Kontrola uplata iz inostranstva

Poreska uprava Republike Srbije izdala je saopštenje u kojem najavljuje proveru prihoda fizičkih lica ostvarenih iz inostranstva.

Naime, ustanovljeno je neopoštovanje poreskih propisa koji se tiču samooporezivanja zarade i prihoda koje fizičko lice ostvaruje iz inostranstva. Prihodi koji se na ovaj način ostvaruju najčešće se tiču usluga razvoja softvera, prevođenja, časova jezika, dizajna, zatim zarade putem društvenih mreža i izdavanja nepokretnosti („stan na dan“).

Poreska uprava Republike Srbije poziva sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da to samoinicijativno učine. Odnosno da pre otpočinjanja poreske kontrole obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze. Kako bi izbegla prekršajnu odgovornost pozivaju se lica da to učine do 31.10.2020.

Kako je najavljeno opredeljen je određen broj lica za kontrolu. Akcenat je stavljen na uplate sa platformi kao što su Google, Upwork, Bibo Global Oppotunity, Airbnb, sa platnih kartica Skrill, Payoneer i Neteller i izvršena plaćanja prema Booking.com.

Fizička lica su dužna da prihode koje ostvare na ovaj način, prijave Poreskoj upravi i da obračunaju i plate pripadajuće doprinose i porez. To čine podnošenjem prijave, odnosno putem obrasca PP OPO. Preduzetnici i pravna lica koja ostvaruju prihod iz inostranstva ne podležu ovoj obavezi.

Ostavi komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *