Ko podleže plaćanju eko takse?

Plaćanje eko takse je Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu postalo obavezno za sva pravna lica, preduzetnike i udruženja. Ova Uredba počela je sa primenom od 07.12.2019. Rok za podnošenje prijave je 31.07. za svaku godinu za koju se podnosi prijava.

Važna izmena: od 2024. godine prijave za eko taksu će se podnositi do 30.04.

Ko je izuzet od plaćanja eko takse?

Pojedine delatnosti nisu razvrstane u Uredbi o uticaju na životnu sredinu, pa lica koja ostvaruju prihode od ovih delatnosti nisu u obavezi da podnose prijavu (ali savetujemo da se svakako konsultujete sa svojom lokalnom administracijom). Osim toga, prijavu za eko taksu ne podnose:

 • korisnici budžetskih sredstava
 • stambene zgrade
 • organizacije obaveznog socijalnog osguranja
 • crkve i verske zajednice

Kriterijumi za određivanje eko takse

Kriterijum za određivanje aktivnosti koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu je pretežna delatnost:

 • ona koja je registrovana u APR
 • ona čijim je obavljanjem pravno lice ili preduzetnik ostvario najviše prihoda u prethodnoj godini

Dakle, ako ostvarujete veće prihode od delatnosti koja nije registrovana u APR, prilikom podnošenja prijave za eko taksu posmatrate upravo tu delatnost kao pretežnu.

U Prilogu Uredbe možete videti da li vaša delatnost ima veliki, srednji ili mali uticaj na životnu sredinu.

Koji je iznos eko takse?

Koliku taksu ćete plaćati osim od delatnosti, zavisi i od toga da li ste klasifikovani kao veliko, srednje, malo ili mikro pravno lice ili preduzetnik. Na osnovu ova dva parametra, određuje se godišnja eko taksa. Pogledajte iznose eko takse iskazane u dinarima, na godišnjem nivou.

Veliki negativni uticaj na životnu sredinuSrednji negativni uticaj na životnu sredinuMali negativni uticaj na životnu sredinu
Veliko pavno lice2.000.000,001.000.000,00500.000,00
Srednje pravno lice500.000,00250.000,00125.000,00
Malo pravno lice200.000,00100.000,0050.000,00
Mikro pravno lice i preduzetnici20.000,0010.000,005.000,00

Napomena: Iznos takse ne može biti veči od 0,4% prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.
To praktično znači da za prvu godinu poslovanja ne plaćate ništa, jer je prihod u prethodnoj godini nula. S tim u vezi, postavlja se pitanje da li je u prvoj godini poslovanja neophodno podneti prijavu? Odgovori koje smo dobijali od lokalnih samouprava su različiti. Neki smatraju da treba iako se neće plaćati taksa, dok drugi smatraju da nije potrebno. Proverite sa vašom lokalnom samoupravom koje mišljenje zastupa.

Kako se podnosi prijava?

Za podnošenje prijave potrebno je popuniti Obrazac 1. Kao što smo pomenuli rok da ovo učinite je 31.07.

Prijavu možete podneti i online, putem portala LPA.

Ukoliko ne podnosite online prijavu, već je popunjavate ručno, na obrascu je potrebno:

 1. Uneti podatke pravnog lica ili preduzetnika;
 2. Označiti stepen negativnog uticaja na životnu sredinu – prema klasifikaciji navedenoj u Prilogu Uredbe;
 3. Označiti veličinu pravnog lica – prema propisima koje uređuje Zakon o računovodstvu

Posebnu pažnju obratite na polja:

Poslovni prihod

 • Poslovni prihod upisujete na osnovu finansijskog izveštaja od prethodne godine.
  Paušalci upisuju prihod iz KPO knjige. Unosi se celokupan iznos, dok se taksa obračunava srazmerno danima kada je obveznik bio aktivan.

Savet plus: naznačite u ovom polju na koju godinu se odnosi prijava. Ukoliko niste bili aktivni cele godine, napišite i datum od kada ste nastavili obavljanje delatnosti ili kada ste obustavili.

 • Ukoliko ste se tek registrovali u ovom polju možete upisati novoregistrovano lice;
 • Ako ste paušalac ovde upisujete prihod iz KPO knjige.
  Update: Od prijave za 2024. godinu, kao prihod za paušalce se unosi prihod na osnovu poreskog rešenja (osnivca za celu prethodnu godinu).

Jedinice lokalne samouprave

Ukoliko imate registrovano više poslovnih jedinica na različitim opštinama, u polje Jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost upisujete sve opštine na kojima poslujete. Takođe, na svim opštinama predajete prijavu i na svakoj upisujete ukupno ostvaren prihod u prethodnoj godini. Uprave javnih prihoda doneće rešenje po kojem ćete plaćati i to samo na onim opštinama na kojima ostvarujete prihod. 

Ako imate više poslovnih jedinica na istoj opštini, podnosi se samo jedna prijava. 

Predaja prijave

Potpisan i popunjen obrazac predajete u jedinici lokalne samouprave, koja donosi rešenje po kojem ćete plaćati eko taksu. Rešenje dobijate poštom, čak i kada podnosite prijavu online.

U opštinama koje smo kontaktirali obrazac je moguće poslati poštom, u nekima čak i mejlom. Ukoliko želite da izbegnete odlazak možete proveriti sa vašom loklanom samoupravom na koji način možete dostaviti obrazac. Kontakt podatke za Beogradske lokalne samouprave možete pronaći ovde

Ukoliko dođe do promene poslovanja – obustavite ili prekinete obavljanje delatnosti, promenite opštinu i sl. potrebno je da podnesete prijavu sa izmenjenim podacima.

Rešenje o plaćanju eko takse

Rešenje o plaćanju eko takse dospeva poštom, dok se zaduženja mogu videti i na portalu LPA.

Iznos eko takse određen je na godišnjem nivou, ali se može plaćati na 12 mesečnih rata. Takođe, visina takse bi trebalo da bude srazmerna danima kojima ste obavljali delatnost.

Rok za plaćanje akontacija je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Akontacije možete da nastavite da plaćate i u narednoj godini, s obzirom da se račun i poziv na broj ne menjaju, a da se može desiti da zaduženja nastave da teku i pre podnošenje prijave za tu godinu.

Za plaćanje eko takse koristite šifru plaćanja 153, odnosno 253.

217 comments

  1. Dragi Vladimire,

   Od uprava javnih prihoda koje smo kontaktirali smo dobili različite odgovore. Savetujem vam da kontaktirate vašu upravu i da postupite prema njihovom uputstvu. Ukoliko podnosite prijavu predlažem da unesete datum kada je delatnost obustavljena. Trebalo bi svakako da dobijete samo za period dok ste aktivni, ali vam još uvek ne možemo reći sa sigurnošću.

  2. Draga Sonja,
   Nisam bila u zemlji.
   Da li je kasno danas podneti prijavu za sifru 7022?
   Agencija je imala status mirovanja u 2018. zbog trudnickog I porodiljskog odsustva,a krenula sa radom od 25.09.2019.

 1. Poštovani, šta se dešava u situaciji da smo zamrznuli agenciju u februaru? Da li se onda podnose dve prijave, jedna za 2019 i jedna za 2020, gde ova druga obuhvata samo period od 1.1 do 29.02.2020 ?

  Hvala unapred

  1. Draga Ljiljana,

   Za 2019. podnosite prijavu, a za 2020. savetujem da kontaktirate vašu upravu da postupite prema njihovom uputstvu, jer smo dobijali različite odgovore. Svakako bih na prijavi naglasila do kada ste bili aktivni. Trebalo bi svakako da dobijete samo za period dok ste aktivni, ali vam još uvek ne možemo reći sa sigurnošću.

  1. Poštovani,
   Jedina sam zaposlena u svojoj radnji za ručnu proizvodnju sapuna. Posedujem sertifikat o starim zanatima. Da li to utiče na visinu eko-takse? Negde sam pročitala da stari zanati ne podležu naplati taksi. Da li to važi i u ovom slučaju?
   Hvala!

   1. Poštovana Dragana,

    Prema informacijama koje smo mi dobili ne postoji oslobađanje od ove takse za stare zanate, ali možete proveriti i sa vašom lokalnom samoupravom.

     1. Daga Jasmina,

      Portal radi, ako imate nekih problema najbolje je da kontaktirate njihovu tehničku podršku.

  1. Draga Milena,

   Od uprava javnih prihoda koje smo kontaktirali smo dobili različite odgovore. Savetujem vam da kontaktirate vašu upravu da postupite prema njihovom uputstvu, a ukoliko podnosite prijavu predlažemo da unesete datum kada je delatnost obustavljena. Trebalo bi svakako da dobijete samo za period dok ste aktivni, ali vam još uvek ne možemo reći sa sigurnošću.

 2. da li eko taksu placaju i udurzenja gradjana? i isto pitanje a da je udruzenje registrovano i za privrednu delatnost (Снимање и издавање звучних записа и музике, 5920)?

 3. Dodao bih samo i ovo na ceo tekst. Eko taksa, po pravilniku, ne ouhvata sve delatnosti. Moja deltanost je usluge pripreme za štampu, šifra 1813. Pri konsultaciji sa inspektorkom iz lokalne poreske uprave Novi Sad, rečeno mi je da ja moram podneti prijavu a oni će, spram te uredbe, odrediti da li i koliko trebam da platim taksu. Dakle, iako nema vaše šifre delatnosti u pravilniku, morate podeti prijavu.
  Takođe, prijava za prethodnu godinu se radi na starom obrascu, a za ovu godinu na novom (link koji se nalazi u ovom tekstu). Sve ovo iz iskustva pričam, pre dva dana sam lično podnosio prijavu za svoju preduzetničku radnju u Novom Sadu, pa sam hteo da podelim sa vama.

  1. Dragi Nikola,

   Za delatnosti koje nisu obuhvaćene pravilnikom smo u međuvremenu saznali i dodali u tekst. Za obrazac nismo dobili iste informacije kao vi, ali moguće je da je to odluka na nivou lokalne samouprave Novi Sad. Hvala što ste s nama podelili informacije.

 4. Sonja, postovanje!

  Jedno pitanje u vezi polja „Poslovni prihod“.

  Da li sam dobro razumeo da u prijavi za 2019. godinu, kao pausalci, upisujemo samo prihod iz KPO koji smo ostvarili u periodu od 7.12.2018 – 31.12.2018?

  1. Dragi Predraže,

   Izvinjavam se na zabuni, dobili smo pogrešnu informaciju, unosi se ceo prihod iz 2018. a onda će se doneti rešenje za plaćanje takse za deo 2019. godine.

  1. Draga Katarna,

   Šifra 69.10 se takođe nalazi na spisku delatnosti i nus navedena nikakva izuzeća u Uredbi. Koliko mi je poznato advokati se ne registruju u APR, ali svakako podnose poresku prijavu i plaćaju porez i doprinose prema rešenju. Ukoliko grešim, savetujem vam da proverite sa svojom lokalnom samoupravom, ali verujem da bi i vi morali da podnesete prijavu.

 5. Da li pored zahteva za eko taksu se dostavlja i resenje APRa, pa oni u APRu vide koliki nam je prihod? Unovom Sadu se tako radi, a mene interesuje za Beograd. Hvala

  1. Draga Biljana,

   Na opštinama koje smo mi kontaktirali nije potrebno ništa osim obrasca 1. Verujem da neće smetati ukoliko pošaljete, ali i ukoliko neka opština ipak zahteva verujem da vas mogu kontaktirati da naknadno dostavite.

   1. Poštovana Sonja, molim Vas da pažljivije pročitate stav 6.člana 2 u kojem se pominje da taksa ne može biti veća od 0,4%, ali i da se to odnosi samo na obveznike koji delatnost obavljaju na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, a ne na sve obveznike.
    Da li sam u pravu?

     1. Постоји Закон о накнадама, постоји и Уредба, постоји и Правилник
      о попуњавању обрасца 1 и нигде не стоји да се било шта ради, обрачунава или попуњава како буду „рекли“ у локалној самоуправи. Срамота је да нису били у стању јасно и прецизно, у само 9 чланова Уредбе да напишу оно што су желели да „рекну“.

 6. Imam 2 pitanja:
  Da li podnosimo 2 prijave: 1 za 2019 i 1 za 2020, ili samo 1 prijavu za obe godine.
  Da li moze nekako elektronski da se posalje ta prijava? Instalirala sam sve sto je potrebno ali na portalu lokalne poreske administracije NE POSTOJI PORESKA PRIJAVA ZA EKOLOSKU TAKSU.
  Ima samo ovih prijava
  Poreska prijava o utvrđenom porezu na imovinu pravnih lica (PPI-1)
  Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (PPI-2)
  Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Kako elektronski da posaljem prijavu. Ne bih da dobijem koronu cekajuci danima u hodnicima sirine 90cm ispred vrata lokalne poreske administracije koja ne ume apsolutno ni na jedno od ovih pitanja da odgovori.

  1. Draga Biljana,

   Kako je najavljeno tek od 18.07. će moći da se podnese elektronski prijava i to samo za 2020. Ukoliko ste registrovani pre 2019. potrebno je da podnesete odvojeno i prijavu za 2019. godinu. Možete poslati poštom ili proveriti sa njima da li možete poslati mejlom.

   1. Zdravo,

    Ako smo registrovani 2019 godine koliko razumem prijavu za 2019 cemo morati fizicki da podnesemo i ako se obracunava samo od 07.12.2019 do 31.12.2019 a za 2020 mozemo preko portala?

    Kako ukoliko podnosimo prijavu preko portala da naznacimo da smo zamrzli pausalnu agenciju 2020 i da to uzmu u obzir kada obracunavaju taksu?

    hvala,

    1. Dragi Aleksandre,
     Prijave i za 2019. godinu mogu se podneti putem portala.
     Ukoliko ste zamrzli agenciju, to nije potrebno da naznacite u prijavi, vec oni imaju te informacije i uzece ih u obzir pri donosenju resenja.
     Pozdrav!

     1. Poštovani,

      da li preduzetnik paušalac ima obavezu da se prijavi za „Prijava za utvrđivanje lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru“ ukoliko mu je sedište radnje u stanu u kojem mu je i prebivalište?

      Hvala!

 7. Poštovana Sonja,

  Ja sam paušalac ali ne vodim knjige, nemam završni račun ni KPO.

  Šta je moj „ceo prihod iz 2018“?

  Da li su to zbirno sve uplate koje sam imao na poslovnom računu pod šifrom 221 u toku 2018. godine?

  Hvala na odgovoru.

  1. Dragi Aleksandre,

   Kao paušalac u obavezi ste da imate KPO knjigu u kojoj su upisane sve fakture koje ste izdali i koje treba da pokrivaju sve vaše uplate na poslovnom računu. Ako nemate KPO knjigu savetujem vam da je napravite.

   1. U KPO se ne upisuju uplate koje idu na tekuci racun… Zar ne treba onda iz banke traziti promet za celu godinu 2018.u i 2019… Posto je tamo i uplata pazara evidentirana kao i prihodi na racun.

    1. Draga Nataša,

     Nisam sigurna da vas razumem, u KPO knjizi bi trebalo da imate sve uplate. Ukoliko nemate možete tražiti promet iz banke, ali nama je rečeno da se upisuje iz KPO knjige.

 8. Znači sve one mere koje ste doneli da nam pomognete vraćamo kroz različite takse. Sramota, zbog ove situacije u zemlji jedva radimo, nemamo radnike da platimo a trazite da plaćamo eko taksu, naplatite nam taksu i na ovaj jadni život što živimo.

 9. Ako sam registrovao agenciju 2019 godine, da li je potrebno da ja popunjavam 2 obrasca ( i za 2019 , i za 2020), i ako je odgovor da, sta da upisem za poslovni prihod za 2019 (ako vec treba iz prethodne godine 2018. kad nisam imao nista)?

  1. Postovani,

   Kako da napisem da sam regitrovan 2019 kad u tom polju ne mozete da pisete nista osim broja. Da li u tom slucaju moze da se napise samo 0.00 rsd(jer nemamo prihod iz 2018)?

   1. Draga Nataša,

    Ako popunjavate elektronsku prijavu upisujete 0 kao prihod, a ako popunjavate papirno možete napisati i prihod 0 i registrovana u 2019. godini

  1. Draga Vesna,

   Ako se ne varam stambene zajednice su registrovane sa šifrom 94.99 koja se nalazi na spisku i u tom slučaju bi trebalo da se podnese prijava.

    1. Postovana Vesna ja mislim da se treba podnositi i za stambene zajednice, ako imate neku info molim Vas napisite
     Ja sam po pibu usla na lpa i izaslo je Delatnost ostalih organizacija na bazi uclanjenja sifra 94.9 koja se nalazi u uredbi.

     1. Draga Aleksandra,

      Lokalne samouprave koje smo mi konaktirali su nam rekle da treba. Savetujem da i vi kontaktirate svoju.

 10. Iz kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu dobio sam informaciju da ce od 18. jula prijava moci da se podnese online na portalu lpa.gov.rs

  Pozdrav

 11. Postovani,

  Predao sam obrazac u pisarnici poreske uprave u Kragujevcu. Nadam se da je to bilo pravo mesto za predaju ovog obrasca.
  Kada mogu da ocekujem da ce mi stici resenje, i gde ono stize? Na email koji sam upisao, fizicku adresu ili nesto trece?

  S postovanjem,

  1. Poštovani,

   Pretpostavljam da bi vam rekli da niste predali na dobrom mestu obrazac. Trebalo bi da vam stigne na adresu, ali ako imate elektronski potpis ili ste nekog ovlastili za upotrebu elektronskih servisa možete proveravati putem sajta LPA. Od sledeće nedelje će biti moguće podnošenje elektronske prijave, pa verujem da će moći i da se proverava stanje.

 12. Poštovanje,
  Da li preduzetnik-paušalac predaje prijavu i da li je u obavezi plaćanja takse, za 2020 godinu ukoliko je radnja u mirovanju cele godine?
  Hvala

 13. Ćao, predala sam prijavu za eko taksu (ako nekome znači, na opštini Rakovica može da se pošalje mejlom), ali ne znam kako će mi stići rešenje. Da li znate da li će nam slati rešenja poštom ili ćemo moći da im pristupimo u e-porezima? I kada bismo mogli da ih očekujemo?
  Veliki pozdrav,
  Katarina

 14. Postovani,
  sta se desava ako se zakasni sa prijavom ili se uopste ne podnese? Ovo je samo prijava, nije placanje? Posto su svi kriterijumi precizno definisani, zar nisu mogli lepo da izvuku listu svih preduzetnika ( kao sto je bilo za ova kovid davanja) i da sami odrede iznos za placanje, posto sve podatke vec imaju u „sistemu“. Ovako opet u zadnji cas cimaju ljude da se opet guraju po salterima gde ne bude moglo elektronski ili postom. I kada bi to trebalo da stigne na naplatu, i sta se desava ako se uopste i ne plati? I generalno kako mogu nesto retroaktivno da naplate? Jel pokusao neko da ospori tu uredbu? Ustvari, kakva nam je drzava i ne cudi me nista :-(.

  1. Dragi Marko,

   Za sada su nam rekli da neće biti kazni ukoliko se zakasni sa podnošenjem prijave. Da li će tako i ostati ne mogu da vam kažem, ali verujem da neće postojati mogućnost da se izbegne plaćanje u nekom trenutku.

 15. Уколико у неком тренутку током године фирма промени седиште, да ли то значи да за период до тог дана поднесем пријаву на старој општини, а онда на новој општини за период од тог дана?

 16. Zdravo, registrovala sam agenciju 2019. godine koja je bila aktivna nešto više od mesec dana, nakon toga je u mirovanju od aprila 2019. Da li je potrebno izvršiti prijavu i ukoliko jeste, za koju godinu se prijava vrši? Hvala

  1. Draga Branislava,

   Trebalo bi da podnesete za obe godine, s tim što bi trebalo da vam se obračuna period mirovanja, odnosno da za zaj period ne plaćate.

   1. Samo da pojasnim, agencija je osnovana u martu 2019. i u mirovanju je od aprila 2019. godine, dakle bila je aktivna nešto više od mesec dana. Obzirom da nije bila aktivna u decembru 2019. godine, od kada se vrši obračun, da li sam u obavezi da izvršim prijavu?

    Hvala

 17. Poštovani,
  Ako se obrazac 1 podnosi elektronski od18.07.20. ,da li knigovođa može da podnese za svoje klijente i da potpiše prijavu svojim kvalifikovanim elektronskim sertifikatom, ili svaki klijent mora da dostavi svoj kvalifikovani elektronski sertifikat ( mup l.k.), kao što je slučaj kod potpisivanja finansijskih izveštaja kod APR.
  Pozdrav,
  Bojan

  1. Dragi Bojane,

   Ukoliko je knjigovođa ovlašćen za upotrebu elektronskih servisa, trebalo bi da može da odnese prijavu umesto vas. Ukoliko nije, već samo vašim potpisom vrši prijave, onda ćete verovatno morati da nosite potpis, ali najbolje je da to proverite s knjigovođom. On će znati da li ima ovlašćenje.

  1. Dragi Risto,
   Ovaj opis stoji kako bi upisali tacan iznos prihoda koji ste imali. Recimo ako je to 356.000, potrebno je da tako unesete, a ne samo 365.
   Pozdrav!

 18. Gore u odgovorima ste naveli da smo mi sa sertifikatom oslobodjeni, sada mi kažete da nismo. U svakom slučaju neophodno je proveriti sa lokalcima. Hvala

 19. Poštovani,

  preduzetničku radnju (šifra 6209) sam juče otvorio online, a već danas mi je stiglo rešenje (17.07.2020).

  Da li sam u obavezi da podnosim prijavu za EKO taksu?

  Pozdrav,

 20. Postovani,
  Moja sifra delatnosti podpada pod placanje eko takse, ali ja se bavim rucnom izradom proizvoda od iskljucivo recikliranog materijala (otpad iz Srbije). Da li postoji olaksica za takvu vrstu izrade proizvoda?

  Unapred hvala

  1. Draga Marija,
   Nama nije poznato da postoje neke olaksice, niti je to definisano uredbom. Medjutim, najbolje je da se obratite lokalnoj samoupravi i raspitate detaljnije o tome.
   Pozdrav!

 21. Ako je u pitanju preduzetnik – računarsko programiranje – a delatnost se obavlja u stanu predma Uredbi takva firma ima mali negativan uticaj na ŽS. Kako stoji u jednom odgovoru fizička lica su već obveznici Eko takse. Zar to nije onda „kamata na kamatu“ (da tako kažemo) ili dvostruko oporezivanje i sl.

  1. Dragi Vladimire,
   Prvobitna uredba koju su hteli da donesu je sadrzala i da su fizicka lica obveznici placanja ove takse, medjutim to je izbaceno iz ove uredbe. Samo preduzetnici i pravna lica su obuhvaceni ovom uredbom, odnosno placaju ovu taksu.
   Pozdrav!

  1. Draga Olivera,
   Taksisti, ukoliko su registrovani kao preduzetnici pausalci, su kao i svi drugi preduzetnici u obavezi da predaju ove prijave. Kao pausalac, u obavezi ste da vodite KPO knjigu kao evidenciju svojih prihoda, iako ne vodite knjige.
   Pozdrav!

 22. Iskustvo iz Svrljiga, rekli su mi da predam prijavu samo za 2020, pošto je iznos za 2019 premali (24 dana od ukupno 365. Ono što jeste izazov, ukoliko ste u „stanju mirovanja“ plaćate celi iznos za 2020 (na osnovu godišnjeg prihoda iz 2019), bar mi je tako rečeno. Što po mom ličnom mišljenju znači da ćete platiti i za narednu godinu, ali do iznosa od 0.4% od godišnjeg prihoda za prethodnu godinu.

  Da budemo jasni, Eko taksa se zapravo zove „Naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine“. Uredbom se samo određuje iznos naknade, Zakon je taj koji obavezuje.
  Ispravite me ako grešim, predviđena je kaznena mera za predetnike-paušalce (koji nisu pravna lica), ukoliko se ne preda prijava do 31. jula. Predviđena je kazna u iznosu od 10.000 do 500.000 dinara ako ne plati utvrđena naknada i ne preda obrazac („ZAKON O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH DOBARA“, član 138 stav 1 i član 274 stav 2.)

  1. Dragi Nenade,

   Hvala na podeljenim informacijama. Kazna možda i jeste predviđena, ali su nam iz lokalne samouprave rekle da ih za sada neće sprovoditi. Svakako savet svima je da na vreme predaju prijavu.

 23. Molim za pomoć-savet.
  Podnela sam elektronski prijavu, naknadno sam primetila da sam pogresno popunila polje: broj opstina.
  Na koji nacin mogu da ispravim podatak ( umesto 1 ja sam upisala 242)
  Hvala unapred, Danka

 24. Poštovani,
  ukoliko doo društvo ima sedište u Beogradu a u svom vlasništvu ima posl.prostor na više opština po celoj Srbiji imam pitanje:
  da li prijaviti broj opštini u polju predviđenom za to ili ne (jer će zakupci-pravna lica plaćati eko-taksu po mestu obavljanja delatnosti tj našem posl.prostoru)?
  Znači li to da će na ovaj način eko-taksa biti naplaćena duplo?
  Hvala unapred i pozdrav svima!

  1. Draga Maro,

   ako to nisu registrovane poslovne jedinice, podnosite samo prema mestu sedišta. Ukoliko su registrovane poslovne jedinice, onda prijavljujete na svim opštinama, a taks se raspoređuje prema njima, neće biti duplo naplaćena.

  1. Dragi Aleksandre,

   Nažalost ne znam kako da vam pomognem. Po pravilu bi trebalo da imate KPO knjigu i da gotovinu koju primite uplatite na preduzetnički račun.

  1. Dragi Aco,

   Prema informacijama koje smo mi dobili od lokalne samouprave potrebno je da se podnese prijava, ali vam savetujem da proverite konkretno sa vašom lokalnom samoupravom. Isto, rečeno nam je da barem za sada neće biti kazni ako s ezakasni sa prijavom, ali ne možemo vam tvrditi da će tako biti za sve opštine.

   1. Poštovana,
    S obzirom da taksisti nisu vodili KPO knjigu i nemaju uplate preko računa da li mogu za prihod da stave 0 ?

    I još jedno pitanje.Stambene zajednice ne ostvaruju prihod ukoliko ne daju neku prostoriju u zakup.Da li u tom slučaju podnose prijavu i stavljaju 0 prihoda ili ne podnose uopšte ?

 25. Poštovani,
  Da li možete da mi kažeta na koju opštinu da pošaljem prijavu, sedište firme je na opštini Voždovac ( gde firma ne obavlja svoju delatnost-tu pristiže pošta) a obavljanje delatnosti obavlja se na opštini Zvezdara.
  Unapred hvala.

  1. Draga Snežana,

   Pre omogućavanja elektronskog podnošenja prijave, rečeno nam je da se prijava podnosi za sve delatnosti i da se u slučaju da delatnost nije navedena u uredbi, podnosi prijava bez obeležavanja uticaja. Pošto elektronski ne možete podneti prijavu bez toga, savetujem vam da proverite sa svojom lokalnom samoupravom.

 26. Poštovani,
  ako je u pitanju predstavništvo strane firme koje nema prihode, dakle u rubrici 2.6. obrasca prijave bi bila upisana nula, ima li obavezu prijave eko tekse ili ne ?
  Šifra delatnosti 8299 – Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju i u APR-u se vodi kao predstavništvo sa ciljem podrške kupcima proizvoda matične kompanije, edukacije i širenja servisne mreže.

 27. Поштовани,

  Занима ме како попунити пријаву у случају да је предузетник регистрован у 2020. години и имам неколико питања везано за то:

  1) да ли у пољу „датум од“ навести датум оснивања?
  – шта навести у пољу „Назив и шифра претежне делатности од које се остварује највише прихода у претходној години“, с обзиром да је обавезно поље, а да у претходној години предузетник није ни био регистрован?
  – да ли у пољу „приход“ навести 0 динара, с обзиром да је у избору године фиксирана 2019, када није било никаквог прихода (јер предузетник није био уопште регистрован)?
  – у тексту сте навели да новорегистрована лица могу у поље приход унети „новорегистрована лица“, али то није могуће, с обзиром да поље прима само бројчане вредности

  Хвала унапред!

  1. Dragi Stefane,

   U ovom tekstu smo obrađivali kako se podnosi prijava u papirnom obliku, s obzirom da elektronska prijava još nije bila moguća. Navodite datum od osnivanja, kao prihod unosite nulu, a pretežna delatnost je ona sa kojom ste registrovani.

 28. Poštovani,

  Zanima me kako popuniti prijavu u slučaju da je preduzetnik registrovan u 2020. godini i imam nekoliko pitanja vezano za to:

  1) Da li u polju „datum od“ navesti datum osnivanja ili 1.1.2020.?

  2) Šta navesti u polju „Naziv i šifra pretežne delatnosti od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini“, s obzirom da je obavezno polje, a da u prethodnoj godini preduzetnik nije ni bio registrovan?

  3) Da li u polju „prihod“ navesti 0 dinara, s obzirom da je u izboru godine fiksirana 2019, kada nije bilo nikakvog prihoda (jer preduzetnik nije bio ni registrovan)?

  4) U tekstu ste naveli da novoregistrovana lica mogu u polje prihod uneti „novoregistrovana lica“, ali to nije moguće, s obzirom da polje prima samo brojčane vrednosti

  Hvala unapred!

  1. Dragi Stefane,

   U ovom tekstu smo obrađivali kako se podnosi prijava u papirnom obliku, s obzirom da elektronska prijava još nije bila moguća. Navodite datum od osnivanja, kao prihod unosite nulu, a pretežna delatnost je ona sa kojom ste registrovani.

 29. Poštovani,
  da li su budžetski korisnici (konkretno osnovna škola) obveznici eko takse – šifra delatnosti 8520 obuhvaćena Pravilnikom?

  (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-00119/2020-02 od 24.2.2020. godine)
  7. Takođe, navodite da se prema članu 4. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 73/2019), odredbe tog zakona ne odnose na budžete i korisnike budžetskih sredstava, stambene zgrade, kao i na organizacije obaveznog socijalnog osiguranja, ako posebnim propisima nije drukčije uređeno, kao i na crkve i verske zajednice, osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti, u skladu sa propisima kojima je uređeno obavljanje tih delatnosti. S tim u vezi postavljate pitanje kako te kategorije pravnih lica plaćaju naknadu, s obzirom da se ne razvrstavaju, pri čemu nije propisano oslobođenje za njih i njihove delatnosti su sadržane u Prilogu?

  Korisnici budžetskih sredstava, stambene zgrade, organizacije obaveznog socijalnog osiguranja kao i crkve i verske zajednice osim u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti nisu obveznici predmetne naknade u smislu Uredbe, imajući u vidu da se ne registruju kod Agencije za privredne registre, izuzev crkve i verske zajednice u delu obavljanja privredne ili druge delatnosti, kao i da se na navedena lica ne primenjuju odredbe Zakona o računovodstvu.

 30. Postovani,

  U pravilniku objavljenom u Sluzbenom glasniku RS broj 93 od 26. decembra 2019. u clanu 3 se spominje neki „Obrazac 2“ koji je takodje obavezan za podnosenje prijave za ovu EKO taksu (u istom pravilniku clan 2 se odnosi na „Obrazac 1“ o kom se sve zna i dostupan je na linku u Vasem tekstu). Medjutim, ovaj Obrazac 2 se nigdje ne moze pronaci (bar ja ne uspijevam). O kom obrascu se radi? Da li treba da podnosimo ista vise osim podataka na Obrascu 1 za prijavu ove EKO takse?

  Hvala unaprijed.

 31. Postovani,

  Pre svega hvala na detaljnim uputstvima, kao i dobroj volji u odgovaranju na silne upite nas nesigurnih (bivsih) preduzetnika.

  U skladu sa time, imam sledecu nedoumicu. Ja sam naime zatvorio agenciju 29.2.2020. U tom trenutkum da bih dobio finalnu potvrdu iz APRa, morao sam im priloziti da nemam dugovanja iz poreske uprave, ali i iz samouprave lokalnih prihoda (gradje opstine).

  Dobio sam ove potvrde, predao u APR i agencija je (uspesno) zatvorena.

  E sad, mene zanima da li ja treba da podnosim ovu prijavu, buduci da mi je agencija zatvorena i da ne postoji vise, kao i da u trenutku kada sam je zatvarao, opstina mi je izdala da nemam nikakvih dugovanja.

  Da se razumemo – nisam neko ko izbegava svoje obaveze i trudi se da zaobidje zakon, ali u ovom slucaju zaista mislim da mogu da prodjem bez placanja iste, jer ponavljam – lokalna samouprava mi je dala potvrdu da nemam zaduzenja, a kada bih i hteo da podnesem prijavu za EKO taksu, podnosio bih je za agenciju koja vise ne postoji.

  Hvala unapred na odgovoru,
  Milos

  1. Dragi Miloše.

   Moje mišljenje je da bi trebalo da podnesete prijavu, ali istina je ste već dobili uverenje o izmirenim obavezama i da su tom prilikom trebali da vas obaveste o ovom taksi i da obračunaju eventualne troškove. Možda postoji mogućnost i da jesu, samo da vam nisu obrazložili šta plaćate. Savetovala bih vam da ipak proverite sa lokalnom samoupravom, kako ne biste snosili neke neočekivane troškove.

 32. Postovani taksista sam samostalni preduzetnik,pausalac sam i do sada nisam vodio KPO knjigu i nije mi uopste jasno kako da otvorim tu knjigu ,kako da upisujem iznose sa racuna ,sve ovo mi je potrebno radi podnosenja prijave za eko taksu ! Hvala

 33. Postovana Sonja,

  Malo sam se pogubio oko ovoga svega i nista mi nije jasno 😀

  Naime od 15.11.2018 – 31.12.2019 (1.1.2020 sam je zamrzao) sam imao racunarsko programiranje 6201 kao pausalac.

  Da li se moji prihodu 15.11.2018 – 31.12.2018 odnose na prijavu za 2019
  a 01.01.2019 – 31.12.2019 odnose na prijavu za 2020 ?

  Nista mi nije jasno kako ovo funkcionise a doneseno krajem 2019 😀

  1. Dragi Saša,

   Podnosite prijavu za 2019. sa datumom od 7.-31.12.2019. godine i unosite celokupan prihod iz 2018. godine. Taksa će biti obračunata samo za taj deo decembra. Za 2020. godinu s obzirom da uopšte nite bili aktivni, po mom mišljenju ne bi trebalo da podnosite prijavu, ali proverite sa vašom lokalnom samoupravom.

 34. Ja sam otvorio preduzetnicku radnju u januaru 2019te i stavio je u mirovanje 31.12.2019. Znaci nisam bio aktivan u 2020toj. Takodje, pise da se pri podnosenju prijave upisuje prihod iz predhodne godine, znaci li to da se u prijavi za 2019tu upisuje prihod iz 2018te? Tada nisam imao radnju. Sta bi trebalo da uradim? Prijavim 2020tu i stavim prihod iz 2019te, uz napomenu da sam neaktivan?

  1. Dragi Ivane,

   Tako je u prijavi za 2019. upisujete prihod iz 2018. koji je vama 0. Prijavu za 2020. po mom mišljenju ne bi trebalo da podnosite, ali vam savetujem da se konsultujete sa vašom lokalnom samoupravom.

 35. Postovana,
  Da li radnje koje su u mirovanju od 2018 ili sredinom 2019 godine treba da podnose prijave za 2019 godinu? I kako naznačiti period od kada su u mirovanju, jer je prilikom podnošenja prijave elektronski moguće staviti period od 07.12.2019.-31.12.2019.?

 36. Postovana,
  Da li poljoprivredno gazdinstvo u sistemu PDV-a,koje nije prijavljeno u APR-u ,bavi se uzgojem svinja i ima kapacitet 500 mesta ,treba da podnese prijavu?:

 37. Poštovani,

  Postoji nejasnoća u pogledu min i max vrednosti EKO takse. Naime, jasno je da je 0.4% prihoda za tu godinu, maximalna suma za uplatu, ali čemu onda služi kategorizacija po delatnosti? Meni je npr. 5000 dinara godisnje za moju delatnost. Da li je to minimalna ili maximalna suma koju plaćam.
  Primer:
  Ako 0.4% mojih prihoda za odredjenu godinu iznosi 7000 dinara, da li ja onda plaćam maximalno 7000 dinara ili maximalno 5000 dinara, kao što je navedeno u tabeli.

  Zabunu unosi ta suma u tabelama, jer nigde nije navedeno da li je to min ili max vrednost.
  Pozdrav

 38. Poštovani,

  imam nedoumicu vezanu za iznos prihoda koji se upisuje, posle raznih konsultacija.

  Da li se upisuje celokupni prihod, ili se upisuje samo prihod od obavljanja delatnosti?
  (Znači ne ulazi prihod od kamata,…)

  Hvala najlepše.

 39. Postovana ,
  Ispravljao sam gresku u prijavi kao po upustvu, napravio kopiju, ispravio podatak i snimio…sada imam jednu za 2019 i dve prijave za 2020 godinu!
  Sta da radim, nadam se da ce shvatiti da je druga kopija ili je potrebno da im saljem mail (kad bih znao na koji!)…
  Pozdrav, Stanko

 40. Poštovana,

  Da li postoji spisak svih lokalnih samouprava za teritoriju Srbije, neke firme imaju po više od 50 poslovnica širom Srbije, i ne znaju koga treba da kontaktiraju za dostavljanje obrasca1.

  Marija

 41. Imam sledeće pitanje : sedište firme je u Čačku a firma ima iznajmljen poslovni prostor u Beogradu za administrativne poslove . Da li se ta kancelarija smatra poslovnom jedinicom pa je potrebno poslati prijavu za eko taksu i u odgovarajući lokalnu samoupravu u Beogradu ?

  Hvala

 42. Postovani da li znate da li je omoguceno slanje prijave mailom na opstini Stari grad (ujpstarigrad@beograd.gov.rs)? Pokusavam da ih dobijem telefonom ceo dan i niko se ne javlja. Pozdrav.

 43. Da li preduzetnici pausalci koji imaju privremeni prekid obavljanja delatnosti od februara meseca 2020. godine, a koji su obavljali delatnost regularno u 2019. godini podlezu placanju eko takse za 2019. i 2020. godinu?

 44. Zdravo,
  Naziv i šifra pretežne delatnosti od koje se ostvaruje najviše prihoda u prethodnoj godini – šta tu upisuje preduzetnik osnovan 2020? Hvala puno!

 45. Bio sam preduzetnik 2018 2019 i marta 2020 zatvorio sve, dobio resenje o gasenju dakle morao da platim sve poreze i takse lokalnoj samoupravi da bih zatvorio.

  Koliko razumem ja ne podnosim nista i ne placam nista jer da nisam platio poreze i lokalne takse ne bih mogao da zatvorim preduzetnika.
  Molim ispravite me ako gresim. Hvala

  1. Poštovani,

   Najbolje je da proverite sa lokalnom samoupravom. U pravu ste da ne bi trebalo da dobijete uverenje da niste izmirili sve obaveze, tako da verujem da vam je obračunato zaduženje prilikom zatvaranja.

 46. Da li pravno lice koje je registrovano kao Udruženje građana – moto klub, koje je registovano marta 2019.god i ima ukupan prihod do sada 12000 din i to članarine, u obavezi da podnese prijavu za ovaj porez?

 47. Poštovani,
  Imam 2 pitanja u vezi tzv. eko-takse:

  1. Šta upisati u rubriku „Naziv i šifra pretežne delatnosti registrovane u APR-u“? Ja sam početkom ove godine promenio delatnost, iz 7022 u 7112.

  2. Šta upisati u rubriku „Poslovni prihod pravnog lica ili preduzetnika ostvaren u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade“?
  Da li je to zbir iznosa svih faktura izdatih u 2018, odnosno 2019. godini (iz KPO knjige), ili se gleda baš po prihodima-uplatama u 2018. i 2019. godini (prema izvodu iz banke za tu godinu), a koje su, u mom slučaju, nekada kasnile i po godinu dana (npr. izdata fatura 2017, naplaćeno sve u 2018.)?

  Unapred hvala,
  Uroš

 48. Molim za pomoc,

  bio sam bolestan i nisam stigao da do 31. jula podnesem prijavu jer pecat nije bio kod mene.

  To sam uradio danas putem mejla. Da li je to dovoljno?

  U pitanju je udruzenje gradjana.

  Da li znate da li ce biti nekih reperkusija odnosno kazni zbog kasnjenja od par dana.

  Kazne su mi rekle da idu od 500.000 do 2.000.000 dinara, a mi smo udruzenje koje je u prosloj 2019. godini imalo prihode 100.000 dinara.

  Mislim suludo je da kazne budu vece od prihoda.

  Hvala na pomoci

 49. Neznam da li ste primetili , sta se desava kada se bukvalno ista sifra delatnosti nalazi obe grupe ( i u delatnosti koje imaju veliki uticaj na žs i u delatnosti koje imaju srednji uticaj na žs)? Kako će lokalna samouprava da odradi klasifikaciju i naplatu? Čime će da se vodi u klasifikaciji? Nije sve jedno ….

 50. Postovana Sonja,

  ja sam svoju pausalnu agenciju osnovala u februaru 2020. godine.
  Da li mi mozete reci za koji period treba da obracunam iznose iz KPO, za sve uplate iz 2020. godine ili?
  Takodje, kao pausalac nisam podnosila nikakve prijave APR-u o razvrstavanju velicine pravnog lica. Da li pausalci automatski spadaju pod mikro pravna lica ili ipak treba da se podnesu neki zahtevi za to?
  Hvala unapred!

 51. Postovani,
  molim za asistenciju. Preduzetnik sam pausalac od 2010. god. Sifra delatnosti je 18.13 i nema je na spisku delatnosti obuhvacenih za Eko taksu. Kad sam nekad prosle godine bio do LPA oni su videli da mi nema sifre na spisku, i rekli mi tada da bi mozda trebalo ipak da popunim prijavu i predam je pa ce oni razmotriti sta dalje. Ja to nisam uradio i iskreno zaboravio sam na to dok me skoro nije podsetio prijatelj takodje preduzetnik. Molim vas recite mi sta bi trebalo sada da uradim da ne zabrljam vise nego sto mozda vec jesam…
  Srdacan pozdrav

 52. Poštovani,

  Udruženje veterana posebnih jedinica policije je neprofitabilno udruženje građana koje se finansira samo iz članarina i donacija, da li treba da plaćamo eko taksu?
  Srdačan pozdrav,
  Sladjana Bjelić

 53. Poštovani, šta se dešava ako je greškom uplaćen veći iznos za eko taksu prošle godine? Da li ta sredstva ostaju da pikriju novu taksu za ovu godinu ili treba da se traži povraćaj?

 54. Postovani,

  da li firma koja je u likvidaciji od 02.06.2021 treba da podnosi EKO taksu za 2022 godinu do 31.07.2022?
  Unapred hvala na odgovoru.
  Srdacan pozdrav

  1. Ukoliko ne podnesete prijavu za eko taksu, možete je podneti naknadno, za sada nismo imali slučajeva da je neko dobio kaznu, ali svakako u nije moguće da izbegnete plaćanje iste, jer se pri zatvaranju agencije vadi uverenje iz lokalne samouprave, što bi značilo da eko taksa mora biti podneta i izmirena.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *