Odložite pečat i bacite štampač, digitalna faktura je validna bez pečata i potpisa

Faktura, kao i bilo koji elektronski dokument, koji je izvorno nastao u elektronskom obliku se smatra originalom.

To znači da nema potrebe da štampate ovaj papir, stavljate na njega pečat i potpis i zatim čuvate ili dajete kupcu kojem je namenjen – kada ga pošaljete meilom ili nekim drugim kanalom, smatra se originalom i potpuno validnim dokumentom.

 

Da bi elektronska faktura bila validna, ona mora (pored zakonom naznačenih obaveznih elemenata) sadržati i identifikacionu oznaku.

Ova oznaka u suštini potvrđuje verodostojnost fakture, tako što pokazuje da je nju kreirala osoba koja ima ovlašćenje za to. Ona može biti samo ime i prezime, potpis, elektronski potpis, kombinacija ovih oznaka, kombinacija drugih oznaka itd. U suštini šta god što vi odredite i označite kao vašu specifičnu oznaku.

Ovo se određuje internim aktom, tj. dokumentom kojim osoba koja ima ovlašćenje donosi odluku da će koristiti identifikacionu oznaku za potpisivanje elektronskih dokumenata i koja je to tačno oznaka.

 

Jedan primer ovog dokumenta je sledeći:

 

i njime potvrđujemo da je svaka faktura sa ovom identifikacionom oznakom validna:

 

Na ovom primeru se vidi identifikaciona oznaka kao niz nasumičnih karaktera, što predstavlja još jedan primer kako ona može biti korišćena.

 

Sonja Žabić

Entuzijasta | Kreativac | Uvek s osmehom "Ideja ne mora da bude velika. Ona samo mora da promeni svet." Hugh MacLeod

Nema komentara

Imaš mišljenje na ovu temu? Ostavi komentar

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena.