Preduzetnik – paušalac i knjigaš

*Ovaj tekst izrađen je u sklopu informativno-edukativnih aktivnosti kampanje „Popravi sistem – znanjem do promena“

Paušalac i knjigaš su vrste preduzetnika. Preduzetnik je fizičko lice koje se registruje da obavlja svoju delatnost. Najčešće se bavi malim biznisom, koji je tek u razvoju ili nema resurse ili potrebe za proširenjem.

Od 01.03.2020. godine preduzetnici su u obavezi da prolaze test samostalnosti. Ovaj test sadrži 9 kriterijuma, po kojima se procenjuje da li je preduzetnik u odnosu na svakog svog klijenta samostalan ili je u pitanju drugačija vrsta odnosa. Preduzetnik može da ispunjava 4 od 9 kriterijuma, kako bi mogao da nastavi da posluje na taj način sa tim klijentom.

Preduzetnik paušalac

Ovakav način registrovanja namenjen je licima koji nisu u mogućnosti da vode poslovne knjige. Oni plaćaju fiksne troškove prema poreskom rešenju koje im odredi Poreska uprava na osnovu nekoliko faktora (Zakon o porezu na dohodak građana, član 32, član 33). Visina troškova može biti između 12 i 35 hiljada mesečno, i uvek su isti bez obzira na ostvaren prihod. 

Uslovi da biste poslovalii kao paušalac je da promet u jednoj kalendarskoj godini (01.01.-31.12.) mora da bude manji od 6.000.000 dinara, dok u 365 uzastopnih dana mora biti manji od 8.000.000. Promet je zbir vrednosti svih računa koje paušalac izdaje tokom godine.

Postoje odrđene delatnosti koje ne mogu da posluju na ovaj način (ćlan 40 Zakona) a to su:

 • marketing,
 • finansije,
 • ugostiteljstvo,
 • nekretnine,
 • prodaja robe.

Paušalci ne pravdaju troškove, ne podnose završne račune i ne mogu biti u sistemu PDV-a. 

Preduzetnik knjigaš

Registrovanje kao knjigaš ostavlja 2 otvorene opcije. Prva je registracija kao knjigaš- samooporezivanje, a druga knjigaš – lična zarada. Obe opcije po želji mogu biti u sistemu PDV-a i u obavezi su da pravdaju troškove. 

Knjigaš- samooporezivanje

Prihod se ostvaruje kao fizičko lice, a onda se od tog ostvarenog prihoda (prihoda na „samostalnu delatnost“), plaća dažbina.

Drugim rečima, porez i doprinosi se obračunavaju prema ostvarenom prihodu ili prema minimalnoj osnovici ako je prihod manji. Osim toga, na kraju svake godine se plaća i porez na dohodak 10%.

Ovaj vid poslovanja definisan je članovima 100a, 113 i 114 Zakona.

Knjigaš- lična zarada

Ovim vidom registrovanja preduzetnik se takođe samooporezuje, ali samo delom prihoda, a ostalim delom prihoda isplaćuje ličnu zaradu.

To znači da se sklapa radni odnos i preduzetnik sam sebi određuje platu, koju mesečno isplaćuje i na osnovu koje plaća porez i doprinose. Ovo postoji da knjigaš ne bi plaćao doprinose po dva osnova: na ličnu zaradu kao fizičko lice i na dobit kao preduzetnik- kao pravno lice.

Na kraju svake godine plaća porez na dohodak 10%

Ovaj vid poslovanja definisan je članom 33a Zakona.

Zanima vas više? Pročitajte:
Poslovni oblici

U cilju poboljšanja sistema oporezivanja fizičkih lica koja rade sa inostranstvom i pronalaženja rešenja za trenutnu situaciju, Srbija u pokretu je započela kampanju Popravi sistem – znanjem do promena, koju je podržao i Pausal. Pored insistiranja na usvajanju prelaznih i nakon toga trajnih rešenja, fokus kampanje biće na informisanju i edukaciji zajednice. Pozivamo vas da se priključite kampanji, kao i da nam pišete u komentarima o kojim temama vezanim za poslovanje frilensera biste voleli da saznate više. Da pratite novosti vezane za kampanju prijavite se ovde.


3 comments

 1. Poštovani,

  imam dva pitanja:
  1. da li preduzetnik paušalac može vršiti uplate na svoj račun fizičkog lica pod šifrom 241?
  2. ukoliko je usluga fakturisana krajem 2020. a isplata izvršena početkom 2021. da li uplaćena sredstva ulaze u limit za 2020. ili 2021. s obzirom na to da preduzetnik ne može uvek da utiče na datum na koji će klijent izvršiti uplatu?

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *