Godišnji porez na dohodak građana

Update: Od aprila 2023. godine prijava za utvrđivanje godišnjeg poreza na dohodak se automatski popunjava na portalu ePorezi, dok će obevznici biti dužni da ih provere i podnesu do 15.05. Iznos trostruke godišnje zarade za 2023. godinu iznosi 4.269.564 dinara. Za mlađe od 40 godina neoporezivi iznos je 8.539.128.

Godišnju prijavu za porez na dohodak građana ili porez na „ekstra prihod“ podnose fizička lica koja su u prethodnoj godini ostvarila prihode veće od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade isplaćene u Republici Srbiji. Ovo znači da sva fizička lica koja su u prethodnoj godini prihodovala iznos veći od trostrukog iznosa prosečne zarade podnose prijavu PPDG-2R. Ova prijava se može podneti u papirnoj ili elektronskoj formi, a rok za podnošenje je do 15.05.

Ko podnosi prijavu za godišnji porez na dohodak?

Prijavu podnose:

  • Rezidenti Republike Srbije, koji porez plaćaju na prihode ostvarene u zemlji i inostranstvu
  • Nerezidenti, koji porez plaćaju na prihod ostvaren u Srbiji

Iznos trostruke prosečne godišnje zarade smatra se neoporezivim iznosom. Zato fizička lica koja su prihodovala manje od neoporezivog iznosa u prošloj godini, ne podnose ovu prijavu.

Kod preduzetnika paušalaca, kao prihod se posmatra osnovica sa poreskog rešenja. Kako osnovica ne može biti veća od neoporezivog iznosa, paušalci koji nemaju drugi izvor prihoda, takođe, ne podnose ovu prijavu.

Koji prihodi se oporezuju?

Kada se govori o prijavi poreza na dohodak, najčešće se prvo pomisli na prihod ostvaren od zarada iz radnog odnosa. Međutim, u obračun ulaze i prihodi frilensera, prihodi od samostalne delatnosti, od autorskih i srodnih prava, izdavanje nepokretnosti… Svi prihod koji ulaze u obračun definisani su Zakonom o porezu na dohodak građana, član 87. stav 2.

Dakle, porez se obračunava na zbir svih ostvarenih prihoda u prethodnoj godini. Skrećemo pažnju na nekoliko stvari:

  • Kada su u pitanju zarade, od bruto prihoda (odnosno poreske osnovice) odbijaju se plaćeni porez i doprinosi na teret zaposlenog. Od svog poslodavca bi trebalo da ste dobili obrazac PPP-PO na kojem će biti iskazana bruto zarada, poreska osnovica, kao i obračunati porez i doprinosi.
  • U slučaju preduzetnika paušalaca kao prihod se posmatra osnovica sa poreskog rešenja, umanjena za plaćene poreze i doprinose.
  • U slučaju frilensera, posmatra se godišnji prihod, umanjen za iznos plaćenih poreza i doprinosa.

Kako se obračunava godišnji porez na dohodak?

Porez se ne plaća na ukupno ostvaren prihod, već na onaj koji prelazi neoporezivi iznos. Odnosno, porez se plaća na osnovicu, koja se dobija kada se od zbira svih prihoda oduzme neoporezivi iznos (trostruka godišnja zarada).

Godišnji porez na dohodak građana plaća se po sledećim stopama:

  • 10% za prihode do šestostruke prosečne godišnje zarade (u 2023. godini iznos je 8.539.129 din)
  • 15% za prihode veće od šestostruke prosečne godišnje zarade

Iznos obaveza može se umanjiti za lične odbitke i to:

  • za poreskog obveznika – 569.275 dinara (za 2023. godinu)
  • za izdržavanog člana porodice – 213.478dinara po članu (za 2023. godinu)

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% iznosa za oporezivanje. Ukoliko su dva ili više člana obveznici godišnjeg poreza na dohodak, odbitak za izdržavane članove može ostvariti samo jedan obveznik.

Kada prijavu podnosite elektronski, obračun se radi automatski, kako unosite potrebne podatke. Ukoliko rešite da predate u papirnoj formi, obračun vršite ručno.

Koja dokumentacija je potrebna za podnošenje prijave?

Da biste popunili prijavu potrebna vam je PPP-PO potvrda na kojoj se nalaze podaci o isplaćenim zaradama i koju bi trebalo da ste dobili od poslodavca do 31.01. tekuće godine.

Ukoliko u ličnim odbicima iskazujete izdržavane članove porodice, potrebno je priložiti njihova lična dokumenta.

Ako želite da predate PPDG-2R prijavu elektronski potreban vam je elektronski sertifikat i pristup portalu ePorezi. Elektronski sertifikat možete dodati na čipovanu ličnu kartu u MUP-u (besplatno) ili naručiti u PKS ili Pošti. Ukoliko je sertifikat na kartici, biće vam potreban čitač kartice.

2 comments

  1. Kada je u pitanju zarada iz radnog odnosa mi od bruto zarade oduzmemo normirane troskove, placen porez i doprinose na teret zaposlenog i onda se to smatra pod dohotkom koji poredimo sa 2.987.424, i ukoliko je iznos preko tog limita onda smo duzni da podnesemo prijavu? Ako sam u pravu? U suprotnom nismo duzni da podnosimo prijavu?

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *