Da li preduzetnici vrše prijavu stvarnih vlasnika?

Odgovor je jednostavan – ne! Prijavu stvarnih vlasnika NE vrše preduzetnici, kao i javna akcionarska društva, društva i ustanove u kojima je Republika Srbija, aut. pokrajina ili jedinica lokalne samouprave jedini član, odnosno osnivač, političke stranke, sindikati, sportske organizacije i udruženja, crkve i verske zajednice.

Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika definisano je ko je u obavezi da podnese prijavu i ko se smatra stvarnim vlasnikom, dok je Pravilnikom određeno na koji način se vrši evidencija.

Ko ima obavezu podnošenja prijave stvarnih vlasnika?

Obavezu evidentiranja podataka o stvarnim vlasnicima IMAJU:

 • sva privredna društva,
 • zadruge,
 • ogranci stranih privrednih društava,
 • poslovna udruženja,
 • udruženja,
 • fondacije i zadužbine,
 • ustanove,
 • strana predstavništva privrednih društava, udruženja, zadužbina i fondacija.

Rok za prijavu stvarnih vlasnika

Prijava stvarnih vlasnika vrši se u dva slučaja:

 1. Prilikom osnivanja privrednog subjekta i to u roku od 15 dana od datuma registracije;
 2. Usled promene vlasničke strukture i članova u roku od 15 dana od nastanka promene.

Prijavu vrši ovlašćeno lice, a za podnošenje je neophodno posedovanje elektronskog potpisa. Na sajtu APR možete pronaći uputstvo za podnošenje prijave.

Ko je stvarni vlasnik?

Stvanim vlasnikom smatra se:

 • Fizičko lice sa minimum 25% udela ili akcija
 • Fizičko lice koje ima preovlađujući uticaj na vođenje poslova i donošenje odluka
 • Fizičko lice koje obezbeđuje sredstva subjektu i na taj način utiče na odluke upravnog organa
 • Fizičko lice koje ima upravlja trastom
 • Fizičko lice registrovano za zastupanje zadruga, udruženja, fondacija

Stvarnim vlasnikom smatra se lice koje ispunjava jednu od navedenih odredbi. U praksi u većini slučajeva, kao stvarni vlasnik prepoznaće se lice sa 25 ili više posto udela. Prilikom podnošenja prijave, unose se podaci do krajnjeg fizičkog lica koje je stvarni vlasnika. Odnosno, ukoliko je vlasnik drugi privredni subjekt, posmatra se i njegova struktura.

Primer: U društvu X, 70% vlasništva ima društvo Y, a 30% fizičko lice Nikola Nikolić. Recimo da Petar Petrović u kompaniji Y ima 50% udela. Dakle, kao stvarni vlasnik biće potrebno da se evidentira Nikola Nikolić (sa 30%) udela, a Petar Petrović 35% udela u kompaniji X (s obzirom da poseduje 50% udela kompanije Y).

Kaznene odredbe

Ukoliko se ne podnese prijava na vreme, ne unesu tačni podaci ili ako subjekt nema odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje je izvršio prijavu, pravno lice kažnjava se novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara, a odgovorno lice kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.

Onom ko namerno prikriva stvarnog vlasnika ili upiše neistinit podatak, preti kazna od 3 meseca do 5 godina zatvora.

Možda će vas zanimati:
Elektronska registracija DOO

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *