Službeno putovanje u inostranstvo – kako da podignem novac?

Već ste odredili vreme i mesto putovanja, počeli ste da pakujete kofere i skoro ste spremni za put. Ne zaboravite da proverite da li ste poneli pasoš i naravno novac. 🙂

Ukoliko redovno čitate naše tekstove, već znate da za službeno putovanje možete podići gotovinu u devizama. Da biste to učinili morate pripremiti određenu dokumentaciju:

  1. Odluka o službenom putovanju – Ovom odlukom upućujete sebe (ili svog zaposlenog) na službeno putovanje. U odluci je potrebno navesti podatke osobe koja ide na putovanje i podatke o samom putovanju (poput datuma putovanja).
  2. Nalog za službeno putovanje – sledeći korak je popunjavanje naloga za službeno putovanje u inostranstvo. Popunjavamo samo prvi deo naloga u kome navodimo detalje putovanja kao i iznos koji je potrebno isplatiti.
  3. Nalog za plaćanje – Konačno, potrebno je da popunite nalog za plaćanje. Posebno obratite pažnju na polja pod brojem 7.
  • redni broj – upisujete redni broj stavke. Ukoliko imate samo jednu stavku uvek upisujete broj 1,
  • šifra osnova – upisujete broj 340 (što je šifra za troškove službenog putovanja u inostranstvo iz šifrarnika),
  • broj ugovora iz kontrolnika – je broj naloga po kojem dižete novac. Ako je ovo prvi nalog koji kreirate u 2019. godini upisujete 1/2019, za sledeći upsujete 2/2019…
  • godina iz kontrolnika – je tekuća (2019) godina,
  • opis transakcije – akontacija za službeni put,
  • iznos – iznos koji je potrebno da se isplati.

Imajte u vidu da je Zakonom o porezu na dohodak građana (član 18.) određena maksimalna visina dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo (50 evra). Takođe, novac koji podižete na bankomatu u inostranstvu može biti do tog iznosa. Ukoliko imate npr. i trošak avionske karte, možete ga uračunati u trošak i priložiti kartu kao dokaz. 

Savet: Svoj preduzetnički devizni račun, kao i karticu, možete koristiti za plaćanja u inostranstvu. Ukoliko znate da ćete putovati u inostranstvo, ne morate konvertovati sve devize u dinare. 

Ostaje još samo da vam poželim – srećan put! 🙂

 

 

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *