Q&A Webinar

21.04. 2020. godine smo organizovali Webinar – Upoznaj se sa fiskalnim merama zajedno sa:

Na webinar-u smo predstavili ekonomske mere koje je usvojila vlada povodom Covic-19 epidemije, govorili o važnim rokovima, testu samostalnosti, mogućnostima da iskoristite beneficije za zaposlene, kreditima…

Ukoliko niste bili u mogućnosti da prisustvujete webinar-u, možete pogledati video.

Dalje možete pročitati odgovore na pitanja koja smo dobili: 

1. Ja sam preduzetnik paušalac i rečeno je više puta da se Uredba o ekonomskim merama po automatizmu, a poreska uprava me je zaduzila za mart mesec.Da li možete da mi objasnite zašto se to dešava?

Poreska uprava danas je objavila obaveštenje da će odlaganje obaveza biti evidentirano 4. Maja, što znači da ćete i vi to moći da vidite na portalu ePorezi već od sutradan. Zaduženja za mart koja sada imate, po najavi biće stornirana tog dana.

2. Firmu sam stavila u mirovanje 28.12.2019. Istog dana i u istoj prijavi u APR, navela sam i datum kada zelim ponovo da pocnem sa radom i taj datum je bio 16.03.2020.(prvi dan vanrednog stanja). Od tog dana, firma je u ponovnom radu… Da li imam pravo i na koje vrste pomoci?

Za ovakav slučaj konkretno nije dato mišljenje Ministarstva finansija, pa iz same Uredbe možemo za sada samo dati tumačenje da nemate pravo na korišćenje ovih mera jer je prekid obavljanja delatnosti registrovan pre 15.03.

Ovo pitanje smo već uputili Privrednoj komori i Ministarstvu finansija, pa ukoliko budemo dobili i odgovor, biće objavljen na našem blogu ili društvenim mrežama Pausal-a.

3. Pausalac sam i jedina zaposlena u svom edukacionom centru. Da li imam pravo na vladine mere? Drugo pitanje je da li na bespovratna davanja (minimalac) treba platiti porez i doprinose ili ne?

Ukoliko ispunjavate kriterijume navedene Uredbom imate pravo na korišćenje ovih mera.

Naše mišljenje je da paušalci nemaju obavezu plaćanja dodatnih poreza i doprinosa na direktna davanja koja prime od države, kako paušalci porez i doprinose plaćaju na osnovu poreskog rešenja, a ne stvarno ostvarenih prihoda. Međutim, na ovo konkretno pitanje još uvek nije objavljeno mišljenje Ministarstva finansija. Ukoliko budemo dobili i odgovor, biće objavljen na našem blogu ili društvenim mrežama Pausal-a.

4. Šta se događa sa obračunom poreza tokom mirovanja, u slučaju da preduzetnik odluči da primi pomoć u iznosu minimalne zarade?

Odgovor na ovo pitanje je isti kao i na prethodno pitanje.

5. Postovanje, na koji nacin i koju vrstu pomoci iz COVID paketa pomoci drzave mogu da ostvare udruzenja. Udruzenje je registrovano u apr-u. Hvala

Udruženja mogu ostvariti istu pomoć kao i drugi oblici pravnih lica, ukoliko imate zaposlenih radnika.

6. Da li je moguće otvoriti nov DOO, i zadržati postojeću preduzetničku radnju i ostvariti olakšice? Pošto novi privredni subjekat ne bi bio sledbenik preduzetničke radnje da li u tom slučaju ostvarujem pravo na olakšice sa obzirom na kriterijum povećanja broja zaposlenih?

Da, možete zadržati preduzetničku radnju i ostvariti olakšice, ukoliko za njih ispunjavate uslove (da niste bili u radnom odnosu u 2019. godini). Kriterijum broja zaposlenih vam takođe ne predstavlja prepreku, kako niste imali smanjenje u broju zaposlenih u odnosu na 31.12.2019.

7. Ukoliko imam račun sa Sinhro paketom, vezan za paušalnu radnju koja će ići u stanje mirovanja, koja je procedura oko zatvaranja računa i da li je moguće odraditi zatvaranje Sinhro paketa i otvaranje računa za DOO u jednom odlasku u banku? Koji paket biste mi preporučili pri prelasku sa paušalne radnje u DOO i da li imam neke beneficije kao postojeći korisnik? Šta se dešava sa privatnim računom koji je bio vezan za Sinhro paket?

Ukoliko je radnja u mirovanju, moguće je da stavite i račun u mirovanje kako bi se stopirala naplata troškova održavanja računa ukoliko se ne očekuju nikakvi budući prilivi i odlivi sa tog računa.

Neophodno je da se posalje zahtev na email: elektronska.banka@otpsrbija.rs za mirovanje racuna po osnovu mirovanja preduzetnicke radnje. Sa te strane nije neophodan dolazak u banku. Takođe i iniciranje otvaranja racuna DOO moze biti pokrenuto preko istog servisa i email adrese. O tome je detaljno bilo reči na panelu.

Planirajte jedan dolazak u banku zbog potpisivanja ugovora i jedan za reuzimanje tokena za e-banking. Ukoliko sada otvorite racun za bilo koji odabrani paket imate 6 meseci od datuma otvaranja besplatno odrzavanje paket racuna. Privatni račun koji je bio vezan za Sinhro paket ostaje aktivan. Ukoliko se odlučite da primate platu preko tog računa za Vas imamo dodatne pogodnosti.

Predlažemo da se za više informacija javite banci oko detalja i aktivacije usluge.

 Ukoliko ugasite preduzetničku radnju i vaš račun biće automatski ugašen, bez dodatnog angažovanja.

8. Preduzetnik sam, radim samostalno tj. nemam druge zaposlene. Da li preduzetnici uopste moraju da se prijave ili sve ide automatski bez prijave? Da li postoji uslov da se vise ne uplacuje mesecna zarada, u smislu „ako imas sredstava da uplatis sebi zaradu onda nemas pravo na pomoc“? Da li moramo da otvorimo poseban racun ili negde samo upisemo racun koji vec imamo? Ako se prijavim za pomoc a ipak placam poreze i doprinose, da li je to neki problem? Pominju se kazne zbog zloupotrebe. Sta se smatra zloupotrebom?

Ukoliko ste preduzetnik koji ne podnosi PPP-PD prijavu (paušalac ili preduzetnik koji ne isplaćuje ličnu zaradu), automatski ste prijavljeni na ove mere, ukoliko ispunjavate uslove.

Ne postoji uslov da ne smete isplaćivati sebi zaradu kako bi ostvarili pravo na korišćenje mera.

Namenski račun na koji će biti uplaćena direktna davanja od države se automatski otvara. Vaša jedina obaveza je da odaberete banku u kojoj želite da bude otvoren ovaj račun, ukoliko imate račune otvorene kod više banaka. Uputstvo kako da podnesete ovu prijavu možete pročitati ovde.

Iako se prijavite na korišćenje ovih mera, možete bez prepreke nastaviti da plaćate porez i doprinose. Vaše obaveze će svakako biti odložene, pa će te do sledeće godine u tom slučaju biti u pretplati.

Postoje kazne ukoliko nenamenski koristite dobijena sredstva (recimo minimalac koji primite za plate iskoristite za plaćanje dobavljaču) ili izgubite pravo na direktna davanja i ne vratite ih zajedno sa kamatom do pokretanja postupka kontrole ili ne isplatite sve obaveze koje su vam odložene. Visine kazni možete videti u članu 17 Uredbe.

9. Da li i nedobitne organizacije, koje nemaju zaposlene, imaju pravo na davanja po Uredbi vlade?

Ukoliko nemate zaposlenih radnika, nemate pravo na davanja definisana u Uredbi.

10. Ako paušalci koji su samozaposleni ne podnose prijavu PPD… kako će se odrediti odlaganje poreza i period korišćenja direktne pomoći?

Poreska uprava je objavila da će se po isteku aprila sastaviti spisak subjekata koji su podneli PPP-PD prijavu i preduzetnika koji nisu u obavezi da ovu prijavu podnose i proveriti koji od ovih subjekata ispunjavaju uslove. Na osnovu toga, tim subjektima će biti odložene pomenute obaveze i isplaćena direktna davanja.

Odlaganje poreza i doprinosa i direktna davanja se mogu iskoristiti za 3 meseca (mart, april i maj).

11. Pausalac koji je istovremeno i zaposlen nema pravo na novčanu naknadu, da li odlaganje poreskih obaveza za period na koji se odnose ove mere ostvaruje automatski

Da, ukoliko ispunjavate uslove, automatski ste prijavljeni na mere za odlaganje poreza i doprinosa.

12. Kada kazete „ako imate vise racuna“ da li se racunaju i racuni fizickih lica ili se misli samo na racune pravnih lica?

Odnosi se samo na račune preduzetničke radnje ili pravnog lica, ne i na vaš lični račun.

13. Pošto se paušalne radnje (konkretan slučaj, radnja bez zaposlenih) automatski kvalifikuju za direktna davanja, šta se dešava sa radnjama koje će biti zamrznute krajem aprila (zbog prelaska na DOO)? Da li se novac automatski ‘vraća’ državi kako ne bi došlo do naplate kamata i kazni?

Ukoliko vi ne potrošite sredstva sa namenskog računa koja primite, ona će automatski biti vraćena u budžet Republike Srbije.

14. U slučaju pada testa samostalnosti da li se oporezuje sav priliv od spornog klijenta po stopi oporezivanja fizičkog lica pošto sam od tih priliva plaćao i svoje doprinose i platu radniku. Odnosno, da li se ceo iznos oporezuje bez obzira na isplaćene doprinose i plate?

Da, porez i doprinosi se plaćaju na celokupan iznos, bez obzira na troškove koje ste vi imali kao preduzetnik.

15. Kakva je situacija kod paušalaca? Da li sredstva na namenski račun prebacujem na svoj privatni račun? Ja ne isplaćujem mesečnu zaradu sebi.

Da. Privredna komora je objavila mišljenje Ministarstva finansija da se sredstva sa ovog računa ne mogu podizati u gotovini.

Nažalost, još uvek nije objavljeno koje šifre plaćanja će biti dozvoljeno da se koriste. S obzirom da paušalci sredstva na svoj lični račun mogu isplaćivati sa šifrom plaćanja 241, naše mišljenje je da će ova šifra biti dozvoljena i za isplatu namenskih sredstava.

Međutim, ovo je za sada samo naše mišljenje i konkretne instrukcije iščekujemo da se objave. Kada budemo dobili i odgovor, biće objavljen na našem blogu ili društvenim mrežama Pausal-a.

16. Da li paušalci koji odmrznu firmu tokom ove nedelje ostvaruju pravo na bespovratna sredstva? Hvala!

Pogledati odgovor na drugo pitanje.

17. Ukoliko je preduzenik bio angažovan kod domaćeg doo-a, a sada prelazi na standardni ugovor o radu kod istog doo-a, da li se menjaju uslovi za odobrenje stambenih kredita ? Takođe, uzimajući u obzir novonastalu ekonomsku situaciju i privredni zastoj, da li će banke imati dodatne usove kako bi se kredit odobrio ?

Za sinhro korisnike koji sada prelaze na ugovor o radu omućeno je da bude dovoljna samo jedna plata da bi ušli u kreditnu proceduru. Za nove korisnike važi i dalje pravilo da se moraju sačekati tri meseca, odnosno plate.

Posmatra se iznos plate, na koji se obračunava opterećenje za iznos kredita, a ne prosek od 12 meseci koji se posmatra za korisnike Sinhro paketa. Kriterijumi za stambene kredite su ostali isti, nije se ništa promenilo zbog novonastale situacije.

18. Koji je rok za otvaranje ličnog tekućeg računa na koji se sredstva prenose, u slučaju da paušalac koji je i jedini zaposleni nema drugi osim poslovnog računa?

Nije definisan rok za otvaranje ličnog računa. Naše mišljenje je da je račun potrebno da otvorite na vreme da možete isplatiti sredstva koja ste dobili, a da tačan dan nije relevantan.

19. Preduzetnik sam pausalac, jedini zaposleni. Ispunjavam uslove za poreska davanja za mart i april i ne planiram da odlazem placanje doprinosa vec cu sve uplacivati na vreme. Planiram da se zaposlim maja ili juna i da zamrznem PR. Kako to utice na ova davanja?

Ukoliko ne želite da koristite ove mere, potrebno je samo da isplatite svoje obaveze na vreme i ne koristite sredstva koja primite na namenski račun.

Međutim, ukoliko se pitanje odnosi na to da li vi imate pravo da iskoristite davanja za prva dva meseca – na ovo pitanje nažalost još uvek nemamo odgovor. Ovo pitanje smo već uputili Privrednoj komori i Ministarstvu finansija, pa ukoliko budemo dobili i odgovor, biće objavljen na našem blogu ili društvenim mrežama Pausal-a.

20. Preduzetnik sam, imam jednog zaposlenog, za zaposlenog koristim subvenciju drzave povracaj 65% poreza i doprinosa. interesuje me da li imamo pravo na uplatu tri minimalne zaradei molim vas uputite me na koji nacin.Knjigovodja nam kaze da nemamo pravo zato sto radnik vec koristi subvencije,odnosno ja koristim subvencije na doprinose za tog radnika, A ja kao preduzetnik ne mogu zato sto je minimalac koji daje drzava veci od mog trenutnog primanja tj,zarade na koju placam doprinose.

Da, imate pravo da koristite direktna davanja iako za zaposlene koristite već druge olakšice. Ovo možete videti u odgovoru na prvo pitanje koje je objavila Privredna komora Srbije u saradnji sa Ministarstvom finansija.

Ukoliko je davanje od države veće od zarade na koju vi plaćate porez i doprinose, potrebno je da platite porez i doprinose na pun iznos, ukoliko želite da isplatite sebi ova davanja.

21. Preduzetnik sam paušalac od 2015. godine, 01. Aprila ove godine sam zaposlen kod DOO-a ali sam zadržao paušalnu agenciju. Da li imam prava na mere ili ne?

Kao preduzetnik ukoliko ste u radnom odnosu, nemate pravo na direktna davanja, ali imate pravo na odlaganje poreza i doprinosa.

22. Ukoliko zaposlimo radnika u narednih par dana, da li možemo da ostvarimo pravo na direktna davanja u vidu minimalca za tog radnika? I da li ako dobijemo taj novac i dalje imamo pravo na olakšice u naredne tri godine za novozaposlene?

Da, direktna davanja možete ostvariti i za radnike koje zaposlite nakon donošenja Uredbe.

Takođe, korišćenje ovih mera ne stvara prepreku da koristite olakšice za kvalifikovane novozaposlene.

23. Ako preduzetnik plaća redovno poreze onda je u pretplati. Šta ako odluči da ugasi radnju u toku 2020.? Hoće li imati problem da pri zatvaranju i da li je razlika ako se to desi u avgustu i decembru?

Ukoliko koristite i direktna davanja, nažalost još uvek nemamo odgovor, da li smete da zamrznete ili zatvorite radnju tokom trajanja ovih mera, odnosno pre isteka 3 meseca od poslednje uplate davanja koju ste primili.

Ukoliko ne koristite davanja i platite sve obaveze na vreme, trebalo bi da bez prepreke možete zatvoriti preduzetničku radnju. Međutim, verujemo da će se tek u praksi pokazati da li će predstavljati problem to što vas poreska uprava još uvek nije zadužila za ove mesece i u kom roku će to moći da reše, ukoliko bude bio problem.

24. PPPPD ne podnose svi, još jednom, kako se odlaganje poreza primenjuje na one koji automatski dobijaju pomoć?

Pogledati odgovor na pitanje 10.

25. Da li je bitna delatnost za koju se zaposli kvalifikovani novozaposleni? Ako je neko bio preduzetnik programer da li može da se zaposli na ugovor o radu kao komercijalista i da ima subvencije i onda nekad u budućnosti da bude zaposlen na ugovor o radu kao programer, da li i tada ima subvencije (podrazumevamo da firma ima subvencije tj da nije u manjku zaposlenih).

Ne postoje ograničenja po radnom mestu na koje je radnik zaposlen.

26. Da li je za kredite Fonda za razvoj jedan od uslova duzina postojanja firme?

Jedan od uslova za dobijanje kredita je da je subjekat predao finansijske izveštaje za prethodne dve godine.

27. Izvinite što insistiram, ali mislim da je potrebno da pojasnim pitanje koje je dosta nas postavilo: Paušalci – samozaposleni imaju rešenje na osnovu koga plaćaju poreze i doprinose jednom mesečno – to su PIO, zdravstveno osiguranje, paušalni porez i osiguranje od nezaposlenosti. Ako dobiju 30 hiljada dinara direktne pomoći, u tom smislu je to dodatno plaćanje poreza i doprinosa, to je pitanje na koje niko nije do sada konkretno odgovorio.

Pogledati odgovor na pitanje broj 3.

28. Sta se desava sa merama drzave ako se zaposlim do kraja meseca aprila? Trenutno sam pausalac sam bez zaposlenih. Automatski sam prijavljenja koliko razumem. Sta se desava ako zamrznem preduzetnika u toku godine?

Pogledati odgovor na pitanje broj 19.

29. Šta se dešava sa paušalcima koji i u periodu prekida obavljanja delatnosti redovno mesečno plaćaju doprinose? Logično bi bilo da se i njima daje mogućnost odlaganja plaćanja tih doprinosa, zar ne? A šta je onda sa bespovratnim sredstvima?

Da, ukoliko ispunjavate uslove, odnosno niste zamrzli radnju pre 15.03., imate pravo na ove mere.

30. Postovani pravno lice osnovano 2019 godine. ima jednog.zaposlenog pre.15.03. na odredjeno vreme. ugovor zaposlenom istice 30.04. planira se produzetak ugovora do 31.10. da li pravno lice ima prava na subvencije drzave. i da li ako zaposleni odluci da ne produzi ugovor nakon 30.04. ima obavezu da vrati sredstva posto je zaposleni na odredjeno

Da, imate pravo na direktna davanja i odlaganje obaveza. U slučaju da se ne produži ugovor za ovog zaposlenog, niste u obavezi da vratite sredstva jer je ugovor zaključen na određeno vreme, pre 15.03.

31. Samozaposleni sam pausalac graficki dizajner (odnosno nemam zaposlene), nisam razumela da li dobijam takodje minimalac za tri meseca ili mogu samo da odlozim placanja, da li ce to ici po automatizmu ili treba da se prijavim negde, da li ce leci na racun firme ili i ja treba da otvaram namenski racun?

Ukoliko niste u radnom odnosu ni korisnik penzije i ispunjavate uslove, možete ostvariti pravo i na direktna davanja, odnosno uplatu minimalca.

Namenski račun na koji će biti uplaćena direktna davanja od države se automatski otvara. Vaša jedina obaveza je da odaberete banku u kojoj želite da bude otvoren ovaj račun, ukoliko imate račune otvorene kod više banaka. Uputstvo kako da podnesete ovu prijavu možete pročitati ovde.

32. Da li za osnivace i direktore jednoclanih doo postoji limit na koji se mogu ostvariti subvencije. U zakonu se pominje da je subvencije moguce ostvariti na maksimum 150000 RSD …

Ne postoji limit. Limit od 150.000 koji ste pomenuli se odnosi na drugu vrstu olakšica, koje su predviđene za društva koja obavljaju inovacionu delatnost i registrovana su u tom registru.

33. Milica je rekla da se kreditom kod komercijalne banke ne mogu da se refinansiraju postojeći krediti. Da li je kreditom fonda moguće refinansirati postojeće kredite?

Ne, jedan od uslova za kredite koji se uzimaju i kod Fonda za razvoj je da se sredstva ne mogu koristiti za refinansiranje drugih kredita.

34. Pausalac sam i jedina zaposlena,redovno uplacujem porez i doprinose,medjutim i mnogo pre donosenja ovih mera racun mi nije bio aktivan,pa sam otvorila novi 15.04.2020.U poreskoj u Kragujevcu,su mi rekli da nemam prava na pomoc drzave zato sto nisam imala aktivan racun do 10.04.2020.kada su mere vlade donete?Da li imam prava na novcanu pomoc drzave,posto na radim od pocetka vanrednog stanja?

Uredbom nije definisano da ste morali imate otvoren tekući račun do dana donošenja ove Uredbe. Ovo pitanje smo već uputili Privrednoj komori i Ministarstvu finansija, pa ukoliko budemo dobili i odgovor, biće objavljen na našem blogu ili društvenim mrežama Pausal-a.

Ukoliko ste radnju zamrzli, odnosno registrovali prestanak obavljanja delatnosti pre 15.03. Nemate pravo na korišćenje ovih mera.

Ako imate još nekih pitanja, možete nam pisati na pausal@clever.rs kako bi prikupili još pitanja za naredni Q&A blog.

10 comments

 1. Poštovani,
  Molim vas za mišljenje šta je najbolje uraditi u sledećoj situaciji:
  Preduzetnik sam paušalac bez zaposlenih (prevodilac) od novembra 2016. godine. Početkom ove godine sam preselio sedište firme u drugi grad i najverovatnije zbog toga još uvek nisam dobio poresko rešenje za ovu godinu. Dosadašnje mesečne obaveze (porez i doprinosi) su iznosile oko 38 000 dinara mesečno, ali očekujem da bi u novoj opštini taj iznos trebalo da bude znatno manji po novom rešenju (možda i do 10 000 dinara mesečno manje nego do sad). Planirao sam da od maja privremeno zamrznem poslovanje, a u skorijoj budućnosti najverovatnije i zatvorim firmu. U međuvremenu sam, kao i ostali paušalci, zadužen za mesec mart (sa sve kamatama) i to mi je jasno da bi trebalo da se stornira od 4. maja. Naravno, zadužen sam po starom poreskom rešenju, na iznose koji su bili aktuelni (pa samim tim najverovatnije i dosta viši) pre preseljenja firme, na koje je onda obračunata naknada. Takođe, automatski mi je otvoren račun za uplatu pomoći, države pošto sve vreme imam samo jedan poslovni račun.
  Moje pitanje je da li je najbolje sredstva sa namenskog računa ne dirati, a obaveze za mart i april pre zamrzavanja firme platiti (i kako se onda misli da ću biti u pretplati od januara 2021. godine ako firma u međuvremenu bude privremeno zatvorena ili ugašena)? Takođe, šta će se u tom slučaju desiti sa eventualnom razlikom ako se zaista ispostavi da mi po novom poreskom rešenju na novom sedištu (novoj opštini) obaveze budu znatno manje? Opet, ne mogu da budem u pretplati ako firma ne radi, zar ne? Hoću li imati pravo na nekakav povraćaj tih sredstava?
  Još jedna mogućnost (da li je?) jeste da firmu još uvek ne zamrzavam, a sredstva sa namenskog računa (od pomoći države) koristim za plaćanje mesečnih obaveza, pošto je iznos pretpostavljam približan sumi mojih sadašnjih mesečnih obaveza. Da li je to izvodljivo?

  Unapred hvala na odgovoru!
  Vladimir

  1. Dragi Vladimire,
   – Ukoliko ste promenili sedište, s obzirom da se za ovu promenu ne podnosi poreska prijava, iz našeg iskustva najbolje je da kontaktirate telefonom obe opštine kako bi ih obavestili o ovoj promeni i zamolili da donesu nova rešenja. Kada budu doneli nova rešenja, vama će se svakako promeniti poziv na broj po kom je potrebno da uplaćujete za novu opštinu, osim iznosa, tako da je naš savet da ovo što pre učinite.
   – Ukoliko imate pretplatu u poreskoj upravi pre zatvaranja možete tražiti povraćaj tih sredstava od poreske uprave. Ovaj proces jeste spor, ali dobićete novac nazad.
   – Što se tiče mera u vidu direktnih davanja – još uvek nemamo odgovor da li gubite pravo na mere ukoliko zamrznete agenciju. S obzirom da je vrlo moguće da da, naš savet bi bio da sredstva koja primite na namenski račun ne dirate.
   Ukoliko je slučaj da gubite pravo na korišćenje mera ako zamrznete agenciju, u tom slučaju ste u obavezi da agenciju držite aktivnom 3 meseca od poslednje uplate koju primite od države. Tako da vam se u tom slučaju ne isplati da ostavite aktivnu agenciju ukoliko nećete raditi.
   Nadam se da smo uspeli da odgovorimo na sva pitanja 🙂

 2. Poštovani,

  ukoliko se padne test samostalanosto ka nekom klijentu, ko snosi troškove poreza i doprinosa?
  Klijent ili paušalac?

  Unapred hvala na odgovoru,
  Pera

  1. Dragi Petre,
   Ukoliko je vas klijent domaca firma, teret pada na vaseg klijenta. Ukoliko se radi o inostranoj firmi, svi troskovi padaju na vas teret.
   Pozdrav!

   1. Poštovani,

    hvala vam na konkretnom i brzom odgovoru!

    Molio bih vas još da mi pojasnite sledeći stvari: u slučaju da sa nekim klijentom radim 2 puta godišnje i da se rad svodi na izradu web sajta (jedna vrsta posla) i izradu informacionog sistema (druga vrsta posla) koji zahtevaju po 10 radnih dana (nezavisni su jedan od drugog i po suštini i vremenski, ali su u toku iste kalendarske godine) kakvu vrstu Ugovora sklapamo? Ugovor o delu? Ili neki drugi ugovor? I da li ima nekih posebnih detalja o kojima ovde treba voditi računa?

    Pozdrav,
    Pera

    1. Dragi Petre,
     Ukoliko ugovor sklapate kao preduzetnik, u tom slucaju sklapate ugovor o poslovnoj saradnji. Medjutim, vi niste u obavezi da imate i ugovor, svoje usluge mozete naplacivati i samo na osnovu fakture na kojoj cete navesti koje usluge su bile u pitanju kao i druge relevantne detalje. Naravno, ukoliko zelite, ugovor mozete sklopiti i sve uslove ugovora dogovarate sa svojim klijentom.

     1. Poštovani,

      još jednom vam se zahvaljujem na brzom i preciznom odgovoru!

      Zbunilo me je to što je na vašem sajtu za paušal moguće preuzeti dosta različitih vrsta Ugovora pa nisam shvatio koji se konkretno odnose na paušalno poslovanje.

      Dakle, ja kao paušalac preduzetnik jedini ugovor koji mogu/treba da sklapam je „Ugovor o saradnji i pružanju usluga“ ili postoje jos neke varijante ugovora?

      Pozdrav i hvala,
      Pera

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *