Promena podataka kod paušalaca: šta se prijavljuje i kome

Tokom rada preduzetnika može doći do promena poslovnih ili ličnih podataka. Neki od njih su važni za identifikaciju preduzetnika, recimo podaci iz lične isprave i poslovno ime preduzetničke radnje. Neki drugi su od značaja za poreske obaveze, na primer sedište i pretežna delatnost. Da vidimo koje ste sve promene dužni da prijavite i kome.

Promena poslovnih podataka

U ovu kategoriju spadaju pretežna delatnost, poslovno ime i skraćeno ime i prevod poslovnog imena. Svaku nastalu promenu prijavljujete APR kroz registracionu prijavu promene podataka i odgovarajući dodatak, uz plaćanje takse od 850 dinara. Detaljnije o promeni poslovnog imena pročitajte na našem blogu.

Po završenoj registraciji Poreska uprava bi trebalo da ažurirane podatke preuzme od APR. Međutim možete da kontaktirate Poresku upravu i proverite da li je upoznata s nastalom promenom. Prelazak na drugu pretežnu delatnost utiče na vašu poresku osnovicu, te možete očekivati novo poresko rešenje.

O ovim promenama bi trebalo da obavestite i svoju banku.

Promena ličnih podataka preduzetnika

Pošto je preduzetnik fizičko lice, njegovi lični podaci su ključni za identifikaciju paušalne “radnje”.

Lični podaci preduzetnika odnosno poslovođe ili prokuriste uključuju ime i prezime, pol, JMBG odnosno evidencioni broj ili broj pasoša za strance. Ukoliko je došlo do promene nekog od tih podataka, popunjava se registraciona prijava APR s odgovarajućim dodatkom i prilaže se dokaz, najčešće kopija nove lične isprave.

U slučaju da imate novu ličnu kartu ne morate to da prijavite APR jer za vašu identifikaciju služi JMBG. Međutim trebalo bi da se javite svojoj banci.

Za strance je situacija nešto drugačija. Ako je prilikom registracije preduzetnika u registracionu prijavu upisan broj pasoša, novi broj pasoša se prijavljuje APR. Ukoliko je prilikom registracije naveden evidencioni broj stranca, promena pasoša ne mora se prijaviti APR. O promeni broja ličnog dokumenta stranac svakako treba da obavesti svoju banku.

Promena adresa i kontakt podataka

U ovoj kategoriji najvažniji je podatak o sedištu paušalne agencije. U slučaju promene sedišta najpre se popunjava registraciona prijava APR, a može se javiti i potreba da kontaktirate Poresku upravu ukoliko ne dobijete konačno rešenje na staroj i akontaciono rešenje na novoj opštini. Detaljnije o tome pročitajte u ovoj objavi. Ukoliko je novo sedište na istoj opštini kao i prethodno, ne menja se poresko rešenje.

Kroz registracionu prijavu promene podataka APR prijavljuje se i upis odnosno brisanje izdvojenog mesta, promena adrese za prijem pošte, broja telefona i e-mail adrese.

O promeni sedišta odnosno kontakt podataka treba da obavestite i svoju banku.

Prekid odnosno nastavak delatnosti

Ukoliko želite da privremeno stavite agenciju u mirovanje, podnosite odgovarajuću prijavu i Dodatak 06 APR. U prijavi možete navesti do kog datuma će trajati prekid ili izabrati opciju da nastavak delatnosti prijavite naknadno. U ovom drugom slučaju biće potrebno da podnesete još jednu prijavu.

Od početka 2023. godine se ne podnosi poreska prijava za prekid ili nastavak obavljanja delatnosti. Ipak, možete kontaktirati Poresku upravu kako biste je obavestili o promeni i ispratili da li je novo rešenje doneto na portalu ePorezi.

Ovu promenu bi trebalo da prijavite i Lokalnoj poreskoj administraciji kako bi se obustavilo odnosno nastavilo zaduženje za eko taksu.

Promena statusa zaposlenja preduzetnika

U slučaju da vam je preduzetnička delatnost bila primarni posao, a naknadno ste se zaposlili kod drugog poslodavca, ili obrnuto, i ta promena se prijavljuje. Međutim o njoj ne obaveštavate APR već Poresku upravu i/ili PIO fond jer ona utiče na poreze i doprinose koje plaćate kao preduzetnik. Ovo je trenutno jedina prijava promene koja se podnosi Poreskoj upravi.

Da vidimo koji su koraci potrebni u obe situacije:

 • Ako ste stupili u radni odnos, vaš poslodavac će izvršiti prijavu u PIO fondu. Zatim vi treba da prijavite promenu Poreskoj upravi, popunjavanjem prijave PPDG-1R na portalu ePorezi. Uputstvo ćete naći na našem blogu. Radni odnos postaje primarni osnov osiguranja, te kao preduzetnik više ne plaćate doprinose za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost. Od obaveza i dalje imate porez i doprinose za PIO. Poreska uprava će doneti novo rešenje, koje važi od datuma promene statusa zaposlenja.
 • U slučaju prekida radnog odnosa preduzetnička delatnost postaje vaš primarni osnov osiguranja, te ćete pored poreza i doprinosa za PIO plaćati i doprinose za zdravstveno osiguranje i nezaposlenost. U ovom slučaju prijava promene statusa se ne vrši automatski, već morate sami da je izvršite u PIO fondu, a zatim popunite poresku prijavu PPDG-1R na portalu ePorezi.

Važno je da budete u kontaktu sa svojim poreskim inspektorom kako biste bili sigurni da je prijava obrađena i doneto novo poresko rešenje.

Ukoliko imate nedoumicu vezanu za promenu podataka ili popunjavanje obrazaca, slobodno nam se javite na office@pausal.rs.

8 comments

  1. Poštovani,

   Opšta prijava (PPDG-1R) se podnosi u roku od 30 dana. Ukoliko je prošlo više od 30 dana, podnosite prijavu po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

 1. Pozdrav, podnela sam zahtev u APR za registraciju firme, odabrala pausal (poklapa se sa sirom delatnisti) pa me zanima da li treba naknadna prijava u socijalno, pio ili poresko? I da li treba da podnosim posebno PGJO prijavu zbog podnosenja zahteva za bezbedonosni element za kasu ili je registracija prostora podrazumevana sa registracijom u apr posto nema izdvojenih jedinica?

  1. Zdravo, Nataša,

   Za početak, ukoliko ste prilikom registracije već dobili MA obrazac prijave, to znači da ste već prijavljeni na osiguranje, te nema potrebe da odlazite u PIO. Eventualno možete da proverite da li vam je overena zdravstvena kartica na sledećem linku.

   Ukoliko nije, treba da kontaktirate RFZO.

   Dok vam poresko rešenje stiže na portal ePorezi 48h nakon registracije.

   A što se tiče same kase, ukoliko prijavljujete kasu, u obavezi ste da podnesete prijavu za prostor PGJO (obzirom da se to ne podrazumeva u APR-u), a 24h nakon toga – ESF prijavu za bezbedonosni element.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *