Konkurs za subvencionisanje nabavke mašina i opreme za paušalce iz Vojvodine otvoren do 30.01.2024.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje troškova za nabavku mašina i opreme.

Sredstva u iznosu od 200.000 do 3.000.000 dinara po korisniku dodeljuju se po principu refundacije troškova za nabavku mašina i opreme kupljenih u periodu od 12. februara 2022. do 30. januara 2024, kad se zatvara konkurs. Odobrena sredstva pokrivaju najviše 80% vrednosti opreme.

Ko se može prijaviti za dodelu subvencija:

 • mikro i mala privredna društva 
 • preduzetnici paušalci

sa sedištem ili registrovanom poslovnom jedinicom na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, koji su upisani u registar APR najkasnije 30. decembra 2022. godine. Moraju da budu registrovani na neodređeno vreme i da imaju aktivan status.

Za šta se mogu koristiti dodeljena sredstva

Bespovratna sredstva koja mogu da se koriste za nabavku mašina i oprema namenjenih za profesionalnu upotrebu. Mašine odnosno oprema moraju biti nabavljeni od kredibilnog dobavljača, tj. proizvođača ili distributera. Kao izuzetak mogu se tražiti sredstva za nabavku polovnih mašina i opreme koji nisu stariji od 5 godina, uz procenu vrednosti sačinjenu od strane ovlašćenog sudskog veštaka.

Sredstva se NE MOGU koristiti za subvencionisanje troškova za nabavku:

 • instalacije (vodovodna, kanalizaciona, električna, ventilaciona, gasna, telefonska, kablovska, internet, video nadzor, alarmni sistemi i sl.);
 • nameštaja i za opremanje prostora;
 • rezervnih delova, opreme za zaštitu na radu, repromaterijala i sl.;
 • rasvete, svetlećih, reklamnih i drugih tabli;
 • tehničke opreme, aparata i uređaja (fiskalnih kasa, telefonskih aparata, TV i muzickih uređaja),
 • poljoprivrednih i priključnih mašina i druge opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
 • hotelsko ugostiteljske opreme i druge opreme iz oblasti turizma;
 • kompjutera i računarske opreme;
 • svih vrsta objekata (kao što su hale, hladnjače, tezge, rampe, tende, bazeni, bilbordi i dr.).

Sredstva se mogu koristiti za nabavku motornih vozila samo ukoliko se ista koriste za potrebe sopstvenog poslovanja, i to vozila za prevoz lica vrste M1 i teretnih vozila vrste N1 i N2.

U konkursnoj prijavi se mogu tražiti sredstva za nabavku najviše 12 komada mašina/opreme (istih ili različitih), i to od najviše 5 različitih dobavljača/prodavaca.

Ko može da učestvuje na javnom konkursu

Učesnik na javnom konkursu mora da ispunjava sledeće osnovne uslove:

 • da nije ostvario neto gubitak u 2022. godini,
 • da je izmirio dospele obaveze javnih prihoda;
 • da ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
 • da u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine nije primio  državnu pomoć čija bi visina zajedno sa traženim sredstvima prekoračila iznos od 23.000.000 dinara;
 • da za iste namene u prethodoj ili tekućoj godini nije primio bespovratna sredstva po nekom drugom programu državne pomoći:
 • da mašina/oprema nije kupljena od fizičkog lica, osim ako je prodavac preduzetnik, kao i od povezanik lica;
 • da obaveze prema dobavljaču/prodavcu nisu izmirene u gotovom novcu, putem kompenzacije, asignacije, cesije, lizinga ili preuzimanjem duga.

Konkursne prijave se podnose Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, poštom ili lično, do 30.01.2024. godine.

Detaljne informacije o uslovima konkursa, potrebnoj dokumentaciji i kriterijumima ocenjivanja prijava možeš naći na linku.

2 comments

 1. Poštovani,
  Da li paušalac mora imati jednog zaposlenog ili se on sam računa kao taj zaposleni? I šta je sa paušalcima koji su već u radnom odnosu na drugom mestu, pa im je tamo prijavljeno socijalno osiguranje?
  Takođe, interesuje me i da li paušalac koji je registrovan još 2020. ali je bio zamrznut do 15. decembra 2023. ima pravo da konkuriše?

  1. Draga Vesna,

   Konkurs za koji nas pitate je istekao 30.01, ali je do 19.02. u toku sličan konkurs za podršku ženskom preduzetništvu, otvoren je za teritoriju Vojvodine. Detalje možete pogledati na linku.
   Preporučili bismo vam da ova pitanja postavite Pokrajinskom sekretarijatu za privredu i turizam, brojevi telefona su navedeni na kraju teksta na linku iz prethodnog pasusa.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *