DVE POZITIVNE PROMENE ZA MAME PREDUZETNICE

Mame preduzetnice su od avgusta 2023. godine u nešto povoljnijem položaju kada je u pitanju ostvarivanje prava na porodiljsko odsustvo, jer je počeo sa primenom izmenjen i dopunjen Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Kakva prava imaju mame preduzetnice?

Prava preduzetnica nisu izjednačena sa pravima zaposlenih žena, zbog čega su one u nepovoljnijem položaju. 

Inicijativa “Digitalne zajednice” “I preduzetnice su mame” je prepoznala pet razlika između zakonskih prava koja imaju trudnice i porodilje koje su u radnom odnosu i onih koja ostvaruju preduzetnice. 

Koje su to razlike?

  • Iznos naknade za vreme trudničkog bolovanja – da bi ostvarila pun iznos naknade zarade, preduzetnica bi morala da svoju radnju stavi u mirovanje. Ako bi radnja nastavila poslovanje, preduzetnica bi bila u obavezi da angažuje poslovođu. U tom slučaju ona dobija samo 50% naknade.
  • Radni staž – za vreme porodiljskog i odsustva radi nege deteta, preduzetnicama se ne uplaćuju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Time one gube radni staž u trajanju od godinu dana.
  • Odustvo radi nege detata za treće i svako sledeće dete – preduzetnice su imale pravo na porodiljsko odnosno odsustvo radi nege deteta u trajanju od godinu dana. Za zaposlene žene trajanje odsustva u ovom slučaju je dve godine.
  • Pravo da se prenese odsustvo radi nege deteta na partnera – partner preduzetnice nije mogao da preuzme odsustvo sa rada radi nege deteta.
  • Zagarantovana minimalna zarada – za razliku od zaposlenih žena, kod preduzetnica ne postoji zagarantovana minimalna zarada tokom porodiljskog odsustva. 

Posle sastanka radne grupe u koju su ušli predstavnici civilnog sektora i resorsorsnih ministarstava pokrenut je postupak izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Koje su izmene usvojene?

Izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje se primenjuju od 1. avgusta 2023, usvojene su dve promene:

  • Pravo da se prenese odsustvo radi nege deteta na partnera – partner preduzetnice sada može da preuzme brigu o detetu. Ukoliko ona želi da se vrati na posao, nakon što beba napuni 3 meseca, može preneti pravo na supružnika.
  • Odsustvo radi nege deteta za treće i svako sledeće dete – za treće i svako sledeće dete preduzetnice sada imaju pravo na odsustvo u trajanju od dve godine uz pripadajuću naknadu.

Ovim izmenama napravljene su značajne promene u poboljšanju položaja preduzetnica. Međutim, njihova prava još uvek nisu izjednačena sa pravima zaposlenih žena. Očekujemo i pratimo dalji razvoj situacije.

Ukoliko vam je potrebna pomoć oko ostvarivanja prava na trudničko ili porodiljsko odsustvo pišite nam na office@pausal.rs.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *