Pozajmica osnivača – kako je uplaćuju preduzetnici?

Pozajmica osnivača može biti rešenje ukoliko vam nedostaju sredstva na vašem poslovnom računu.

U poslednje vreme preduzetnici su od svojih banaka dobijali informacije da im je zabranjena uplata pozajmice osnivača za likvidnost. To ne znači da preduzetnici ne mogu da uplate sredstva na svoj račun, već je reč o tome da se ta uplata drugačije posmatra. Tim povodom Narodna banka Srbije je objavila obaveštenje o načinu na koji se uplaćuje pozajmica kod preduzetnika.

Koja šifra plaćanja se koristi?

Naime, preduzetnici koji su želeli da uplate novac na svoj preduzetnički račun, do sada su koristili šifru plaćanja 81 – pozajmice osnivača za likvidnost. U obaveštenju se navodi da je Odlukom o obliku, sadržini i načinu korićenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima određeno da se šifra 81 koristi samo za uplatu osnivača (fizičkog lica) ka pravnom licu (npr. DOO).

S druge strane, preduzetnik nije pravno lice i za svoje obaveze proistekle iz poslovanja odgovara neograničeno i imovinom koju je uložio u poslovanje, i celokupnom svojom imovinom, tj. i onom koju prethodno nije uložio u svoje poslovanje. U skladu s tim, pozajmica osnivača za likvidnost u slučaju preduzetnika ne predstavlja pozajmicu osnivača svojoj preduzetničkoj radnji, jer preduzetnik kao fizičko lice ne postoji odvojeno od svoje tzv. preduzetničke radnje, već predstavlja ulaganje kapitala u poslovanje, odnosno korišćenje svojih ličnih sredstava u poslovne svrhe, te se za predviđenu namenu uplate ne može koristiti šifra plaćanja 81 – Pozajmice osnivača za likvidnost, već šifra plaćanja 90 – Druge transakcije.

navodi se u obaveštenju.

Da li je potreban ugovor o pozajmici?

Ugovor potpisuju dva pravna ili fizička lica. Kako je preduzetnik fizičko lice koje obavlja delatnost i ne postoji kao poseban entet (kao što je slučaj sa pravnim licem), samim tim ne postoje dve ugovorne strane, pa se on i ne potpisuje.

Dakle, preduzetnik je fizičko lice koje obavlja delatnost i za svoje obaveze odgovara celokupnom imovinom. Pozajmica predstavlja ulaganje u poslovanje i iz tog razloga preduzetnici, prilikom uplate treba da koriste šifru plaćanja 90 – druge transakcije. To znači da ugovor o pozajmici više neće biti potreban za uplatu u banci.

Savetujemo da umesto Ugovora o pozajmici, donesete Odluku o ulaganju ličnih sredstava u poslovanje. Odluku možete napisati u slobodnoj formi. Važno je da napišete podatke vaše preduzetničke radnje (poput naziva, PIB-a i matičnog broja), iznos koji će biti uplaćen, datum (ili do kojeg datuma) i vaši lični podaci (JMBG i adresa).

Na taj način bićete sigurni i u slučaju poreske kontrole. Ne zaboravite da sredstva možete preneti i sa računa u banci ili putem elektronskog bankarstva (tada se koristi šifra plaćanja 290) ili uplatom gotovine (kada se koristi šifra plaćanja 190).

4 comments

  1. Kako bi ta uplatnica onda izgledala, pretpostavljam da pod uplatilac stavljam svoje ime i prezime kao fizičko lice, svrha uplate bi bila šta? Da li može neki primer kako bi ta odluka u slobodnoj formi izgledala i da li je takav unos novca potrebno zavesti u KPO, ako i jeste na koji nacin. Hvala puno!

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *