Faktura ili profaktura, pitanje je sad

Faktura i profaktura su dokumenti koji se često poistovećuju. To nije čudno, jer sadrže iste elemente, pa samim tim slično izgledaju. Međutim, profaktura nije isto što i faktura i za ispravno poslovanje važno je da znate razliku. Hajde da pogledamo zajedno.

Kada izdajem fakturu, a kada profakturu?

Za početak da razjasnimo značenje reči. Faktura je isto što i račun, dok je profaktura – predračun.

Profakturu posmatrajte kao vid poslovne ponude, koja nije obavezujuća za kupca. Na njoj će biti iskazana cena robe ili usluga, zajedno sa instrukcijama za plaćanje. Kako kupac ne mora da plati, profaktura se ne knjiži i sa sobom ne povlači nikakve obaveze.

Faktura s druge strane, pokazuje da je došlo do prometa robe ili usluga, obavezujuća je za obe strane (kupac treba da plati, a vi treba da isporučite), ona se knjiži i prema izdatim fakturama se prati ostvaren prihod. Obavezni elementi fakture propisani su Zakonom o PDV (član 42).

Dakle, na osnovu profakture kupac može da izvrši uplatu i da na taj način prihvati vašu ponudu, a vi ste u obavezi da izdate fakturu. Za sve što kupite u prodavnici vi dobijete račun, zar ne? Tako i vi morate da izdate račun za uslugu koju pružate ili robu koju prodate.

Faktura i profaktura mogu biti u papirnom i elektronskom obliku. Faktura ne mora da sadrži potpis, ni korišćenje pečata nije obavezno (Zakon o privrednim društvima), ali je potrebno da sadrži identifikacionu oznaku (Zakon o računovodstvu), kojom se potvrđuje njena verodostojnost.

Za lako i jednostavno pravljenje ispravnih faktura i profaktura, isprobajte nasu PAUSAL aplikaciju.

A šta je avansna faktura?

U određenim situacijama (npr. može biti određeno ugovorom) vrši se uplata pre izvršene usluge ili isporuke robe, odnosno avansno.

Ukoliko plaćena dobra nisu isporučena u okviru istog poreskog perioda (meseca ili tromesečja), obveznici PDV su dužni da izdaju avansni račun. Na osnovu avansnih računa, vršiće se obračun PDV-a prema avansnoj uplati.

Nakon što usluge ili roba budu isporučeni, izdaje se faktura na kojoj će biti iskazane avansne uplate i obračunati PDV.

Avanse fakture se knjiže i one su važne i obavezne za lica koja su u sistemu PDV-a.

Kako paušalci ne mogu biti u sistemu PDV-a, oni ne obračunavaju PDV, pa nisu u obavezi da izdaju avansne račune.

Možda će vas zanimati:
Elektronsko fakturisanje

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *