Primena Uredbe o elektronskom arhiviranju odložena za 2024. godinu

Vlada Srbije usvojila je izmenu Uredbe o jedinstvenim tehničko-tehnološkim zahtevima i procedurama za čuvanje i zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala u elektronskom obliku čime je njena primena odložena za 01.01.2024. godine.

Zakon o arhivskoj građi predviđa mogućnost čuvanja dokumentacije u elektronskom obliku. A ovom Uredbom se bliže određuju obaveze elektronskog arhiviranja, kao i procedure nadzora od strane arhiva.

Uredbom je predviđeno da se elektronsko arhiviranje vrši u softverskom rešenju – eArhiv, koji je deo arhivskog informacionog sistema. Obveznik kroz eArhiv, dostavlja listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja u elektronskom obliku, putem Portala eUprava.

Nadležni arhiv vrši kontrolu predate dokumentacije i daje saglasnost ili zahteva izmenu ukoliko primeti nepravilnosti. Za dokumentaciju kojoj je istekao rok čuvanja, može se podneti zahtev za izdvajanje radi uništenja.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *