.2023. godine.

Ukoliko u ličnim odbicima iskazujete izdržavane članove porodice, potrebno je priložiti njihova lična dokumenta.

Ako ste izvršili ulaganje u alternativni investicioni fond tokom 2022. godine, možete ostvariti umanjenje prihoda za oporezivanje. Kao dokaz prilažete: dokaz o kupovini investicione jedinice i potvrdu o uplati uloga.

Ako želite da predate PP – GPDG prijavu elektronski potreban vam je elektronski sertifikat i pristup portalu ePorezi. Elektronski sertifikat možete dodati na čipovanu ličnu kartu u MUP-u (besplatno) ili naručiti u PKS ili Pošti. Ukoliko je sertifikat na kartici, biće vam potreban čitač kartice.

Ukoliko nemate ovlašćenje, možete nas ovlastiti za podnošenje prijave. Slobodno nam se javite na office@pausal.rs.

2 comments

 1. Ja sam od maja 2022 u radnom odnosu a preduzetnik sam od 2019. god. U maju 2019 sam izvrsila promenu u APR i od tada sam preduzetnik iz radnog odnosa. Kako treba da postupim u vezi sa godinjim porezom na dohodak gradjana? Da li je moja poreska osnovica oporezivi iznos ostavren kao zarada u radnom odnsou + poreska osnovica za paual po resenju (resenjima) za 2002?

  1. Od svog poslodavca bi trebalo da ste dobili obrazac PPP-PO na kojem će biti iskazana bruto zarada, poreska osnovica, kao i obračunati porez i doprinosi.Odbijaju se plaćeni porez i doprinosi na teret zaposlenog.
   U slučaju preduzetnika paušalaca kao prihod se posmatra osnovica sa poreskog rešenja, umanjena za plaćene poreze i doprinose.
   Porez se plaća na osnovicu, koja se dobija kada se od zbira svih prihoda(i radni odnos i pausal) oduzme neoporezivi iznos (trostruka godišnja zarada).

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *