Promena statusa zaposlenja kod paušalca

Preduzetniku njegovo poslovanje može da bude osnovna ili dopunska delatnost pored redovnog posla. Zakonom su predviđene obe mogućnosti: otvaranje preduzetničke “agencije” iz radnog odnosa ili kao osnovna delatnost. I naravno, moguće je da se tokom poslovanja desi promena statusa zaposlenja.

Šta se sve menja kada dođe do promene osnova osiguranja?

Ukoliko tokom poslovanja dođe do promene statusa zaposlenja preduzetnika, veoma je važno prijaviti je Poreskoj upravi, jer dolazi do promene poreskog rešenja. Naime, sa stanovišta doprinosa radni odnos se smatra prioritetnim osnovom osiguranja. To znači da preduzetnik paušalac koji je u radnom odnosu ne plaća doprinose za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost jer ih plaća poslodavac. Od troškova ima porez na prihod od samostalne delatnosti i doprinose za PIO.

U slučaju da radni odnos prestane, preduzetnik mora samostalno da plaća doprinose za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost, te se njegovo poresko opterećenje povećava. I obrnuto, ukoliko u nekom trenutku tokom poslovanja  preduzetnik stupi u radni odnos, imaće manje poresko opterećenje.

Kome se prijavljuje promena statusa zaposlenja?

Ova promena se prijavljuje PIO fondu i Poreskoj upravi, a koraci zavise od promene do koje je došlo:

  • Ulazak u radni odnos: poslodavac vrši prijavu radnika u PIO fondu, ona za sobom automatski povlači promenu prioritetnog osnova osiguranja za preduzetnika. Preduzetnik mora da podnese samo poresku prijavu PPDG-1R.
  • Izlazak iz radnog odnosa: poslodavac odjavljuje radnika u PIO fondu, ali u ovom slučaju osnov osiguranja se ne menja automatski. Preduzetnik mora dodatno da izvrši prijavu u PIO fondu, a zatim da podnese poresku prijavu PPDG-1R.

U oba slučaja možete da očekujete novo poresko rešenje, a menja se i uplatni račun za doprinose za PIO.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od promene statusa zaposlenja.

Važno je da znate i ovo:

Obratite pažnju: još jedan slučaj kada PIO fond nastalu promenu ne registruje automatski jeste brisanje preduzetnika iz APR. Nakon što dobije rešenje o brisanju iz registra, preduzetnik mora da izvrši odjavu u PIO fondu. 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *