Kako elektronski prijaviti članove porodice na zdravstveno osiguranje?

Članove porodice možete prijaviti na svoje zdravstveno osiguranje i pritom vam se neće povećati doprinosi koje plaćate. Prijavu možete izvršiti elektronski, putem portala CROSO.

Da biste izvršili prijavu, biće vam neophodni:

 • Elektronski sertifikat;
 • Čitač kartica;
 • SecurityTray komponenta

Šta je potrebno od dokumentacije?

U zavisnosti od toga koga prijavljujete biće vam potrebna različita dokumentacija.

Za prijavu supružnika na zdravstveno osiguranje biće vam neophodno:

 • Fotokopija lične karte supružnika
 • Izvod iz matične knjige venčanih

Za vanbračnog partnera umesto izvoda iz knjige venčanih potrebna je izjava partnera da postoji zajednica (najmanje dve godine pre prijave) i da ne postoje zakonom propisane bračne smetnje, kao i overena izjava dva svedoka da vanbračna zajednica traje duže od dve godine.

Prilikom prijave dece na osiguranje od dokumentacije će vam biti potrebno:

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrda o prebivalištu (za decu mlađu od 18 godina) ili fotokopija lične karte deteta
 • Potvrda o školovanju (za lica starosti 18-26 godina)

Napomena: Ovu dokumentaciju ne prilažete u sklopu prijave, ali je potrebno da je sačuvate među svojom poslovnom dokumentacijom, kako biste je pokazali u slučaju kontrole.

Prijava na CROSO

Prvi korak procedure uključuje registrovanje vašeg naloga na platformi CROSO, čime ćete omogućiti ulazak u sistem radi podnošenja prijave. Registraciju možete izvršiti jednostavno, prateći uputstvo sa portala.

Nakon izvršene registracije, portal će vas preusmeriti na početnu stranicu, prilikom čega odabirate ulazak u sistem u svojstvu obveznika. Unesite PIN elektronskog sertifikata, a zatim PIB vaše agencije kako biste pristupili nalogu.

Podnošenje prijave za zdravstveno osiguranje

Kada pristupite vašem nalogu, sa leve strane izaberite opciju „Prijava„. Označavate da lice nije nosilac osiguranja (jer ste vi nosilac), u polju osiguranik upisujete svoj JMBG, dok u polju osigurano lice unosite podatke vašeg člana porodice.

Nakon unosa ovih podataka, u delu podaci o osiguranju bi trebalo da se vidi vaša prijava na aktuelno osiguranje. Kliknite na taj red i možete nastaviti „Dalje„.

U sekciji 1, imaćete uvid u podatke o licu koje želite da prijavite na osiguranje.
Svi podaci o osiguranom licu bi trebalo da budu automatski upisani, vaše je samo da proverite njihovu tačnost. Ukoliko podaci nisu upisani, možete ih sami uneti.

U ovom delu potrebno je samo da:

 • U polju 12 odaberete srodstvo sa osiguranim licem (supružnik, partner ili dete).
 • U sekciji 2, u polju broj 14, upisujete datum početka osiguranja (dan kada vršite prijavu).
 • Evidentirate dokaze, odnosno odaberete dokumentaciju na osnovu koje je izvršena prijava.

Nakon toga, možete kliknuti „Snimi“ i unosom PIN-a završiti sa podnošenjem prijave. Ukoliko ste, prilikom popunjavanja obrasca, preskočili određeni korak, portal će vam uputiti obaveštenje i neće dopustiti da podnesete prijavu.

Overa zdravstvenog osiguranja

Kada podnesete prijavu, potrebno je da prođe 24 časa kako bi zdravstveno osiguranje bilo overeno. Kada se prijavite na portal sa leve strane izaberite meni “RFZO”. Označite opštinu za koju vršite proveru i kliknite na „Status overe zdravstvenih knjižica„. Dobićete podatak do kada je izvršena overa.Ukoliko iz nekog razloga sistemska overa osiguranja nije izvršena, savetujemo vam da se putem mejla obratite nadležnoj filijali RFZO.

Jedan od razloga zbog kojeg sistemska overa neće biti izvršena, jeste nepostojanje izdate kartice zdravstvenog osiguranja (KZO). Ukoliko je to slučaj, dovoljno je da izvršite uplatu prema podacima koje možete videti ovde. Dokaz o uplati, zajedno sa potvrdom o prijavi, možete poslati mejlom filijali RFZO, kako bi se podneo zahtev. U tom slučaju treba da dobijete Potvrdu s kojom će vaš supružnik ili dete moći da ide kod lekara, dok kartica ne bude izrađena.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *