Da li mi je doneto rešenje o eko taksi?

Prijavu za eko taksu su bili u obavezi da ponesu svi privredi subjekti do 31.07. Na osnovu podnete prijave Lokalna samouprava donosi rešenje po kojem se vrši plaćanje takse. Kada možete da očekujete da će rešenje biti doneto? Odgovor na ovo pitanje zavisi od Lokalne samouprave, ali ćemo vam pokazati kako možete da proverite da li je rešenje gotovo i koji iznos za plaćanje da očekujete. 

Važna izmena: od 2024. godine prijave za eko taksu će se podnositi do 30.04.

Da li je obrađena prijava za eko taksu?

Prvi korak koji možete da uradite da biste videli da li je doneto rešenje, je da proverite da li je obrađena prijava. Ovo je moguće ukoliko ste prijavu podneli elektronski. Ako ste to učinili papirno, potrebno je da kontaktirate Lokalnu samoupravu. Takođe, ako ste ovlastili drugo lice da umesto vas podnese prijavu, ono će moći da proveri podatke za vas. 

Ukoliko je status prijave „Podneta“ – znači da prijava još uvek nije obrađena i da rešenje nije gotovo. 
Ako je status prijave „U obradi“ – prijava se obrađuje i možete da očekujete da će rešenje biti uskoro doneto. 
Status „Doneto rešenje“ – znači da možemo da vidimo iznos i instrukcije za plaćanje. 

Da biste proverili status prijave, potrebno je da se prijavite na LPA portal sa svojim elektronskim sertifikatom. Zatim odaberite Poresku prijavu za EKO naknadu.

Videćete sve prijave koje ste podnosili za eko taksu i njihov status. U suprotnom, proverite opet status za nekoliko nedelja.

Ukoliko je doneto rešenje, idemo na naredni korak.

Koja je visina takse?

Kada smo videli da je doneto rešenje, možemo da proverimo kolika je visina naknade utvrđena. Samo rešenje ne možete da preuzmete sa portala, ono će stići poštom, ali možete videti sve podatke za uplatu.

Odaberite Poreske obaveze – pregled utvrđenih obaveza.

U ovom segmentu moći ćete da vidite kada je rešenje doneto i koji je datum uručenja (datum kada ste rešenje primili poštom). Pored toga moći ćete da vidite broj računa i poziv na broj za uplatu. Na osnovu tih informacija možete izvršiti plaćanje i pre nego što dobijete rešenje u papirnom obliku. 

Rok za plaćanje je 15 dana od prijema rešenja, nakon toga počinje da se obračunava kamata. 

Ne zaboravite da proverite da li ste platili obaveze za prethodnu godinu. Ako vam je potrebna pomoć, pišite nam na office@pausal.rs

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *