Samooporezivanje fizičkih lica koja primaju uplate iz inostranstva

Jedan od načina poslovanja frilensera jeste da se pružaju usluge kao fizička lica. Fizičko lice je rezident Republike Srbije koji ostvaruje prihode po osnovu rada u ili iz druge države. Rezident Republike Srbije je fizičko lice koje: 1. Na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa; ili 2. Na teritoriji Republike Srbije, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Ukoliko fizička lica ostvare prihode tako što rade za pravna ili fizička lica koja nemaju predstavništvo ni ogranak u Srbiji, dužni su da sami obračunaju i plate porez. Koliki će biti iznos poreza zavisi od: iznosa ostvarenog prihoda, šifre vrsta prihoda, da li je fizičko lice osigurano po nekom drugom osnovu itd. Uzima se u obzir i kakav ugovor fizičko lice sklapa sa nerezidentom. Sa aspekta oporezivanja nije bitno da li sredstva iz inostranstva nakon pruženih usluga stižu preko PayPall- a ili Payoneer- a ili direktno na devizni račun. 

Obaveze fizičkog lica su da: 

– u roku od 30 dana od dana kada im legne uplata popune i podnesu poresku prijavu na obrascu PP OPO (sastoji se iz četiri dela: podaci o poreskoj prijavi; podaci o poreskom obvezniku; podaci o načinu ostvarivanja prihoda; podaci o vrstama prihoda) i plati porez kao fizičko lice. Rok za podnošenje poreske prijave se računa počev od prvog narednog dana od dana kada novac legne na račun (npr. prihod je ostvaren 9. januara 2020, dok je rok za podnošenje poreske prijave 10. februara 2020).

– poreska prijava se mora podnositi za svaku uplatu iz inostranstva (npr. ako fizičko lice ima 9 uplata iz inostranstva neophodno je da podnese 9 poreskih prijava).

Postoje dva osnovna načina na koji se vrši obračun za plaćanje poreza fizičkih lica. Osnovna razlika je u tome da li fizičko lice ima dodatni posao, ili je nezaposlen.

 1. Obračun poreza kada je fizičko lice pored usluga koje pruža i zaposlen:

Ukoliko je fizičko lice ujedno i zaposleno, to znači da je osigurano po osnovu zaposlenja, i samim tim ne mora da plaća zdravstveno osiguranje. Porez na dohodak plaća se na ostvareni prihod, a oporezuje se po stopi od 20%, uz priznavanje normiranih troškova. Normirani troškovi su troškovi koji se ne oporezuju i mogu iznositi 34%, 43% ili 50% u zavisnosti od delatnosti kojom se fizičko lice bavi.  Drugim rečima, tek kada se od zarade odbiju normirani troškovi, onda se obračunava porez na dohodak čija je stopa 20%.  Fizičko lice je u obavezi i da plati penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5%.

2. Obračun poreza kada fizičko lice nije osigurano ni po jednom osnovu, odnosno kada je nezaposleno može se vršiti na 2 načina:

Prvi način: S obzirom da fizičko lice nije zaposleno, samim tim i osigurano dodatni trošak će predstaljati zdravstveno osiguranje. Osnovicu za obračun poreza čini bruto prihod zarade umanjen za normirane troškove. Normirani troškovi i ovde mogu biti 34%, 43% ili 50% u zavisnosti od delatnosti kojom se fizičko lice bavi. Kada se odbiju normirani troškovi, računa se poreska stopa od 20%. Pored toga, fizičko lice je u obavezi i da plati penzijsko i invalidsko osiguranje od 25,5%, i obavezno zdravstveno osiguranje od 10,3%.

Drugi način: Osnovicu za obračun poreza ovde čini ostvarena zarada koja se umanjuje za neoporezivi iznos (neoporezivi iznos se usklađuje sa godišnjim indeksom potrošačkih cena i objavljuje se u „Službenom glasniku RS“. Na primer za period od 1.2. 2020. do 31.1.2021. godine on iznosi  16.300 dinara). Nakon što se odbije neoporezivi iznos, poreska stopa iznosi 10%.

Fizičko lice je i ovde u obavezi da pored poreza na prihod, plati obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 25,5%, obavezno zdravstveno osiguranje po stopi 10,3%, i dodatno osiguranje za slučaj nezaposlenosti po stopi od 0,75%

Na koji način se može podneti poreska prijava:

1. U elektronskom obliku putem portala e- porez

Ako se poreska prijava podnosi na ovaj način, neophodno je da se podnese preko portala ePorezi, i za to je neophodno da imate elektronski sertifikat. Za podnošenje poreske prijave ovim putem mogu se koristiti i internet kiosci koji postoje u filijalama Poreske uprave. Nakon toga, Poreska uprava utvrđuje tačnost navedenih podataka. Ukoliko postoje neke nepravilnosti Poreska uprava šalje obaveštenje podnosiocu koje nedostatke treba da ispravi. Ispravkom i utvrđivanjem ispravnosti prijave, fizičkom licu se dostavlja obaveštenje o uspešnom podnošenju prijave i dodeljuje se  broj koji je dodeljen poreskoj prijavi, kao i BOP- broj odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu.

2. U papirnom obliku neposredno nadležnoj jedinici Poreske uprave prema mestu prebivališta

Poresku prijavu u pisanom obliku rezidentni poreski obveznik podnosi organizacionoj jedinici Poreske uprave nadležnoj za teritoriju na kojoj ima prebivalište. Poreska prijava se može podneti lično ili preko punomoćnika koji je ovlašćen za podnošenje poreske prijave i preduzimanje radnji u vezi sa prijavom. Ukoliko poresku prijavu podnosite neposredno na šalteru filijale Poreske uprave, unos podataka iz predate prijave u informacioni sistem vrši ovlašćeni službenik, koji ujedno daje obaveštenje o dodeljenom broju poreske prijave i BOP-broju odobrenja za plaćanje koji se upisuje u nalogu za uplatu. Ukoliko poresku prijavu podnosite preko pošte, obaveštenje o dodeljenom broju poreske prijave, kao i BOP broj odobrenja za plaćanje Poreska uprava će dostaviti putem pošte na adresu naznačenu u poreskoj prijavi. 

Kada uspešno podnese poresku prijavu PP OPO, neophodno je da fizičko lice popuni Obrazac M-UN, u dva primerka, koji će uz zaključeni ugovor i dokaz o uplati doprinosa za penziono i invalidsko osiguranje predati nadležnoj filijali PIO Fonda. Obrazac M-UN je važan zato što fizička lica njegovim popunjavanjem mogu ostvariti prava iz radnog odnosa i prava po osnovu obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije, iako stvaruju prihod od poslodavca koji nije rezident Republike Srbije. 

92 comments

 1. Ne predaje se M-UN obrazac. Od prosle godine je to elektronski povezano sa poreskom upravom i PIO fondom. Treba samo podneti PP OPO obrazac, ostalo je njihova briga.

 2. Поштовани,
  Претпоставимо да желим да се определим за
  Drugi način: Osnovicu za obračun poreza ovde čini ostvarena zarada koja se umanjuje za neoporezivi iznos

  Конкретна ситуација: Ако зарадим 22.000 динара за 5 дана у току јендог месеца и определим се да ми се одузме 16.300 што је актуелни износ неопорезивог износа – да ли је у мом случају онда:
  1. порез: 570,00 дин.
  2. допринос ПИО: 1.453,50 дин.
  3. допринос ЗДР: 587,10 дин.
  4. допринос НЕЗ: 42,75 дин.

  Нисам осигуран ни по једном другом основу.

  Или се за доприносе (ставке 2-4) узима бруто износ па онда од њега 25,5% 10,3% и 0,75%?

     1. Još jedno pitanje: Znate li možda koja je u tom slučaju onda vrsta prihoda iz Kataloga vrste prihoda? Imam problem da podnesem PP-OPO online.
      Pregledao sam ceo katalog, jedino što ima smisla da stavim u PP-OPO kada kao fizičko lice ostvarujem prihod iz inostranstva jeste
      199000 – Приходи који имају карактер зараде или накнаде зараде на које се обавезе обрачунавају по посебним правилима.

      Ali – šta se tada dešava, prijava se instantno na portalu odbija kao neispravna jer kaže da postoji greška:
      Недозвољена комбинација врсте прихода и врсте примаоца!

      I onda je, sad, kao na meni da ispravim nepravilnost. Ali sve drugo što bih stavio jeste problem jer ili
      a) podrazumeva da budem osiguran po nekom drugom osnovu
      b) tvrdi mi da ne treba da obračunam sve 4 stavke poreza i doprinosa…

     2. Dragi Borise,

      Nažalost nismo sigurni gde može da bude problem, najsigurnije je onda da proverite sa Poreskom upravom.

     3. Rešenje leži u tome da se u prijavi PP-OPO
      pri unosu prihoda obelezim sebe kao zaposlenog (šifra 01) a ne kao što sam ja pokušavao sa time da se se obeležim kao lice koje nije osigurano po drugom osnovu (šifra 05)
      I pri tome ostaje da se izjasnim za prihod zaista kao
      199000 – Prihodi koji imaju karakter zarade ili naknade zarade na koje se obaveze obračunavaju po posebnim pravilima

      Logika iza toga je sledeća: Ako ja sam sebe prijavljujem i obračunavam i plaćam sva 4 poreza i doprinosa – onda sam ja pred poreskom upravom po svemu jednak kao i redovno zaposlena lica. To što mi je „poslodavac“ inostrani i što nisam u radnom odnosu u smislu domaćeg zakona o radu – nego je to rad van radnog odnosa – to je potpuno druga stvar, i to je, razume se, relevatno kod PIO fonda/CROSO. No, kada podnosim poresku prijavu PP-OPO, treba da se obeležim kao zaposleni (01), kako bi mi sistem dozvolio obračun svih ovih stavki. U suprotnom (05) sam sistem ne dozvoljava obračun doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti i automatski odbija prijavu kao neispravnu.

      Nadam se da će ovo moje iskustvo pomoći drugima…

 3. Zdravo, zanima me da li ja podlezem oporezivanju za novac koji dobijam iz inostranstva, gde taj novac nije zaradjen nikakvim radom, ne ide meni. Vec dobrovoljno cinim uslugu rodjaku iz inostranstva, gde se taj novac trosi za njegove njegove namene, u odrzavanju imanja?

 4. Poštovani, molim Vas za savet. Počela bih da radim preko interneta, ali u manjem obimu, računam da bi mi mesečni prihod bio oko 15000, van toga ne bih imala prihode, jer sam nezaposlena (studiram) . Zato mi nije jasno šta se dešava kad je prihod manji od neoporezivog dela? Šta ja onda plaćam i da li se to uopšte isplati počinjati?

  1. Draga Majo,

   I u ovom slučaju je potrebno da se samooporezujete. Ovo se posmatra slično kao ugovor o delu i možete pratiti prvi način obračuna, a svakako se možete obratiti Poreskoj upravi za pomoć.

   1. Pozdrav, meni sad nije jasno na koji iznos se racuna porez ako porez racunamo zarada minus neoporezivi deo pa % na taj iznos. U slicnoj sam situaciji. Zaradjivao sam svakog meseca od 50-100$ preko shutterstoka na kome sam popunio W-8BEN formular na kome pise da placam 30% poreza na us source kupovine. Da li to to znaci da ne treba da se samooporezujem (dvostruko oporezivanje) ili ipak moram pa cak i na najmanji iznos od recimo 100$? Hvala

 5. Pozdrav,

  Znači li ovo da sam u obavezi da podnesem poresku prijavu na direktno uplaćen novac iz inostranstva od strane neke kompanije na moj račun u svojstvu nagrade ili bonusa? Ne radim za njih ali sam im nešto pomogao, i sada žele da me časte da tako kažem.

 6. Poštovani, ako imam deviznu uplatu iz inostranstva u iznosu od 600e za obavljanje dopunskih aktivnosti, dakle jesam u redovnom radnom odnosu, mozete li mi, makar okvirno preracunati koliki su iznosi koje moram uplatiti?
  Hvala najlepse

  1. Da li ovo važi za osnov prihoda iz inostranstva po osnovu 814 – „Остале пословне услуге – здравствене услуге
   – накнаде хонорара лекара и другог медицинског особља.“
   U pitanju je istraživački honorar na koji niko nikada niko od ljudi koje poznajem nije plaćao porez.

 7. Molim Vas za odgovor: kada se uplaćuje porez na dohodak po osnovu priliva iz inostranstva? Ne naredne godine za prethodnu kao što je to za porez na dohodak u Srbiji?
  I, kako se obračunava iznos za priliv koji je u stranoj valuti?

  1. Poštovani,

   Dužni ste u roku od mesec dana od priliva da podnesete prijavu i uplatite porez, u tekstu je uputstvo, a to možete učiniti i u Poreskoj upravi.

  1. Dragi Momčilo,

   Ovo se posmatra slično kao ugovor o delu i možete pratiti prvi način obračuna, a svakako se možete obratiti Poreskoj upravi za pomoć.

 8. Poštovani,
  Na osnovu ugovora o autorskom delu iz inostranstva pravno lice treba da mi uplati dohodak. Da li je uplaćena suma jednaka bruto osnovici za porez i doprinos, ili se uplaćena suma uvećava po nekom koeficijentu da se dobije „bruto osnovica“, pa se onda od tako dobijene vrednosti odbijaju priznati normirani troškovi a na preostali iznos obračunavaju porez i doprinos? Ugovorom je utvrđena bruto naknada, a obaveza za uplatu poreza i doprinosa preneta je na mene.

  1. Poštovani,

   kada se neka uplata primi iz inostranstva kao naplata autorskog dela to predstavlja bruto osnovicu na koju se primenjuju procenti poreza i doprinosa.

 9. Postovani, 
  da li se ovo dodatno oporezivnaje odnosi i na lica koja dobijaju prilive na devizni racun preduzetnika.Radi se o pausalnom IT preduzetniku koji radi za dve domace i jednu stranu firmu.Uredno se placa porez i svi doprinosi drzavi. 
  Pozdrav

  1. Dragi Sergeje,

   Ovo oporezivanje se odnosi na fizička lica koja primaju uplate iz inostranstva. Vi kao preduzetnik već plaćate porez i doprinose, bez obzira da li je taj priliv od domaćeg ili stranog lica.

 10. Fizičko lice koje mi duguje novac živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Želi da mi uplati dug (po privatnoj osnovi) na devizni račun. Da li sam u obavezi da to prijavim Poreskoj upravi i na koji način mogu da izračunam porez koji bi trebalo da platim državi?

 11. Poštovani,

  Imam Service Agreement sa kompanijom koja nema predstavništvo u Srbiji. Moje pitanje je: Kada bih na ovaj način sebi uplaćivala poreze i doprinose, šta se dešava kada zatrudnim? Da li imam pravo na trudničko i porodiljsko kao da sam zaposlena u nekoj firmi? Hvala!

 12. Poštovani,

  Dobila sam ponudu za usluge prevođenja za višejezični softver za kompaniju iz inostranstva. Ukoliko bih se odlučila za samoporezivanje fizičkog lica koje prima uplate iz inostranstva, koliki bi bio neoporezivi deo i u koju vrstu delatnosti bi trebalo da svrstam takve prihode tj. koju vrsta prihoda iz Kataloga vrste prihoda da odaberem?

 13. Poštovanje,

  Preduzetnik sam, paušalac i nedavno sam izvršio određene usluge jednoj firmi iz Crne Gore. Uplatili su mi novac na devizni račun, ali na račun fizičkog lica. Da li moram da platim porez na taj iznos (46%) bez obzira što već plaćam poreze i doprinose za sebe kao paušalac i ukoliko je to slučaj da li postoji mogućnost da navedena firma povuče uplaćena sredstva, kako bih im izdao račun kao pravno lice. Besmisleno mi je da plaćam duplo poreze i doprinose. Hvala!

 14. Postovana,

  Payoneer pre samo nekoliko godina, kao uslov za registraciju/otvaranje naloga, nije kao neophodan uslov trazio postojanje deviznog racuna u nekoj od poslovnih banaka na teritoriji RS. Payoneer je automatski „vezao“ Payoneer account sa namenski otvorenim (virtuelnim?prim.out) racunom u US (iskustvo poznanika). Tako da takvi korisnici jednostavno koriscenjem svoje Payoneer kartice na bankomatu (otvorene sa ko zna cijim licnim podacima), podizu novac!

  Sredstva na tako uplacen Payoneer racun su prakticno nevidljiva domacim poreskim organima, uprkos formiranom Registru 01.06.2020. (Jedinstveni registar korisnika platne usluge izvršavanja novčane doznake Narodne banke Srbije), odnosno uprkos usvajanju UPUTSTVA ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017 i 98/2020).

  Payoneer…ko zna ciji licni podaci…nema deviznog racuna u nekoj od stranih poslovnih banaka RS…Payoneer kartica/bankomat…nema placanja poreza

  Da li je poslednja konstatacija tacna, odnosno da li bi ste takvim licima savetovali da samoinicijativno popunjavaju poresku prijavu I placaju porez – iako su njihova primanja apsulutno „nevidjiva“ a oni sami su misljenja da nemaju formalno govoreci veze sa Srbijom i njenim poslovnim banakama pa sami tim ni poreskim sistemom?

  Posebna napomena
  Koliko god zvucalo da se radi o meni?, to zaista nije slucaj, motivisan sam vasim odlicnim tekstom, te me interesuje vase misljenje o ovim „nevidljivim“ slucajevima I njihovoj obavezi placanja poreza.

 15. Postovani,

  imao bih par komentara na ovo sto je napisano:

  1. Prvi primer i stope normiranih troskova odnose se na Autorske ugovore, a ne na ugovore o delu.
  2. Kod ugovora o delu priznaje se 20% normiranih troskova, tako da je osnovica za obracun doprinosa, kao i poreska osnovica jednaka Bruto minus 20%.
  3. MUN obrazac se vise ne predaje, ali mora da postoji prijava u PIO fondu da bi se placeni doprinosi nekako evidentirali
  4. Opcija za prijavu zarade sa poslodavcem koji nije registrovan u Srbiji ne postoji, moguca je samo prijava van radnog odnosa koja po svemu odgovara Ugovoru o delu, ali oni tamo imaju naznaku da to nije klasican ugovor o delu, nego prihod od stranog poslodavca
  5. Prijava poreza i doprinosa kroz OPO prijavu bez prijave u PIO fondu znaci da ce i staz i doprinosi biti u vazduhu dok se to ne odradi.
  6. Obracun zarade kako je Boris opisao ranije nije bio moguc, jer se takav obracun nije gadjao sa MUN obrascem. Sada, posto se MUN ne predaje, moze ocigledno da se obracuna i tako, ali nije jos jasno da li ce biti i kakva kontrola od strane PIO fonda, posto je u ovakvim situacijama za njih relevantna kalkulacija za Ugovor o delu, kako za priznavanje doprinosa, tako i za piznavanje radnog staza (doprinosi na minimalnu osnovicu = staz za 1 mesec).

  Hvala

 16. Postovani,

  Bio bih zahvalan kada bi ste mi odgovorili na ova pitanja:

  1. Ako mi legne uplata na PayPal, pa zatim taj novac sa PayPala-a prebacim na devizni racun u banci, da li rok za placanje poreza pocinje od trenutka kada novac legne na paypal ili kada taj novac legne na devizni racun u banci, i koji od ta dva datuma navodim u PP OPO?

  2. Ukoliko npr. novac zaradim od video igrice koja je samostalno napravljena i ne postoji ugovor o autorskom delu, a pritom sam nezaposlen i nisam osiguran po bilo kom osnovu, da li postoji poreska olaksica od normiranih troskova za autorsko delo iako ugovor o autorskom delu ne postoji, posto je igrica moje licno autorsko delo.

  3. Ukoliko porez mora da se plati od trenutka kada legne na PayPal, sta se desava kada postoji veca kolicina manjih uplata, npr. 100 uplata po 9 dolara, da li postoji laksi nacin da se plati porez ili mora pojedinacno da se popuni PP OPO obrazac za svaku pojedinacnu uplatu?

  1. Ja sam slao roditeljima taj iznos već godinama unazad i njih nisu oporezivati. Važno je da osoba koja šalje/prima novac nosi isto prezime tj ima dokaz o srodstvu. Samo prvo koleno/najuži spadaju ovde a to su roditelji i eventualno rodjena braća ili sestre

 17. Postovani.
  Poreska uprava mi trazi da podnesem prijavu o zakupu.Ja zakup ne placam jer mi je samo prijavljena adresa za dobijanje poste. U tom slucaju vodi se kao 5m2. I to ne placam. Bez obzira na to Poreska mi
  trazi da od dana otvaranja do dana mirovanja moje preduzetnicke firme obracunam zakup i predam
  putem prijave PPOPO da ja sam pausalac. Uopste mi nije jasno kako i gde spadam u ovom slucaju
  kako da obracunam taj zakup koji ne placam i kako da popunim prijavu uopste?
  Unapred hvala na odgovoru.

 18. Poštovani,
  Zanima me da li imam obavezu da prijavim prihod poreskoj upravi ako ja kao fizičko lice primim novac na PayPal (od rada kao freelacer) i automatski taj novac uplatim domaćoj firmi koja već plaća porez?

 19. Poštovani,
  koja nezaposlena fizicka lica imaju pravo da obracunaju porez sa umanjenjem za neoporezivi iznos? Da li na to utice vrsta delatnosti preko interneta, visina zarade ili nesto trece?
  Takodje me zanima da li kod fizickih lica vazi najmanji i najvisi iznos osnovice za doprinose?
  Hvala.

 20. Postovani, zanima me koja je najbolja opcija i kako bi to izgledalo u slucaju da primam 2 puta mesecno novac/platu od tipa 75.000 puta 2 (ukupno 150.000rsd)? Da li za oba primanja odvojeno treba da prijavim ili mogu da objedinim, i kako bi izgledala racunica, odnosno koliko bi me kostali porezi (pritom osiguran sam preko svoje sopstvene firme tako da penziono, socialno i zdravstveno ne bi trebalo da placam koliko sam razumeo poresku upravu)?

 21. Poštovani,

  primanja mi idu preko Paypal-a, novac leže na račun banke. Neka prosečna suma je oko 140000 dinara.
  Po drugom načinu plaćanja, da li je slaže matematički?
  140000 – 16300 = 133700.
  10% poreza bi iznosilo 13370 dinara
  25.5% za penziono osiguranje bi iznosilo 34093,5
  10.3% za zdravstveno bi iznosilo 13771,1
  0.75% za slučaj nezaposlenosti bi iznosilo 1002,75

  Hvala unapred na odgovoru

 22. Poštovani,
  već sam zaposlena u državnoj školi na neodređeno i plaćam penziono, zdravstveno, itd. Dodatno zarađujem davajući časove oko 100-150eur mesečno.
  Zvuči nestvarno da ipak (pored poreza na dohodak od 20%) treba da platim i penzijsko i invalidsko koje vec plaćam državi Srbiji?
  Unapred hvala na odgovoru 🙂

 23. Poštovani,
  Da li sam u obavezi da predam poresku prijavu ako bi uplata iz inostranstva bila manja od neoporezivog dela tj.16.300,00 i koliko bi u tom slučaju iznosila moja obaveza plaćanja. I imam još jedno pitanje, da li se neoporeziv deo odnosi samo na jednu uplatu tj. na uplatu od jedne kompanije ili se sabiraju sve uplate mesečno od svih kompanija pa se na celokupan mesečni iznos uplata svih kompanija (ako bi mesecno imao uplate od 2 ili 3 kompanije iz inostranstva a svaka uplata bude manja od 16300,00) odbija neoporezivi deo, a na ostatak plaća porez.

  Hvala

 24. Poštovani, u zakonu o porezu na dohodak stoji: „Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u godini za koju se utvrđuje porez“…čitajući vaš članak,ispada da treba da se prijavi i oporezuje svaka uplata, a po ovom zakonu sve ispod oko 2 miliona dinara godišnje spada u neoporezivi prihod. Šta je tačno od ova dva?

 25. Poštovani,

  Zaposlena sam u Beogradu, ali povremeno radim on -line za firmu iz inostranstva. Za tu priliku sam kupila kompjuter koji mi je osnovno sredstvo za rad. Da li se oporezivi iznos prihoda umanjuje za iznos kupovine i održavanja osnovnih sredstava za rad (kompjuter, neophodni softveri, internet paket , radni sto, stolica itd.)? Hvala

 26. Poštovani,
  potpuno mi je jasno da država oporezuje i ovakav vid prihoda jer ste onda zdravstveno osigurani i imate staž, ali mi nije jasno zašto se doprinosi plaćaju i na teret zaposlenog i teret poslodavca, a poslodavac je strana firma i niste nikakvim ugovorom vezani jer predajete on line i to bi značilo da sam sebi poslodavac, a faktički nisam.
  Hvala na odgovoru.

 27. Postovani,
  da li ja kao preduzetnik pausalac mogu da primam na racun firme uplate od adsense-a.
  Ako mogu to bi znacilo da ja ne placam dodatno porez dokle god sam u limitu koji mi pausal dozvoljava.
  Kakva je situacija u toj kombinaciji?
  Hvala unapred, Danilo.

 28. Nezaposlen sam i primao sam uplate iz inostranstva. Kako da odredim koji od ona dva nacina se primenjuje na mene? Da li odbijam sebi normirane troskove, pa onda obracunavam sve one procente, ili odbijam neoporezivi iznos, pa na ono sto ostane obracunavam poreze i doprinose? I na kraju, kako da znam koliko za mene iznose normirani troskovi posto sam mahom programirao?

 29. Ćerka mi živi i radi u Nemačkoj , kada sa njenog deviznog računa uplati 500 eura na moj devizni račun , na ime poklona da li sam u obavezi da platim porez.
  U radnom sam odnosu
  Pozdrav

 30. Postovani,

  Imam ugovor o uslugama sa firmom koja je nerezident. Mesecno mi legnu uplate izmedju 80 i 100 eura. Da li su ovako mali iznosi oporezivi?

  Nisam u radnom odnosu niti sam osigurana po bilo kom osnovu.

 31. Поштовани,

  Ако добијем 100 евра из иностранства и платим порез, да ли ми онда иде стаж и могу ли да оверим здравствену књижицу? Нисам запослен. Хвала.

 32. Poštovani,

  Kako tačno da izračunam ili da li postoji kalkulator online preko kod mogu izracunati koliko iznos treba da platim ako sam fizičko stalno zaposleno lice koje pored toga ima prilive iz inostranstva? Naveli ste u tekstu, ali nisam bas ekspert.

  Hvala!

 33. Poštovani,
  Prijatelj iz inostranstva mi je poslao privatno manju sumu novca na moj devizni račun (300 evra) kao poklon i pomoć za vreme vanredne situacije. Nije u pitanju nikakav rad niti kompanija. Da li i na to mora da se obračuna porez (i doprinosi)? Hvala na odgovoru.
  Mirjana

 34. Poštovani,

  Ako sam vlasnik agencije za animaciju a novac/zarada mi stiže na PayPal (lični ne poslovni) pa isti povlačim na devizni račun banke, da li svoj novac podleže gore pomenutom samopoorezivanju i da li je potrebno nešto uraditi? Ili mogu svoj novac povući na devizni račun i koristiti?
  Da li porez zastareva? Hvala!

 35. Evo vrlo aktuelne situacije: želim da platim porez (i sve što treba) za prethodnih 5 godina za sve ukupno 500€ koje mi je google (youtube) isplatio, što znači cca 100€ godišnje. Voljan sam sprovesti postupak i platiti porez, ali me plaše eventualne kamate, jer definitivno nisam imao predstavu da treba redovno da plaćam porez ovih nekoliko godina. Kako (da li) se te kamate obračunavaju sada kada bihg počeo postupak? Plašim se da bi mi te kamate bile daleko veće od tih 500€ za ovih 5 godina…
  Hvala unapred

 36. Postovani, da li se ova obaveza prijave poreza odnosi i na uplate od fizickih ili pravnih lica (naknada za ankete) iz inostranstva do 100 eur na Paypal, a ta sredstva nece biti prebacivana na devizni racun, vec ce ostati na Paypal racunu?

 37. Pozdrav.
  Zivim u Kini, nezaposlen sam u Srbiji i u Kini.
  Moja Kineska supruga mi daje novac koji saljem na svoj devizni racun u Srbiji, dali ja placam porez i ako placam koliki je %?

 38. Postovanje, Molim za odgovor: U slucaju da je gradjanin Srbije fizicki van zemlje duze od godinu dana, dakle nije se godinu i 2 meseca vracao u Srbiju, i taj period radi van zemlje, ali zarada se uplacuje na devizni racun u banci u Srbiji, da li je gradjanin i u tom slucaju duzan da plati porez?

 39. Zelim da izdam knjigu, autorko izdanje.
  U stalnom sam radnom odnosu.Da li mogu
  1. da placam samooporezivanje kao fizicko lice a da nema firmu, i koliko je to
  2.kako mogu knjige ubaciti uknjizare ako nemam fakture

  Unapred zahvalan
  Slobodan Milic

 40. Postovani,

  Pazljivo sam procitao ceo tekst kao i sva postavljena pitanja i odgovore u komentarima. Ipak, imam i dalje jednu nedoumicu. Molim Vas ako mozete ukratko da objasnite ovo oko ovog neoporezovanog dela koji se menja sa vremena na vreme a trenutno je koliko razumem 16300 rsd.
  Kao neko ko povremeno i na razlicite nacine zaradi radom na internetu odredjene manje iznose koji stizu iz inostranstva, a pritom nemam trenutno nikakav drugi posao ovde u Srbiji, verujem da pripadam poslednjoj varijanti.

  Ono sto mi nije jasno, jeste kako se obracunava taj deo od neoporezovanih 16300? Recimo ukoliko bih ja sa vremena na vreme na svoj devizni racun primio uplatu iz inostranstva, npr. jednom u par meseci odnosno 4 do 5 puta u toku jedne kalendarske godine, i to svaki put oko 150 eura (18000 rsd) sto je nesto malo vise od neoporezovanih 16300, da li u tom slucaju svaki put se porez obracunava na 1700 (18000 – 16300) ili bi to bio slucaj samo za prvu uplatu u godini a kasnije bi se porez i ostali troskovi obracunavali za svaki sledeci priliv u celosti?

  Hvala Vam unapred na odgovoru.

 41. POštovanje,

  Molim Vas za odgovor. Na primer imam da prijavim zaradu od 25000 dinara. Nisam trenutno zaposlena. Ako odlučim da idem na obračun poreza sa odbijanjem neoporezivog dela od 16.300 onda mi je osnivca za oporezivanje 8700 dinara. Tako porez ispadne 10% tj. 870 din, PIO 2218,50 itd.
  Ako odlučim da oporezujem po prvom modelu, normirani troškovi biće mi 34% i osnovica za porez 16500, porez 20% je 3300 a pPIO 4207,50 (da ne računam sad i zdravstveno)
  Dakle, ispada da su porezi veći u slučaju kada se ne koristi model sa neoporezivim iznosom od 16300 dinara. Kako znati koji model da se koristi? I još nešto, šta se događa ako ste onlajn obračunali po jednoj varijanti a trebalo je po drugoj, a u međuvremenu ste čak i platili onako kako je izašlo na poreskoj prijavi. HVALA

 42. Postovani,
  Sta se desava ako strana kompanija na Tajvanu placa porez na moju zaradu I ja dobijam neto (ne bruto) iznos na racun u Srbiji, da li sam oslobodjen dvostrukog oporezivanja tj placanja poreza na prihod u Srbiji? I sta je potrebno od dokumenata kao dokaz?

 43. Hajde dajte neko koknretan primer. Zaposlen sam ovde (ili čak uskoro penzioner) i hoću dodatno da ostvarim neki profit prodajom paprike preko interneta. Koliko kome treba da platim ako ovog meseca imam recimo 200 uplata iz zemlje i iznostranstva u ukupnom iznosu od 100.000 din?

 44. Poštovani,
  u tekstu ste naveli da se poreska osnovica kod lica koje su nezaposlena može utvrditi na dva načina.
  Da li postoje uslovi za izbor jednog ili drugog?
  Takodje, interesuje me kako se utvrdjuje iznos normiranih troškova?
  Konkretno, zanima me koliko iznosi procenat u slučaju video editing-a (montaža)?
  Hvala unapred na odgovorima!

 45. „Poreska prijava se mora podnositi za svaku uplatu iz inostranstva (npr. ako fizičko lice ima 9 uplata iz inostranstva neophodno je da podnese 9 poreskih prijava).“

  Postovani, ako mozete da mi pojasnite dali sam korektno razumeo, ako primam vise sitnijih uplata na PayPal pa ih onda sve zbirno prebacim na svoj racun, podnosim jednu poresku prijavu i imam rok 30 dana od datuma kada sam prebacio novac na racun ?

  Ili moram za svaku PayPal uplatu pa koliko god sitna bila da pravim posebnu prijavu ?

  Hvala, Vladimir

 46. Molila bih za odgovor.Naime ,radim u školi i učestvovala sam u Erasmus+ projektu obuke za nastavnike.Proekat je finansiran sredstvima fondacije Tempus.Nakon završenog projekta uplaćen je na namenski račun tog projekta ,zaostali deo sredstava koja su opravdana uspešnom realizacijom projekta(to jre i bio uslov za uplatu i regulisan je ugovorom potpisamim na početku projekta ).Direktor škole sada neće da ta sredstva prebaci na račune učesnika projekta i tvrdi kako se na ta sredstva plaća porez kao na lični dohodak (jer on ta sredstva smatra sada i ako su na namenskom računu za svrhu i potrebe projekta)svojinom škole.Na koji način taj novac treba da prebaci na račune učesnika projekta?Hvala,Slađana!

 47. Molila bih za odgovor.Naime ,radim u školi i učestvovala sam u Erasmus+ projektu obuke za nastavnike.Projekat je finansiran sredstvima fondacije Tempus.Nakon završenog projekta uplaćen je na namenski račun tog projekta ,zaostali deo sredstava koja su opravdana uspešnom realizacijom projekta(to je i bio uslov za uplatu i regulisan je ugovorom potpisamim na početku projekta ).Direktor škole sada neće da ta sredstva prebaci na račune učesnika projekta i tvrdi kako se na ta sredstva plaća porez kao na lični dohodak (jer on ta sredstva smatra sada i ako su na namenskom računu za svrhu i potrebe projekta)svojinom škole.Na koji način taj novac treba da prebaci na račune učesnika projekta?Hvala,Slađana!

 48. Postovanje
  Platio sam odrđenu robu unapred i klijent nije mogao da mi ispostuje isporuku. Novac mi je vratio posle 6 meseci kao devezni priliv. Koju ja šifru treba da stavim u izjavi o deviznom prilivu nigde se nepronalazim. Ja sam fizicko lice. Dali cu biti oporezovan

 49. Zasto na slistingu staza gde je mun obrazac ne pišu godine staza, a gde je m4 obrazac piše.. da li je taj staz regulisan ako nije sta je potrebno da se uradi da bi se i on video na listingu .

  1. M-UN obrazac se ranije podnosio za uplatu doprinosa po osnovu ugovorene naknade, ali se ne podnosi od 2019. godine. M4 obrazac je za prijavu podataka za utvrđivanje staža, pa su zato verovatno i iskazane godine staza.
   U PIO fondu možete podneti Zahtev za utvrđivanje podataka o stažu i svojstvu osiguranika, ukoliko smatrate da nisu uneti svi potrebni podaci, a svakako bismo savetovali da se prvo obratite PIO fondu kao nadležnoj instituciji.

 50. Poštovani,

  Zaposlio sam se u Americkoj kompaniji sa kojom sam potpisao ugovor na neodredjeno. Kompanija mi na visinu moje plate placa porez na priliv novca do 12%, gde se ja ukpalam jer je u Srbiji koliko sam upucen 10% porez na priliv novca iz inostranstva.

  Moje pitanje, na koje nigde ne mogu naci nikakav specifican odgovor, da li ja mogu platiti samo porez od 10%, a izostaviti placanje zdravstvenog i penzionog osiguranja? Da li svojevoljno mogu odabrati da li cu biti dravsveno, odnosno penziono osiguran?

  U napred hvala na Vasem odgovoru.

  1. Dragi Filipe,
   Odgovor je ne. Po nasem zakonu svi doprinosi (zdravstveno, pio, nezaposlenost) i porez se moraju placati. Ovde je izuzetak samo naka minimalna zarada, ali za koju takodje vazi izmirivanje zdravstvenog osiguranja. Preporucujem vam da pogledate nas kalkulator po kom ste u obavezi da prijavite primanja i tu mozete naci i iznose za dazbine.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *