Zašto plaćamo doprinose?

*Ovaj tekst izrađen je u sklopu informativno-edukativnih aktivnosti kampanje „Popravi sistem – znanjem do promena“

Doprinose u našoj državi je obavezno plaćati. Njima obezbeđujemo socijalno osiguranje. Plaćaju se za skoro svaki prihod koji se ostvaruje. Postoje doprinosi koje snosi poslodavac i koje snosi zaposleni, međutim u praksi njih plaća jedna osoba. Kada je upitanju radni odnos to čini poslodavac, ako se samostalno pružaju usluge to snosi fizičko lice ili preduzetnik.

Koje doprinose plaćamo i koliko?

Doprinose koje plaćamo državi služe za finasiranje obaveznog socijalnog osiguranja. Visina doprinosa koji se plaćaju propisana je Zakonom o obeveznom socijalnom osiguranju i u većini slučajeva iznose:

  1. penzijsko i invalidsko osiguranje 25% (od 2023. godine iznosiće 24%)
  2. zdravstveno osiguranje 10,3%
  3. osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,75%
Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO)

Ovim doprinosima obezbeđeni su staž i penzija, a čine ih:

  • doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje,
  • dodatni doprinos za staž osiguranja,
  • doprinos za slučaj invalidnosti i telesnog oštećenja po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.
Doprinos za zdravstveno osiguranje

Ovim doprinosom obezbeđuje se državna zdravstvena zaštita i uključuje:

  • doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje,
  • doprinos za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti.
Doprinos u slučaju nezaposlenosti

Ovaj doprinos služi da u slučaju nezaposlenosti, lice može da dobije novčanu naknadu od države. 

U cilju poboljšanja sistema oporezivanja fizičkih lica koja rade sa inostranstvom i pronalaženja rešenja za trenutnu situaciju, Srbija u pokretu je započela kampanju Popravi sistem – znanjem do promena, koju je podržao i Pausal. Pored insistiranja na usvajanju prelaznih i nakon toga trajnih rešenja, fokus kampanje biće na informisanju i edukaciji zajednice. Pozivamo vas da se priključite kampanji, kao i da nam pišete u komentarima o kojim temama vezanim za poslovanje frilensera biste voleli da saznate više. Da pratite novosti vezane za kampanju prijavite se ovde.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *