Kako podneti PP OPO prijavu za samooporezivanje fizičkih lica?

Fizičko lice koji ostvari prihod iz inostranstva dužno je da, u roku od 30 dana, samo obračuna i uplati porez i doprinose. Kako bi dobilo podatke za uplatu, potrebno je da podnese poresku prijavu PP OPO.

Kako se podnosi PP OPO prijava?

Da biste elektronski podneli prijavu potrebno je da posedujete elektronski sertifikat, imate čitač kartice i instalirane ePoreze. Nakon što pristupite portalu, birate sebe kao fizičko lice, a zatim PP OPO prijavu.

PP OPO prijava

Podaci o poreskoj prijavi

Kako biste popunili prijavu izaberite tekstualni unos.

Podaci o poreskoj prijavi

Podaci koje je potrebno da unesete u ovom delu prijave su:

 • 1.1 Vrsta prijave – ukoliko podnosite prijavu u roku birate 1- opšta prijava. Ukoliko kasnite izaberite opciju 3.
 • 1.2. Obračunski period – mesec i godina kada je primljena uplata
 • 1.3. Datum ostvarivanja prihoda – datum kada je primljena uplata
 • 1.4. Datum dospelosti poreske obaveze – 30 dana od prijema uplate

Ostala polja nije potrebno da popunjavate osim ukoliko ne menjate već podnetu prijavu ili postupate po odluci suda.

Podaci o poreskom obvezniku

U drugom delu prijave vaši lični podaci – ime, prezime i JMBG biće automatski popunjeni. Potrebno je da odaberete opštinu prebivališta i unesete adresu, broj telefona i elektronsku poštu.

Podaci o poreskom obvezniku

Podaci o načinu ostvarivanja prihoda

Ovde je potrebno da odaberete – Isplata na račun kao način ostvarivanja prihoda i da upišete broj svog tekućeg računa bez crtica i razmaka.

Način uplate prihoda

Zatim sačuvajte kako biste prešli na sledeći korak. Ukoliko ste propustili da unesete neki od podataka, sada će vam biti ukazano na grešku.

Prihod

Došli smo do najvažnijeg dela – unosa podataka o prihodu. Sa desne strane biće zeleni plusić pomoću kojeg ćete dodati prihod.

Unos prihoda

Sada je potrebno da obračunate porez i doprinose koje je potrebno uplatiti. Najpre unosimo šifru vrste prihoda. U našem primeru prijava se podnosi za lice koje nije osigurano po drugom osnovu (oznaka 5), nije zaposleno kod isplatioca i kome se priznaju normirani troškovi 20% (oznaka 602000).
Prvi broj birate na osnovu kategorije kojoj pripadate:

 1. Zaposleni
 2. Osnivač i članovi privrednog društva u kojem su zaposleni
 3. Lice osigurano po osnovu samostalne delatnosti i samostalni umetnici
 4. Lice osigurano po osnovu poljoprivredne delatnosti
 5. Lice koje nije osigurano po drugom osnovu
 6. Nerezedient
 7. Invalidno lice
 8. Vojni osiguranik
 9. Lice penzioner po osnovu zaposlenosti
 10. Lice penzioner po osnovu samostalne delatnosti
 11. Lice kojem se isplaćuje prihod van radnog odnosa i ne plaćaju doprinosi
 12. Lice vojni penzioner
 13. Penzioner poljoprivrednik

Drugi broj, šifru, birate iz tabele ispod:

ŠifraOpisNormirani trošak
601000Drugi prihodi koji se daju za rad primaocu prihoda koji nije zaposlen kod isplatioca, kada je primalac prihoda osiguran po drugom osnovu20%
602000Drugi prihodi koji se daju za rad primaocu prihoda koji nije zaposlen kod isplatioca, kada primalac prihoda nije osiguran po drugom osnovu20%
301000Prihod autora, koji je osiguran po drugom osnovu50%
302000Prihod autora, koji nije osiguran po drugom osnovu50%
303000 Prihod autora, koji je osiguran po drugom osnovu43%
304000 Prihod autora, koji nije osiguran po drugom osnovu43%
305000Prihod autora, koji je osiguran po drugom osnovu34%
306000Prihod autora, koji nije osiguran po drugom osnovu34%
Obračun poreza i doprinosa
 • Bruto prihod – unosite iznos u dinarima, konvertovan na dan uplate po srednjem kursu NBS. U našem primeru je to 100.000 kako bi se lakše mogli da pratite obračun.
 • Osnovica za porez i doprinose – dobijate je kada od bruta oduzmete normirane troskove. U našem primeru oni su 20% za ugovor o delu, zbog čega je osnovica 80.000. U slučaju autorskog honorara, u zavisnosti od usluge, priznavaće se različiti normiralni troškovi. Visina normiranih troškova definisana je Zakonom o porezu na dohodak građana (član 56.).
 • Obračunati porez – porez u ovom slučaju je 20% osnovice
 • Doprinos za PIO – 25,5% osnovice
 • Doprinos za ZDR – 10,3% osnovice. U slučaju da ste u radnom odnosu ili imate penziono osiguranje ne plaćate ovaj doprinos, samim tim ovde upisujete nulu.

Nakon što unesete iznose poreza i doprinosa, možete sačuvati prijavu i nakon toga je potpisati i podneti. Dobićete podatke za uplatu – račun na koji se vrši uplata i sa kojim pozivom na broj. Važno je da ispravno unesete ove podatke kako bi uplata bila evidentirana.

One comment

 1. Hvala na detaljno objašnjenom postupku.

  Zamolio bih za pojašnjenje, kako se računa i upisuje u prijavu kamata, za uplate kojima je davno prošao rok od 30 dana?

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *