Počele prijave za drugi ciklus programa „Moja prva plata“

Prijave poslodavaca za drugi ciklus programa „Moja prva plata“, počele su 20. avgusta i trajaće do 20. septembra, kako je navedeno u javnom pozivu. Prijava poslodavaca i kandidata, vršiće se putem sajta „Moja prva plata„.

Program „Moja prva plata“

Cilj programa je osposobljavanje nezaposlenih za rad, trajaće 9 meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa. Tokom trajanja programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćivaće novčane naknade angažovanim licima i vršiti obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu.

Iznos novčane naknade je:

 • 22.000 RSD za lica sa srednjim obrazovanjem
 • 26.000 RSD za lica sa visokim obrazovanjem

Poslodavac može isplatiti angažovanim licima dodatna sredstva do visine iznosa koje isplaćuje Nacionalna služba, na koje će platiti porez na druge prihode po stopi od 20%. Pogledajte i primer obračuna poreza u ovom slučaju.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih može u program da uključi 1 nezaposleno lice. Onaj koji ima 6 do 14 zaposlenih, može da uključi do 2 nezaposlena, a ukoliko ima više od 15 zaposlenih, može da uključi onaj broj nezaposlenih koji ne prelazi 20% zaposlenih.

Uslovi za poslodavce

Poslodavac se može prijaviti na program ukoliko ispunjava sledeće uslove:

 1. Ima sedište na teritoriji Republike Srbije;
 2. Izmiruje obaveze poreza i doprinosa na vreme;
 3. U poslednjih 6 meseci nije bio duže od 30 dana bez prekida evidentiran u sistemu prinudne naplate;
 4. Izmirio je obaveze prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje;
 5. Ima zaposlenog mentora za osposobljavanje kandidata (1 mentor može obučavati najviše 5 osoba);
 6. Poseduje prostor, sredstva i opremu za osposobljavanje koji su u skladu sa propisima o bezbednosti na radu.

Za program se mogu prijaviti i poslodavci iz javnog sektora, s tim što se prioritet daje privatnom sektoru i poslodavcima iz devastiranih područja.

U slučaju prekida osposobljavanja odabranog kandidata, poslodavac može u roku od 30 dana da izvrši zamenu sa sledećim nezaposlenim licem sa liste.

Prijava se vrši na portalu mojaprvaplata.gov.rs, a uputstvo za registraciju možete pronaći ovde.

Uslovi za kandidate

Uslovi da se kandidat prijavi na oglašenu poziciju su:

 1. Da se nalazi na evidenciji nezaposlenih NSZ;
 2. Ima najmanje srednje obrazovanje;
 3. Ima do 30 godina na dan prijave;
 4. Nema radno iskustvo ili ima iskustvo kraće od 6 meseci;
 5. Nije ranije bio korisnik programa Moja prva plata;
 6. U periodu od 6 meseci pre objave poziva nije bio u radnom odnosu kod izabranog poslodavca.

Prijava se takođe vrši na sajtu mojaprvaplata.gov.rs, uz pomoć uputstva.

Važni datumi za program „Moja prva plata“

Program će se sprovoditi kroz sledeće faze:

 • 20.08. – 20.09.2021. Prijava poslodavaca i oglašavanje pozicija
 • 01.10. – 31.10.2021. Prijava kandidata na pozicije
 • 01.11. – 15.11.2021. Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz privatnog sektora
 • 16.11. – 15.12.2021. Objava liste odabranih kandiata i poslodavaca iz privatnog sektora, potpisivanje ugovora
 • 16.11. – 30.11.2021. Povezivanje kandidata sa poslodavcima iz javnog sektora
 • 01.12. – 31.12.2021. Objava liste odabranih kandidata i poslodavaca iz javnog sektora, potpisivanje ugovora

  Edit: Produžen rok za prijavu poslodavaca do 23. septembra.

Možda će vas zanimati prvi ciklus programa:
Usvojena Uredba o programu „Moja prva plata“

One comment

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *