Sažetak uputstva za test samostalnosti

Edit 24.11.2022: Novo u ponudi! Aplikacija Digitalni test samostalnosti – prvi online alat u Republici Srbiji koji na jednostavan, lako razumljiv i sveobuhvatan način olakšava testiranje statusa tvoje samostalnosti.  Budi samostalan i siguran.

Test samostalnosti počinje sa primenom od 01. marta 2020. godine i tim povodom je Poreska uprava objavila uputstvo za primenu testa samostalnosti, kojim preciznije definiše kako će se posmatrati kriterijumi. U nastavku se nalazi pojednostavljeno uputstvo, za koji se nadamo da će vam biti od koristi.

Kriterijum 1.

Radno vreme, odmor i odsustva preduzetnika

Očekuje se da nalogodavac ne učestvuje u vremenskom rasporedu obavljanja samog zadatka tj. angažovani preduzetnik mora samostalno da raspoređuje svoje vreme rada koje mu je potrebno za izvršenje zadatka. Poreski inspektor ovde utvrđuje postoji li obaveza preduzetnika da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu i da li je takva obaveza u skladu sa instrukcijama nalogodavca i nalozima u datom vremenskom periodu ili je takva obaveza uvedena u cilju nadzora nad rezultatom rada preduzetnika.

Činjenica da preduzetnik nema obavezu da bude na raspolaganju osam časova dnevno pet dana u radnoj nedelji ne znači nužno da nalogodavac ne određuje radno vreme preduzetniku. S druge strane, rad od nekoliko (npr. tri ili pet) časova mesečno u nepravilnim intervalima za jednog nalogodavca ide u prilog činjenici da nalogodavac nije odredio zaposlenom radno vreme.

Poreski inspektor ovde razmatra da li je preduzetniku radno vreme određeno ugovorom o angažovanju; da li preduzetnik i nalogodavac postupaju u skladu sa prethodnim dogovorom ili je preduzetnik uobičajeno na raspolaganju nalogodavcu u tačno određenim vremenskim periodima u toku radnog dana; da li je preduzetnik dužan da bude na raspolaganju nalogodavcu u određenom vremenskom periodu, za koje potrebe i koliko često.

Odmor i odsustva

Poreski inspektor ovde ispituje da li odmor i odsustva preduzetnika zavise od odluke nalogodavca i da li se preduzetniku umanjuje naknada za vreme provedeno na odmoru.

Kriterijum 2.

Koriščenje prostorije za rad

Samostalni preduzetnik bi trebalo da obavlja svoje delatnosti u svojim prostorijama, a u prostorijama nalogodavca boravi povremeno u zavisnosti od prirode angažovanja i potreba posla. Činjenica da preduzetnik posećuje nalogodavca kako bi mu podnosio izveštaje ili dogovarao dalje poslove, pri čemu koristi prostorije nalogodavca za rad, ne može se tumačiti kao da preduzetnik uobičajeno koristi prostorije nalogodavca za potrebe obavljanja poslova koji su mu povereni.

Poreski inspektor ovo proverava pregledom ugovora o angažovanju; pregledom ugovora o zakupu; analizom računa obaveza/troškova nalogodavca; uvidom u poslovne prostorije nalogodavca radi utvrđivanja srazmere poslovnog prostora sa brojem zaposlenih nalogodavaca; pregledom evidencija o pristupu poslovnim prostorijama nalogodavca, radi utvrđivanja dužine i učestalosti trajanja boravka preduzetnika u prostorijama nalogodavca.

Kriterijum 3.

Organizacija stručnog osposobljavanja ili usavršavanja preduzetnika

Angažovanje preduzetnika podrazumeva da je on obučen tj. osposobljen za izvršavanje zadataka za koje je angažovan. Jedino ukoliko je preduzetnik učestvovao u obuci namenjenoj nekom specifičnom pitanju koje je neophodno radi obavljanja zadataka za koji ga angažuje nalogodavac, u tom slučaju kriterijum 3 nije ispunjen.

Kriterijum 4.

Način angažovanja preduzetnika od strane nalogodavca tj. da li je preduzetnik angažovan nakon javnog oglasa za posao koji je nalogodavac postavio

Naime, neophodno je da preduzetnik bude angažovan ili preko sredstava informisanja ili tako što je nalogodavac angažovao treće lice koje se bavi pronalaženjem lica podobnih za radno angažovanje, i usluga tog lica je rezultirala angažovanjem preduzetnika. Dovoljno je da jedan od ovih elemenata bude ispunjen, da bi kriterijum bio ispunjen. Samostalnost se procenjuje na osnovu sadržine oglasa, jer se navode odlike koje bi angažovano lice trebalo da ima i opis poslova koje će takvo lice raditi. Upravo zato poreski inspektor analizira sadržinu oglasa nalogodavca.

Poreski inspektor vrši proveru: analizom raspoloživih oglasa i uobičajene prakse nalogodavca u postupcima pronalaženja lica za angažovanje; pregledom računa troškova/obaveza nalogodavca i dokumentacije radi utvrđivanja da li je nalogodavac snosio trošak u vezi sa oglašavanjem/angažovanjem trećih lica i za koje potrebe; analizom komunikacije između preduzetnika i nalogodavca.

Kriterijum 5.

Nalogodavac obezbeđuje osnovni alat, opremu ili druga osnovna materjalna ili nematerijalna sredstva potrebna za redovan rad preduzetniku, osim specijalizovanih alata, opreme ili drugih specijalizovanih materijalnih ili nematerijalnih sredstava

Odnosi se i na to da li nalogodavac ili povezano lice s nalogodavcem rukovodi procesom rada preduzetnika ili postoji razumna kontrola i nadzor od strane nalogodavca. Dovoljno je da jedan od pod- uslova bude ispunjen da bi se kriterijum 5 smatrao ispunjenim.

Poreski inspektor ovde razmatra: koju opremu, alatke i druga materijalna/nematerijalna sredstva preduzetnik koristi; da li je preduzetnik vlasnik ili zakupac takvih sredstava i ukoliko nije, ko je vlasnik; ukoliko je preduzetnik vlasnik, da li je samostalno finansirao njihovu nabavku; i da li nalogodavac nadoknađuje preduzetniku troškove zakupa osnovnih sredstava.

Ukoliko preduzetnik poseduje alate/opremu/sredstva koja mu omogućavaju obavljanje delatnosti uopšte, a od nalogodavca uzima neke specijalizovane alate/opremu/sredstva, onda će se smatrati da preduzetnikova samostalnost nije ugrožena.

Napomena: Nematerijalna sredstva predstavljaju licence, softvere…

Što se tiče upravljanja procesima rada – što je veća i učestalija uloga nalogodavca u nadzoru aktivnosti, to je samostalnost preduzetnika manja. Poreski inspektor će ovde razmatrati da li je ugovorom ili dogovorom strana predviđen određeni postupak izveštavanja od strane preduzetnika i da li nalogodavac uobičajeno i detaljno nadzire postupanje preduzetnika.

Kriterijum 6.

70% prihoda dolaze od istog nalogodavca

Proverava se na osnovu raspoložive dokumentacije (računa izdatih od preduzetnika i izvoda sa bankovnih računa) i informacija, na osnovu kojih se određuje učešće prihoda od jednog nalogodavca u ukupnim primanjima. Posmatra se u periodu od 12 meseci od poslednje uplate.

Ukoliko preduzetnik počne sa radom od 01.03. i primi samo jednu uplatu, nakon koje mu dođe poreska inspekcija, znači da je preduzetnik ovaj kriterijum u tom trenutku pao.

Kriterijum 7.

Da li poslovni rizik preuzima preduzetnik?

Ukoliko postoji nedostatak odgovornosti koji je isporučen nalogodavcu, a potom i klijentu nalogodavca onda je postojanje nesamostalnosti preduzetnika očigledna. Ako preduzetnik isporuči rezultat rada nalogodavcu, a onda nalogodavac isporuči taj rad svom klijentu koji odbija da plati naknadu za posao usled nezadovoljstva krajnjim rezultatom, onda je neophodno i da nalogodavac uskrati plaćanje preduzetniku.

Kako biste prošli ovaj kriterijum, neophodno je da ugovorom jasno precizirate klauzulu o snošenju rizika.

Kriterijum 8.

Zabrana poslovanja sa drugim nalogodavcima, osim sa direktnom konkurencijom

Suštinski, inspektor ovde gleda da li se zabrana odnosi na direktnu konkurenciju, i nije toliko bitno koji je to broj konkurenata, ako su oni prava konkurencija nalogodavca. Ukoliko ugovor ne sadrži ovakvu klauzulu, poreski inspektor će utvrditi da kriterijum 8 nije ispunjen.

Kriterijum 9.

Broj radnih dana preduzetnika u toku jedne godine za nalogodavca

Obavljanje aktivnosti za nalogodavca u dužem periodu može ukazivati na nesamostalnost odnosa. Ukoliko preduzetnik obavlja aktivnost uz naknadu za nalogodavca, neprekidno ili sa prekidima 130 ili više radnih dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini kriterijum 9 je ispunjen.

Obavljanje aktivnosti u jednom radnom danu smatra se u bilo kom periodu u toku radnog dana između 00 i 24 časa. Na primer, ukoliko preduzetnik provede 30 minuta jednog dana u obavljanju aktivnosti za istog nalogodavca to se računa kao jedan radni dan. Ili ukoliko biste imali sastanak sa nalogodavcem koji bi trajao 5 minuta, i to se računa kao radni dan. Dodatno, ukoliko preduzetnik obavlja aktivnosti za više nalogodavaca u toku jednog dana, smatraće se da je za svakog od nalogodavaca preduzetnik obavljao aktivnost jedan radni dan. Poreski inspektor ovde analizira odredbe ugovora o angažovanju ili drugi dogovor strana.

53 comments

 1. Postovana Dajana,

  imam Preduzetnicku radnju, agenciju za IT usluge delatnost racunarsko programiranje od 2012. godine.
  Od 2015 godine primljen sam u radni odnos u Firmu A.

  Tokom 2015 godinesam zakljucio sam ugovor sa istom tom Firmom A za koriscenje mog software-a i za to im fakturisem Ugovorenu mesecnu naknadu od 700 eur (za koriscenje i odrzavanje mog software-a).

  Od sredine 2017 godine sam na poziciji Finansijskog direktora i Direktora IT sektora, a od 28.12.2018 sam postavljen za direktora Firme A, i prema dogovoru sa vlasnikom, usluga koriscenja i odrzavanja mog software-a su i dalje ostali na snazi, na mesecnom nivou 700 eur, nezavisno od toga sto sam primljen u radni odnos na direktorske funkciju.

  Firma A se bavi veleprodajom, maloprodajom i proizvodnom delatnoscu i nema veze sa racunarskim programiranjem.
  Prihodi koje kao preduzetnik ostvarujem od Firme A se krecu od 30% do max 50% od ukupnih godisnjih prihoda koje ostvaruje moja preduzetnicka radnja.

  S obzirom da sam preduzetnik iz radnog odnosa sa Firmom A, imam obavezu radno vreme, odmori i dr.

  Moje obaveze prema Ugovoru o radu ne ukljucuju racunarsko programiranje, vec su se odnosile na rukovodecu funkciju Finansijskog direktora i direktora IT sektora, a od kraja 2018 na moje obaveze su iskljucivo obaveze direktora tj. zakonskog zastupnika.

  Kako sve ovo utice na test samostalnosti?

  Pored toga, da li mozete da mi pojasnite od kod datuma poreseki inspektori pocinju da primenjuju kriterijume za test samostalnosti, tj da li se gleda i situacija u 2017. godini , 2018. godini ili u 2019. godini ili se samo gleda situacija od 1.3.2020. godine (tj. da li se retroaktivno proveravaju kriterijumi testa samostalnosti)?

  Ovo je specificna situacija, ne znam kako da posmatram ovo sa stanovista povezanih lica, testa samoostalnosti te Vas molim za pomoc.

  Pozdrav,
  Radovan

  1. Padas Radovane, nemoj se ni truditi jer kad dodje djavo po svoje za koju godinu ima da budu milioni sa kamatama. Zatvaraj PR sto pre, cilj i jeste da se svi ugase, a ne treba im dozvoliti mogucnost da prave budale od nas kada krenu da citaju mejlove i ostalo.

   1. Radovane,

    Svakako nije preporuka da ste u istoj firmi zaposleni i da primate uplate preko paušalne agencije, a i iz vašeg objašnjenja deluje granično da li biste mogli da prođete test sa ovom firmom.

  2. Poštovani Radovane,
   mišljenja sam da nema smetnje da Vi nastavite rad preko Vaše preduzetničke radnje i naplaćujete usluge (licencu) za korišćenje Vašeg softvera kao autorskog dela. (Uključujući i održavanje). Navodim ovo sa aspekta posmatranja kroz prizmu Testa samostalnosti. U prilog tome je činjenica da Vaše sadašnje radno mesto ne uključuje poslove iz domena delatnosti preduzetničke radnje. Koliko razumem iz pitanja Vi bi ispunjavali samo dva kriterijuma iz Testa samostalnosti (ograđujem se, nisu mi poznate sve činjenice ali ne liči mi da bi ispunili pet kriterijuma).

   Druga okolnost bi mogla biti sporna. Obzirom da ste u radnom odnosu od 2015.god. od kada i teče Vaš ugovor o korišćenju i održavanju softvera, trebalo bi proveriti da li se opis tadašnjeg radnog mesta može dovesti u vezu sa softverom čije korišćenje ste naplaćivali kroz pružanje usluga preduzetničke radnje. Odnosno da li u bilo kom smislu firma u kojoj ste zaposleni može polagati pravo na autorsko delo stvoreno iz radnog odnosa. Ili na bilo koji način, poreski organ može smatrati vaša dva Ugovora (Ugovor o radu i ugovor sa Vašom preduzetničkom radnjom) simultanim poslovima. Ako takva prava ne postoje niti bilo kakva činjenica koja bi se mogla smatrati indicijom, ne vidim zašto Vi kao autor softvera preko registrovane delatnosti za te namene ne bi mogli prodavati uslugu korišćenja istog, bila to i organizacija u kojoj ste u radnom odnosu. U tom smislu ja bih savetovala da kao autor registrujete (deponujete) svoje autorsko delo kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Sve informacije imate na njihovom sajtu i kada je u pitanju deponovanje autorskog dela procedura je relativno jednostavna.
   S poštovanjem,
   Svetlana Sarafijanović

 2. Šta mislite da se u ugovorima Nalogodavac-Paušalac ubaci Prilog o ispunjenosti uslova da je Paušalac SAMOSTALAN. U prilgu bi se sve uredilo tako da se dokazuje da je Paušalac samostalan. Naravno, shodno tome bi se i poslovalo. Dokumenti koji se generišu bi odgovarali slovu ugovora.
  Da li je ovo pomaže rešenju testa samostalnosti.

 3. Molim za pomoć. Treba mi odgovor na pitanje: Pošto primena Testa Samostalnosti ide od 1. marta 2020, da li će se u proveri Samostalnosti analizirati poslovanje sa Nalogodavcima i za period pre 1. marta 2020. Takodje, ako se testom sa nekim nalogodavcem utvrdi NeSamostalnost, da li će se dodatni porez koji treba platiti obračunavati i za period pre 1. marta 2020, i koliko godina unazad.

 4. Šta mislite šta da se radi u slučaju: sklapa se novi posao, novi Ug, kupac očekuje, naravno, da se posao sklopi za fiksni iznos. To za Paušalca znači da posao mora da realizuje iz statusa „Samostalan“. Kako zaštiti kupca da ne plati porez ako PU u toku realizacije posla presudi da si NeSamostalan u tom poslu. Ako se Ug to ne reguliše puče bruka, može i posao da propadne, a kupac će izbrisati paušalce iz poslovnog vidika. Ispada da se ova situcija treba da unese u Ug, što ukazuje da se, realno, treba da ugovore svi oslovi koji obezbedjuju Samostalnost, i da se to poštuje u toku realizacije.

  1. Ne mora da znači da padate test ukoliko padate jedan kriterijum, ali svakako o tome treba da vodite računa konstantno, a ne samo prilikom sklapanja ugovora s obzirom da se se uslovi poslovanja mogu promeniti.

 5. Postovana Dajana,
  prvo bih da Vam se zahvalim na ulozenom trudu da nama preduzetnicima olaksate zivot. Pri tome mislim na sve teme o kojima ste se do sada pisali.
  Ako sam dobro shvatio test prolazimo ako ne ispunimo 5 ili vise kriterijuma?
  U vezi kriterijuma br.8 sta ste misli pod „ne sadrzi ovakvu klauzulu“ da li to znaci da nemoram u ugovoru da spominjem ista o saglasnosti ili ipak mora da postoji klauzula u kojoj je nalogodavac saglasan tj ne ogranicava me u poslovanju sa drugim nalogodavcima.
  I „poslovna odgovornost“ iz kriterijuma br.7. da li mozda moze neki savet kako nju da definisem u ugovoru.
  Srdacan pozdrav,
  Dejan

  1. Dragi Dejane,

   Hvala na lepim rečima, drago mi je da možemo da pomognemo.
   Ukoliko ispunjavate 5 ili više kriterijuma, padate test, odnosno niste samostalni. Što se tiče kriterijuma 8 ukoliko ne stoji klauzula o zabrani konkurencije u ugovoru smatra se da ste ovaj kriterijum prošli. Ukoliko postoji zabrana rada sa direktnim konkurentima i navedeno kojim opet prolazite kriterijum. Samo ukoliko postoji zabrana rada sa drugim klijentima, koji nisu direktna konkurencija, u tom slučaju ne prolazite ovaj kriterijum.

  1. Poštovani,

   Test radite sami sa svim svojim klijentima i analizirate sustinu vašeg odnosa. Primena testa počinje od 01.03.2020. što znači da sve uplate nakon tog perioda mogu biti sklone kontroli. Ukoliko u procesu kontrole inspektor utvrdi da ispunjavate 5 ili više kriterijuma, znači da niste samostalni u odnosu na tog klijenta i prihod koji ste ostvarili od njega podleže dodatnom oporezivanju. Moguće je da sa jednim klijentom padate test, a sa drugim ne. Prihod koji ostvarujee sa tim klijentom se dodatno opoezuje, a sa drugim klijentom možete da nastavite da poslujete na isti način.

 6. Kolege, molim vas da se organizujemo i izdejstvujemo od vlade da se ovo pravilo ne primenjuje. Isto su tako uspeli taksisti i advokati.
  Srbija je potpisala sporazum o automatskoj razmeni podataka (OECD) za ne rezidentne racune svojih gradjana u inostrantvu. To sto vecina ljudi planira dugorocno nije moguce. Vec za godinu dve ce poreska imati uvid u vas racun prakticno bilo gde u svetu. I onda cete biti u jos vecem problemu. Kaznena naplata moze biti 100%! Pamet u glavu, ustanimo sa stolice i na proteste, moramo naci kompomis.

 7. Postovani,

  Molim vas za razjasnjenje u vezi sa testom:
  Npr, ako sam ja u poslovnom odnosu sa istim klijentom od danas do 2024te. Da li to znaci da meni poreska moze utvrditi da platim unazad sve do 1.3.2020? Mislim da li postoji ogranicenje na koji period unazad oni mogu da potrazuju dodatni porez ukoliko padnem test?

   1. Kako se računa prihod od 1.3.2020 koji je podložan oporezivanju?
    Ako je faktura izdata recimo u decembru 2019 i klijent kasni sa plaćanjem i plati je posle 1.3.2020, da li će se to smatrati prihodom pre ili posle 1.3.2020 sa stanovista oporezivanja ukoliko se padne test?

    1. Dragi Radovane,

     S obzirom da se prihod posmatra na osnovu izdatih faktura, a da je naznačeno da se neće dodatno oporezivati prihod pre 01.03.2020. ne bi trebalo da bude predmet provere. Međutim, dešava se da inspektori posmatraju prihod na osnovu stanja na računu, pa u tom slučaju može biti problem. U svakom slučaju, može biti razlog za proveru posebno ukoliko je prihod od klijenta s kojim odnos nije u potpunosti u skladu sa testom.

 8. Postovana Dajana,
  prvo da Vam se zahvalim na odgovoru na prethodno pitanje koje sam postavio.
  Pokušao sam od poreskog inspektora da dobijem neke korisne informacije, ali bezuspešno, za razliku od Vas koji nam jedini pomažete.

  U vezi kriterijuma 5. koji se odnosi na Obezbedjivanje osnovnih sredstava , kako se dokazuje taj kriterijum?
  Meni je osnovni alat za programiranje racunar (kupio sam polovan preko oglasa kupujemprodajem.com), osnovni softverski alati su mi Visual Studio (besplatna verzija), MS Office (za koji ja placam licencu preko svoje licne kreditne kartice) i jos par programa za koje plaćam preko kreditne lartice licencu.

  Srdacan pozdrav,
  Radovan

  1. Dragi Radovane,

   Ne bi trebalo da imate problema sa ovim kriterijumom. Osim ukoliko niste imali fakturu koja je uvećana za okvirno isti iznos koliko ste platili računar, ne bi trebalo da vam se ospori. Za licencu imate dokaz da plaćate sami, tako da mislim da nemate razloga za brigu što se ovog tiče.

 9. Pozdrav. Zanima me vase misljenje povezanosti ovog testa sa predavanjem engleskog online.

  Predajem engleski online od kuce, koristim sajt skole i program za predavanje ucenicima. Skola mi dovodi ucenike. Mogu da radim koliko hocu sati, mogu da radim za druge skole, mogu da uzmem odmor kad hocu. Ali sva zarada mi je od njih i radim vise od 130 dana godisnje sa njima. Imam treninge ponekad ali to su treninzi online. Ukoliko cas nije dobar ili ne dodjem na cas ja snosim krivicu i oduzima mi se novac(sa njihove strane ne znam kako to funkcionise). Skola se stalno reklamira na sajtovima. A nacin rada recimo da skola odredjuje, tipa postoje neka pravila. I imaju snimke casova tako da mogu da proveravaju kvalitet rada.

  Mene zanima sa svim ovim da li ja mogu da budem pausalac po novom zakonu ili moram da budem D.O.O, zbog novog testa samostalnosti.

  1. Poštovani,

   Možda bi najbolje bilo da održimo konsultacije kako bismo o svemu prodiskutovali, a predlažem vam i da pogledate video o tumačenju uputstva za primenu testa i postavite eventualna pitanja ovde, kako bismo pripremili još jedan video sa odgovorima i možda pomogli još nekom ko je u sličnoj situaciji kao i vi. Javite nam se na office@pausal.rs.

 10. Postovana Dajana
  Molim za vase cenjeno misljenje, nemam knjigovodju i ne snalazim se bas najbolje u ovoj materiji. Imam preduzetnicku radnju i bavim se resto materijalom (nesto kao sekundarne sirovine sifra 3832) i radim za samo jednog partnera tj. 100% sa njim. Napominjem da sam placam sve dazbine i obaveze tipa PIO socijalno zdravstveno itd. Molim Vas za misljenje i savet.

  1. Dragi Milorade,

   Nažalost ne mogu vam reći samo na osnovu ovoga da li prolazite test samostalnosti. Da li ste pogledali naš video o tumačenju uputstva za primenu testa? Predlažem da pogledate i ako i dalje budete imali pitanja možete ih postaviti ovde još sutra, a mi pripremamo novi video naredne nedelje u kojem odgovaramo na njih. Takođe, možete i zakazati konsultacije, trenutno ih radimo preko Skypa ili telefona.

 11. Poštovana,

  ja sam arhitekta i preduzetnik (paušalac) i saradjujem sa kolegom arhitektom koji je takođe preduzetnik (paušalac). Mi sarađujemo dogovorom na usmenoj osnovi. U ovim objašnjenjima vidim da stalno figurira Ugovor između nalogadavca i preduzetnika. Da li bih ja trebao da imam ugovor sa njim o poslovno tehničkoj saradnji u kom se definiše sve po ovim stavkama da sam samostalan? Ako da, da li imate primer takvog ugovora koji bih mogao prilagoditi svom slučaju.

  S poštovanjem,
  Nebojša Jovin

 12. Poštovani, ja sam preduzetnik paušalac, pruzam usluge odrzavanja i ciscenja poslovnog objekta. Radim sa 10-ak firmi, sa nekima imam ugovor, a sa vecinom dogovor. Na kraju meseca fakturisem pruzene usluge za taj mesec, po dogovoru oni mi placaju do 10.u sledecem mesecu. Osnovno sredstvo mi je moj automobil, sa kojim idem na objekat gde cistim. Uslugu pruzam sa njiovim alatom i hemijon, po potrebi donesem svoj. Kakva je situacija sa nama, iz delatnosti odrzavanja higijene i ciscenja? Da li smo samostalni ili ne? Pruzamo uslugu ciscenja iskljucivo u objektu nalogodavca!

  1. Draga Biljana,
   Iz vašeg kratkog opisa zaključilo bi se da vaš odnos nije nesamostalan, odnosno da nećete imati problem sa testom.
   Međutim, potrebno je da prođete svaki kriterijum testa u odnosu na vaš odnos sa svakim klijentom kako bi utvrdili da li prolazite test.
   Pozdrav!

 13. Poštovana Dajana,

  Hvala što odvajate toliko vremena kako bi svima razjasnili nedoumice.
  Evo mojih 🙂

  1. Da li se test samostalnosti primenjuje (na rezidenta) i u slučaju angažovanja strane firme ili freelancera (nerezidenata) od strane domaće firme (rezidenta)?

  (a kad smo već na temi angažovanja)
  2. Ako se nerezident freelancer angažuje za usluge programiranja – plaćanje preko PayPala povezanog sa deviznim računom firme (koja je u PDVu) – da li se plaća porez po odbitku 20%?
  (mi dobijamo PayPal Invoice bez poreza; Srb. ima potpisan ug. o izbegav. dvostrukog oporezivanja sa zemljom nerezid.)

  Još jednom puno hvala za vreme koje odvajate za savete,
  Pozdrav

  1. Dragi Nino,

   Samo preduzetnici rade test, međutim ukoliko doo sarađuje sa domaćim preduzetnikom automatski njihov odnos se gleda kroz test. Iako je preduzetnik taj koji ga obavlja, doo snosi odgovornost za dodatno oporezivanje. Ukoliko doo angažuje strano lice, ne treba da brine o testu samostalnosti, ali treba da vodi računa da li postoje zakoni koji važe u toj zemlji.
   Ako je freelancer koga doo angažuje pravno lice može se raditi interni obračun, ali ukoliko je fizičko plaća se porez po odbitku.

 14. Draga Dajana,

  danas su mi u poreskoj upravi Novi Beograd rekli da se test samostalnosti radi iskljucivo preko sajta poreske uprave. Da li imate informacije o tome i ako imate, gde je to tacno, jer ne uspevam da nadjem.

  1. Draga Marijana,

   Dali su vam pogrešnu informaciju, test radite sami, ne postoji forma već sami proveravate svoj odnos sa svakim svojim klijentom. Na sajtu Poreske uprave možete naći Uputstvo za primenu testa, čiji smo sažetak napravili.

 15. Pozdrav Dajana,
  Ja sam paušalac i najveći deo svojih prihoda zarađujem preko Upwork-a. Molim vas, koje su poslednje informacije koje imate a u vezi poslovanja preko Upworka u vezi sa testom samostalnosti, da li prolazimo test ili ne?
  Hvala najlepše!

  1. Draga Majo,

   Upwork se posmatra samo kao posrednik. To znači da prolazak testa samostalnosti znači da zavisi od toga kakav odnos imate sa krajnjim klijentom. Ne znači ako radite preko Upworka da automatski padate ili prolazite test. Morate proći sve kriterijume i proveriti.

 16. Pozdrav Dajana,

  Ukoliko bih prihvatio IT posao preko Upworka (puno radno vreme, 8 sati nedeljno, 5 dana nedeljno), rad od kuce, na mom licnom kompjuteru, postoje li sanse da se prodje test samostalnosti? Regularno sam zaposlen kao IT lice vec 10 godina, uredno prijavljen i sve po zakonu, a ovo bi bio dodatan posao. Ako ne prolazim test samostalnosti, da li je sledeca opcija preduzetnik knjigas ili d.o.o ili nesto trece?

  1. Poštovani,

   Da li prolazite test, zavisi od toga kakav odnos imate s klijentom, bez obzira što ste zaposleni i što biste radili peko Upworka. Prema ovome prolazite kriterijume korišćenje prostorija za rad i osnovna sredstva za rad, ali najverovatnije padate kriterijum radno vreme. Potrebno je da pogledate kako stojite sa ostalim kriterijum. Ako vam je potrebna detaljnija analiza možete nam se javitina office@pausal.rs. U slučaju da padate test jedina opcija je doo, jer test samostalnosti važi za sve preduzetnike.

 17. Poštovana Dijana,

  zanima me Vaše lično mišljenje: ukoliko radim za inostranog klijenta, firma nije registrovana u Srbiji ali u pitanju je veći iznos novca. U pitanju je IT struka, koristim svoju opremu, radim od kuće. Nemam striktno definisano radno vreme već je fleksibilno (8 sati dnevno ali maltene bilo kad u toku dana). Nemam nikakve kurseve niti treninge.
  Da li je na osnovu svega navedenog moguće proći test samostalnosti? Da li je bolja opcija test samostalnosti ili samooporezivanje kao fizičko lice? Koji je Vaš savet u ovim situacijama? Razlika u troškovima je ogromna…

  Pozdrav i hvala

  1. Dragi Nemanja,

   Teško je bez detaljnije analize reći da li prolazite test ili ne. Ukoliko prolazite nema sumnje da je povoljnije da budete preduzetnik nego da se samooporezujete kao fizičko lice. Možete nam se javiti na office@pausal.rs ukoliko želite analizu i mišljenje.

 18. Poštovana Dijana,

  Molio bih Vas za pomoć u tumačenju situacije u kojoj se nalazim:
  Kakav je tretman po pitanju prolaza testa samostalnosti paušalca koji ima jednog zaposlenog prema kome se izmiruju zakonom propisane obaveze po osnovu poreza i doprinosa, a da pritom 90% prihoda ostvaruje od jednog inostranog klijenta? U pitanju su usluge izrade finansijske dokumentacije po zahtevu pomenutog ino klijenta.
  Unapred zahvalan,
  Jovan

 19. Postovani,
  Ako sam registrovan kao pausalac iz stalnog radnog odnosa, a kao klijenta imam firmu iz inostranstva koja vrsi redovne mesecne uplate po principu flatt rate angazovanja, tj. dodatnog posla, kakav je moj status po pitanju testa samostalnosti? Postoje i drugi klijenti ali prihodi su neredovni i manji.
  Hvala unapred na odgovoru.

 20. Postovana Dajana,

  Pre svega nadam se da cete videti moju poruku.

  Nedavno sam dobio priliku da radim za inostranu firmu. Poslujem u bransi grafickog dizajna. Firma za koju radim nije firma koja je u IT sektoru, dakle nije advertajzing agencija, nemaju veze sa dizajnom, zapravo je online platforma za decu do 12 godina i potrebne su im usluge print dizajna.

  Nedavno sam se cuo sa covekom koji me je povezao sa njima on je iz Hrvatske i on mi je rekao da je on registrovan na pausalni obrt i da iz razloga sto firma kojoj pruza usluge dizajna nema veze sa bransom pod kojom je njegova pausalna firma registrovana on moze da bude registrovan kao pausalac iako mu se oni vode kao jedini klijent. (Dakle definitivno vise od 70%,tacnije kod njih je 60% inace)

  Interesuje me da li isto vazi i kod nas?
  Ukoliko imam primanja od te firme a pritom ostali klijenti mi ne prelaze tih famoznih 30% prihoda na godisnjem nivou, da li sam eligable da se vodim kao pausalac? Da li je moguce imati jednog klijenta koji se ne vodi kao dizajnerska firma i biti pausalac u Srb?

  Neverovatno je da apsolutno nigde ne mogu da dodjem do ove informacije.

  Podpitanje: ukoliko bih ispunjavao sve ostale uslove sem tog od 70/30 sistema da li mogu da se vodim kao pausalac?

  1. Dragi Dejane,

   Da biste znali da li možete da poslujete sa određenim klijentom, potrebno je da sagledate svih 9 kriterijuma testa. Možete ispunjavati najviše 4 kako biste mogli da radite kao preduzetnik. Npr. ako imate samo jednog klijenata ili ako imate više klijenata, ali od jednog ostvarujete više od 70% prihoda, to znači da sa tim klijentom ispunjavate 1 kriterijum – koji se odnosi na visinu prihoda. Dakle, sada morate da proverite kako stojite sa ostalim kriterijumima, odnosno da proverte da li i u kojoj meri bi taj klijent uticao na vaš rad, da li bi ti bio samostalan rad ili je vaš odnos nešto što više liči na radni odnos (da li vam je određeno radno vreme, odmori, mesto rada, sredstva za rad…).
   Imajte u vidu da test samostalnosti treba da radite test samostalnosti sa svakim od njih.

   1. Samo da proverim da li sam dobro razumeo navedeno:

    Ukoliko klijent oko kog imam pitanje mi prelazi 70% ukupnih godisnjih primanja a pritom ispunjavam sve ostale kriterijume vezane za njega (radno vreme, odmor, mesto rada, oprema itd) ja mogu da otvorim pausal? Klijent definitivno ne zahteva odredjeno radno vreme, niti mesto, sve je fleksibilno samo je potrebno ispostovati rokove, logicno.

    1. Da ne bi došlo do zabune – kada kazemo da ispunjvate kriterijum, to znači da ga padate. Npr. kriterijum koji se odnosi na prihode ispunjavate, odnosno padate. Možete da ispunjavate, odnosno padate još maksimum 3 kriterijuma.
     Ukoliko npr. nalogodavac ne određuje vreme u koje radite ili u koje morate da budete na raspolaganju, ako nemate određen broj sati koje radite, možete da koristite slobodne dane kako želite i sl. znači da ovaj kriterijum prolazite, odnosno ne ispunjavate. Potrebno je da analizirate svaki kriterijum detaljno. Ukoliko želite možete se javiti na office@pausal.rs u vezi konsultacija koje održavamo povodom testa samostalnosti. Pripremamo i digitalni test samostalnosti, koji se upravo testira, pa se možete uključiti i u testiranje.

 21. Poštovanje i hvala na ovako temeljnom tekstu i odgovorima. Postoji i brošura u kojoj su svi slučajevi opisani, pa mislim da svako treba da pročita. Ja sam pročitao, i radim na ovaj način i pokriven sam jer sam i samostalan, po većini kriterijuma.
  Međutim ono što mene zanima, ako možete kratko da odgovorite, kako bi poreski inspektor kontrolisao ugovor koji je na stranom jeziku ili eventualnu komunikaciju koja je na stranom jeziku? Da li sam ja obavezan da plaćam prevode Ugovora ili ne?
  Hvala vam unapred

  1. Dragi Vlado,
   Prema propisima, neophodno je dostaviti ugovor koji je preveden kod sudskog tumača.
   Uvek je dobro imati dvojezične ugovore i fakture kako biste izbegli dodatne troškove prevoda. Na taj način, možete biti sigurni da će vaša dokumentacija biti valjana i lako razumljiva za sve uključene strane.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *