Izbegnite plaćanje kamate Poreskoj upravi

Kao što znate rok za plaćanje poreza i doprinosa je do 15. u mesecu za prethodni mesec. Ukoliko se kasni sa uplatom obračunava se kamata koja svakodnevno raste. Međutim, postoje situacije u kojima Poreska uprava obračunava kamatu, a to ne bi trebalo. Šta možemo da uradimo da izbegnemo plaćanje ove kamate?

Do ove situacije će doći najčešće u slučajevima kada se desi promena u radu vaše agencije. Na primer obustavili ste obavljanje delatnosti, zasnovali ste radni odnos, promenili ste sedište ili ste podneli Zahtev za preknjiženje. Sve ove promene povlače sa sobom i promene u načinu plaćanja poreza i doprinosa.

Zašto su ovo najčešći slučajevi kada dolazi do greške? Poreska uprava ne vidi promene koje vi izvršite istog trena, niti postoji program koji bi to samostalno registrovao. Potrebno je da inspektor obradi prijavu koju ste podneli, kako bi promena bila izvršena. To znači da će vas sve do tog momenta, Poreska uprava zaduživati kao da nije došlo ni do kakve promene. S obzirom da nećete vršiti uplate, jer ste obustavili delatnost ili očekujete nove podatke za uplatu, kamata će se automatski obračunavati kao da ne izmirujete svoje obaveze. Kada inspektor obradi prijavu, zaduženja će biti stornirana, ali kamata u najvećem broju slučajeva ipak neće.

Ukoliko želite da izbegnete plaćanje ove kamate koja nije nastala vašom greškom, možete podneti Zahtev za otpis kamate. Njega možete napisati na memorandumu u slobodnoj formi i u njemu ćete navesti se bitne podatke i priložiti propratnu dokumentaciju.

Uzmimo na primer da ste „zamrzli“ radnju – u Zahtevu ćete obrazložiti da ste obustavili delatnost određenog datuma i podneli odgovarajuću prijavu, a uz Zahtev ćete priložiti Rešenje APR-a i potvrdu o podnetoj poreskoj prijavi. Možete tražiti da se otpiše sva kamata nastala nakon „zamrzavanja“ agencije pod uslovom da su pre toga bile izmirene sve obaveze.

U slučaju podnošenja Zahteva za preknjiženje, možete tražiti otpis kamate na zaduženja nastala nakon podnošenja zahteva. Kamatu nastalu pre tog momenta ćete morati da izmirite. Zato je moj savet da proveravate svoje stanje u Poreskoj upravi, kako biste na vreme uočili grešku i platili manju kamatu.

Imajte u vidu da ćete čekati na obradu ovog zahteva i da postoji mogućnost da će on biti odbijen. Ono što je važno – kamata neće rasti ukoliko je pokriven osnovni dug.

Savet plus: Budite u komunikaciji sa svojim inspektorom. U slučajevima kada dolazi do promene možete s njim direktno razgovarati i ubrzati proces obrade prijave ili donošenja novog rešenja kada promenite sedište. Kada je inspektor upoznat sa vašim slučajem, veća je šansa da će procedura biti jednostavnija ili da ćete rešiti problem bez dodatne papirologije.

2 comments

 1. Poštovani, imam pitanje u vezi kamate. U rešenju stoji:

  „Na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate,
  obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke
  Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.“

  Prva dva meseca ove godine sam, greškom, uplaćivao poreze i doprinose na prošlogodišnji poziv na broj. To sam nadoknadio, i sada sam u preplati za ta dva meseca. Poreska uprava je uredno naplatila kamatu na to što nisam platio na vreme. Da li ja sada mogu da očekujem da će mi se obračunati kamata i na taj deo koji sam više uplatio?

  1. Dragi Branko,

   Neće vam obračunati kamatu na više uplaćenih sredstava, a ako budete imali viška na kraju godine možete ga preknjižiti na narednu.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

fourteen + ten =